Back

Folder: 701/2/78

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleGrudzień 1920- marzec 1921
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/78

No. Title Page from Page to
1 Informacja o zawartości teki 78 1 1
2 Spis dokumentów z teki 78 2 3
3 Wiadomość o braku zgody Szwajcarii na przepuszczenie wojsk międzynarodowych na plebiscyt do Wilna 4 4
4 Sprawy Grecji i Turcji na Konferencji w Londynie 5 7
5 Depesza o uchwałach Ligi Narodów 8 9
6 Poufne raporty o sytuacji w Jugosławii 10 21
7 Sytuacja we Włoszech 22 27
8 Wizyta pożegnalna attache Aleksandra Powroźnickiego u Aleksandra - regenta Jugosławii 28 29
9 Kolejne wiadomości z Belgii 30 34
10 Kolejne wiadomości polityczne z Londynu 35 43
11 Informacje z Turcji 44 45
12 Sprawozdanie z sytuacji w Rumunii 46 53
13 Transporty z Jugosławii do Polski 54 57
14 Raport o intrygach Lloyda George'a i Lorda Hoberta Cecila 58 62
15 Referat "Polityka zagraniczna Francji i Anglii" 63 73
16 Raport generała Stanisława Hallera wraz z projektem polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej. 75 92
17 Meldunek o wyruszeniu z Brukseli drugiego pułku grenadierów. 93 93
18 Wiadomości z Turcji 94 96
19 Wiadomości polityczne z Anglii wraz z artykułem o wizycie marszałka Piłsudskiego we Francji 97 104
20 Projekt depeszy naczelnika Piłsudskiego do prezydenta Wilsona 105 105
21 Depesza marszałka Piłsudskiego do prezydenta Hardinga. 106 106
22 Depesze Aleksandra Skrzyńskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 107 108
23 Wiadomości polityczne z Londynu 109 121
24 Sprawozdanie prasowe z II Kongresu Włoskiej Konfederacji Generalnej Pracy 122 137
25 Sytuacja polityczna i społeczna we Włoszech 139 141
26 Sprawa redakcji polsko-rumuńskiej konwencji wojskowej 142 142
27 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 143 145
28 Polityka Anglii wobec Rosjan i innych narodowości 146 156
29 Polityka Anglii wobec Polski i innych państw 157 163
30 Przegląd prasy amerykańskiej i polonijnej z lutego 1921 roku 164 186
31 Wiadomości polityczne z Anglli i sprawy innych krajów 187 195
32 Wiadomość o ofensywie rozpoczętej przez Greków 196 196
33 Wiadomości polityczne z Rzymu 197 212
34 Wiadomość o rozruchach w Rosji Sowieckiej i granicy Republiki Dalekiego Wschodu 213 213
35 Raporty attache wojskowego w krajach skandynawskich 214 225
36 Informacje o armii belgijskiej 226 229
37 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 230 233
38 Wiadomości polityczne i gospodarcze z Anglii 234 241
39 Anglicy wobec spraw polskich 242 243
40 Ruch komunistyczny w Szwajcarii 244 247
41 Sytuacja we Włoszech i stosunek Włoch do Polski 248 251
42 Informacje z Anglii dotyczące spraw międzynarodowych 252 260
43 Informacja o amerykańskiej odmowie zawarcia układu handlowego z Sowietami 261 261