Back

Folder: 701/2/9

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- sierpień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/9

No. Title Page from Page to
1 Spis zawartości teczki nr. 9, grupa I, lipiec-sierpień 1920 1 3
2 Wyciąg z meldunku dowództwa frontu południowo-wschodniego 4 5
3 Rozmowa juzowa kpt. Świtalskiego z płk. Sławkiem 6 10
4 List do płk. Piskora o sytuacji na froncie 11 16
5 Akta sprawy kpt. Polakiewicza 17 31
6 Informacja w sprawie odwrotu spod Wilna 32 34
7 Instrukcje ks. Sapiehy dla polskich przedstawicieli zagranicą 35 36
8 List do Naczelnika Państwaw sprawie obsady placówek polskich 37 39
9 Odpis dokumentu znalezionego przy kurierze komunistycznym 40 43
10 Depesza w sprawie zakupu i transportu amunicji 44 45
11 Depesze w sprawie zakupu amunicji 46 58
12 Raport o stosunkach na froncie 59 64
13 Prośba o zwolnienie ze stanowiska 65 66
14 Depesza w sprawie pogłosek o dymisji 67 67
15 Akta w sprawie zajścia z Litwinami 68 76
16 Wnioski inspekcyjne dotyczące sytuacji w lotnictwie 77 86
17 Ogólne sprawozdanie bojowe z ofensywy ukraińskiej 87 106
18 Szkic przebiegu ofensywy na Ukrainie 105 105
19 Osie i ośrodki łączności w dniu 24 kwietnia 1920 106 106
20 Odpis rozkazu gen. Kędzierskiego 107 109
21 Raport w sprawie zakupu amunicji 110 111
22 List do Komendanta 112 113
23 List w sprawie gospodarki amunicją 114 118
24 List w sprawie płk. Jasińskiego 119 122
25 Raport o sytuacji na froncie ukraińskim 123 132
26 Meldunek w sprawie obrony Równa 133 133
27 Wykaz liczbowy wysłanych do oddziałów zapasowych 134 136
28 Wykaz uprawnionych do prowadzenia akcji werbunkowej emisariuszy i agentów Rosyjskiego Komitetu Ewakuacyjnego 137 137
29 Wyposażenie wojska na froncie wołyńskim 138 139
30 Pismo przewodnie 140 140
31 Raport o nastroju w armii przy ewakuacji Wilna 141 146
32 Raport z z wywiadu o szerzącej się dezercji, agitacji i ekscesach na dworcach 147 149
33 Dowództwo Frontu Północno- Wschodniego; rozkaz Nr.2 150 157
34 Raport z lustracji szpitali i domów ozdrowieńców 158 158
35 Ustawa o zmianach w ustawie o Virtuti Militari 159 162
36 Raport w sprawie nominacji rtm. Pryzińskiego 163 166
37 Odpis listu do gen. Henrys'a 167 174
38 Referat specjalny o sytuacji na froncie 175 198
39 Sprawa płk. Kaplińskiego 199 207
40 Decyzje w sprawach gen. Sawickiego i płk. Kaplińskiego 208 219
41 Rozkaz dzienny do Armii jako plan sanacji 220 227
42 Sprawa płk. Kaplińskiego 228 237
43 Rapport commun sur la fortyfication permanente 238 302
44 Przebieg ofensywy bolszewickiej 239 239
45 Rozmieszczenie bunkrów w okolicach Stęszewa 267 267
46 Plan de Defence contre l'Allemagne 303 359
47 Szkic sytuacyjny frontów 321 321
48 Szkic sytuacyjny frontów wschodnich 323 323
49 Szkic pozycji obronnych przeciwko Niemcom 327 327
50 Fortyfikacje i twierdze na terenie Polski i granicy polsko-niemieckiej 329 329
51 Rozmieszczenie dywizji na granicy polsko-niemieckiej 330 330
52 Rozmieszczenie fortyfikacji i jednostek wojskowych 354 354
53 Concentration des elements de couverture et des reserves: Croquis No 5 356 356
54 List do Naczelnika Państwa 360 362
55 List o nastrojach w wojsku 363 365
56 Instruction pour la reconnaissance des positions 366 376
57 Zawiadomienie o oficerach łącznikowych N.D. przy sztabie Focha 377 377
58 Sprawozdanie z sytuacji na froncie Białorusko-Litewskim 378 383
59 Sprawa gen. Lasockiego 384 389
60 Raport sanitarny 390 395