Back

Folder: 701/2/87

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleOrdre de Bataille. Grudzień 1918- kwiecień 1919
Folder description1918 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1918 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/87

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki 2 4
2 Załącznik do Odre de bataille bolszewickiego frontu zachodniego 5 5
3 Ordre de bataille 6 12
4 Załącznik do Ordre de bataille 6 6
5 Ordre de bataille gen. Rozwadowskiego 13 13
6 Ordre de bataille 14 14
7 Dyslokacja wojsk na terenie Okręgu Generalnego Warszawskiego 16 16
8 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie okręgu generalnego warszawskiego 17 17
9 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Warszawskiego 17 17
10 Odre de bataille wojsk ukraińskich 18 30
11 Ordre de bataille 31 32
12 Ordre de bataille 33 52
13 Ordre de bataille 53 55
14 Ordre de bataille D.O.G. Kraków 56 59
15 Ordre de bataille D.O.G. Kielce 60 61
16 Ordre de bataille D.O.G. Lublin 62 63
17 Ordre de bataille D.O.G. Łódź 64 65
18 Ordre de bataille D.O.G. Warszawa 66 67
19 Ordre de bataille D.O.G. Warszawa 68 69
20 Ordre de bataille bolszewickiego frontu zachodniego 70 86
21 Orddre de bataille Wojska Polskiego 87 95
22 Ordre de bataille W.P. grup walczących na froncie 96 109
23 Ordre de bataille 110 110
24 Ordre de bataille grupy gen. Listowskiego 111 111
25 Ordre de bataille grupy gen. Rydza-Śmigłego 112 112
26 Ordre de bataille grupy gen. Latinika 113 113
27 Ordre de bataille Dywizji Białorusko-Litewskiej 114 114
28 Ordre de bataille D.O.G. Warszawskiego 115 115
29 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Warszawskiego 116 116
30 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Warszawskiego 116 116
31 Wykaz stanu wojsk w Galicji Wschodniej 117 118
32 Ordre de bataille D.O.G. Warszawa 119 120
33 Ordre de bataille D.O.G. Kraków 121 122
34 Ordre de bataille D.O.G. Lublin 123 124
35 Ordre de bataille Dowództwa na Galicję Wschodnią 125 125