Back

Folder: 701/2/77

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- marzec 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/77

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna jednostki 77 1 1
2 Depesza z Brukseli 2 2
3 Depesza z Belgradu 3 3
4 Depesza z Brukseli 4 5
5 Raport z Brukseli 6 9
6 Depesza z Rzymu 10 10
7 Depesza z Waszyngtonu 11 11
8 Depesza z Konstantynopola 12 12
9 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 13 13
10 Raport z Rzymu 14 19
11 Raport z Włoch 20 22
12 Raport z pobytu we Włoszech 23 29
13 Raport z Londynu 30 39
14 Raport z Berna 40 41
15 Raport z Berna 42 59
16 Raport z Berna 60 67
17 Depesza z Belgradu 68 68
18 Raporty ze Szwecji 69 95
19 Raport z Rzymu 96 101
20 Depesze z Belgradu 102 104
21 Raport z Berna 105 117
22 Raport z Sztokholmu 118 119
23 Raport z Konstantynopola 120 124
24 Raport z Londynu 125 135
25 Raport z Londynu 136 141
26 Raport z Rzymu 142 146
27 Raport z Belgradu 147 156
28 Depesza z Rzymu 157 157
29 Depesza z Bukaresztu 158 159
30 Raport z Rzymu 160 161
31 Raport z Rzymu 162 164
32 Depesza z Londynu 165 165
33 Raport z Waszyngtonu 166 175
34 Depesza z Helsingforsu 176 176
35 Zawiadomienie o adresie 177 177
36 Raport z Konstantynopola 178 180
37 Raport z Konstantynopola 181 182
38 Depesze z Bukaresztu 183 184
39 Raport z Konstantynopola 185 188
40 Raport z Konstantynopola 189 193
41 Raport z Berna 194 207
42 Raport z Berna o międzynarodowym ruchu komunistycznym 208 213
43 Raport z Rzymu o sprawach wojskowych i politycznych 214 222
44 Przegląd prasy anglo-amerykańskiej 223 269
45 Raport z Belgradu 270 281
46 Raporty attache wojskowego w Szwecji Norwegii i Danii 282 300
47 Raporty ze Szwecji 301 309
48 Raporty z Londynu 310 319
49 Raporty z Berna 320 329