Back

Folder: 701/2/84

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleSprawy wewnętrzne. Marzec 1920- kwiecień 1921
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/84

No. Title Page from Page to
1 Informacja o zawartości teki 84 1 1
2 Spis dokumentów z teki 84 2 6
3 Żydowska delegacja u naczelnika Piłsudskiego 7 8
4 Polsko-ukraiński front antybolszewicki 9 10
5 Prośba prof. Szimkusa o pozwolenie na przyjazd do Warszawy 11 12
6 Referat o reorganizacji Ministerstwa Spraw Zagranicznych 13 15
7 Wnioski uchwalone przez Ogólno-Akademicką Konferencję Plebiscytową w Poznaniu 16 19
8 Okólnik wiceministra Dąbrowskiego do Poselstw Polskich za granicą 20 20
9 Raport sytuacyjny Zarządu Ziem Wołynia i Frontu Podolskiego 21 23
10 List w sprawie szerzenia paniki w pociągu sanitarnym 24 24
11 Niedokończona notatka w sprawie cerkwi prawosławnej w Polsce 25 27
12 List o prawdopodobnym wzięciu do niewoli pana Minkowicza 28 29
13 Sprawa ewakuacji dóbr skarbowych z Kresów Wschodnich 30 31
14 Możliwości zbliżenia polsko-ukraińskiego 32 35
15 Referat o strukturach cerkwi prawosławnej w Polsce 36 55
16 Postulaty ludności rusińskiej w Galicji Wschodniej 56 57
17 Expose gabinetu Witosa w Sejmie 58 59
18 Raporty sytuacyjne naczelnika oddziału podolskiego 60 70
19 Raport z działalności Straży Kresowej 71 73
20 Sprawa wysłania delegacji ukraińskiej do Warszawy 74 76
21 Notatka w sprawie zachowania się żołnierzy polskich 77 78
22 Relacje prasowe o wizycie naczelnika Piłsudskiego we Lwowie 79 82
23 Artykuły o Polsce w "Berlingse Tidende" 83 85
24 Krytyczny artykuł pt. "Generał hrabia Skarbek" opublikowany w "Kurierze Lwowskim" wraz z równie krytycznym komentarzem nierozpoznanego autora 86 88
25 Sprawy Roczniaka i pani Niżanowskiej 89 96
26 Opinia ugrupowań politycznych o Urzędzie Propagandy 97 97
27 Przypomnienie zasług generała Henrysa 98 98
28 Streszczenie artykułu "Les deux fronts de Russie" 99 99
29 Wycinki i raport tygodniowy z prasy lubelskiej 100 109
30 Sprawozdanie z wiecu zorganizowanego pod hasłem "Precz z Senatem". 110 111
31 Wycinki i raporty tygodniowe z prasy lubelskiej z końca października 1920 roku 112 115
32 Sprawozdanie z zebrania Towarzystwa "Rozwój" 116 118
33 Raport z posiedzenia Rady Naczelnej PPS 117 118
34 Omówienie artykułów z prasy lubelskiej 119 123
35 Meldunek o działalności Narodowej Partii Robotniczej 124 127
36 Zagadnienia ekonomiczne w urzędach państwowych 128 132
37 Sprawa poparcia dla Mariana Mayera i subwencji dla jego gazety "Kurier Kresowy" 133 142
38 Informacje o partii Piast 143 150
39 Raport tygodniowy z prasy lubelskiej za czas od 25 listopada do 9 grudnia 1920 roku 151 160
40 Sprawa Stanisława Pietkowskiego 161 162
41 Artykuł o ustąpieniu socjalistów z rządu 162 163
42 Artykuł pt."Zwalczanie naczelnika państwa" 164 165
43 Tygodniowy raport z prasy lubelskiej za czas od 8 do 15 stycznia 1921 roku 166 172
44 Raporty sytuacyjne Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawskiego 173 175
45 Rezolucja polskich ewangelików 176 177
46 Sprawa telegramu do naczelnika państwa dotyczącego zasług emigracji polskiej 178 178
47 Depesza w sprawie odpowiedniego przygotowania się do posiedzenia Rady Ligi Narodów 179 179
48 Trzy raporty sytuacyjne Dowództwa Okręgu Generalnego Warszawskiego 180 183
49 Wniosek o wydalenie generała Peremikina 184 185
50 Sprawa posady dla Marii Popławskiej 186 186
51 Prośba o wydanie paszportu dla Karola Wędziagolskiego i zwrócenie mu poniesionych kosztów 187 188
52 Informacja o raporcie politycznym nr 30 znajdującym się wraz z następnymi raportami na stronach 198 - 243 189 189
53 Dalszy ciąg referatów wysłanych do Belwederu majorowi Kazimierzowi Świtalskiemu 190 197
54 Raporty polityczne nr 30, 28, 27, 26, 25, 24. 198 243
55 Referaty pochodzące ze źródeł Narodowej Partii Robotniczej 244 250