Back

Folder: 701/2/90

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleDyslokacja od 17 stycznia 1919 do 1 czerwca 1920
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/90

No. Title Page from Page to
1 Szkic sytuacyjny grupy ppłk. Tokarzewskiego 5 5
2 Sytuacja na Śląsku Cieszyńskim po zawarciu umowy wojskowej 6 6
3 Złoża węgla w Czechosłowacji 7 7
4 Szkic sytuacyjny frontów 11 11
5 Strona przewodnia do szkicu sytuacyjnego frontu 12 12
6 Szkic sytuacyjny frontu wschodniego 13 13
7 Szkic sytuacyjny frontów 14 14
8 Szkic sytuacyjny frontów 15 15
9 Szkic sytuacyjny frontów 16 16
10 Szkic sytuacyjny frontu 17 17
11 Strona przewodnia do szkicu sytuacyjnego frontu 18 18
12 Szkic sytuacyjny frontu 19 19
13 Szkic sytuacyjny frontu 20 20
14 Szkic sytuacyjny frontu 21 21
15 Strona przewodnia do szkicu sytuacyjnego frontów 22 22
16 Szkic sytuacyjny frontów 23 23
17 Szkic sytuacyjny frontów 24 24
18 Szkic sytuacyjny frontów 25 25
19 Szkic sytuacyjny frontów 27 27
20 Szkic sytuacyjny frontów 28 28
21 Szkic sytuacyjny frontów 29 29
22 Szkic sytuacyjny frontów 30 30
23 Szkic informacyjny frontów 31 31
24 Szkic informacyjny frontów 32 32
25 Szkic informacyjny frontów 33 33
26 Szkic informacyjny frontów 34 34
27 Szkice informacyjne frontów 35 35
28 Sytuacja na froncie 36 36
29 Szkic sytuacyjny frontów 37 37
30 Sytuacja wojsk bolszewickich 38 38
31 Szkic sytuacyjny frontów 39 39
32 Zestawienie sił bolszewickich na froncie polskim z dn. 11.X.20 40 55
33 Sytuacja sił zbrojnych na południu Rosji 56 56
34 Dyslokacja oddziałów Frontu Wołyńskiego 57 57
35 Szkic dyslokacyjny 58 58
36 Szkic sytuacyjny frontów 59 59
37 Granica zachodnia Polski według Traktatu Pokojowego 60 60
38 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Warszawskiego 61 61
39 Sytuacja na Froncie Galicyjskim 62 62
40 Sytuacja na Froncie Wschodnim 63 63
41 Sytuacja na Froncie Galicyjskim i Ukraińskim 64 64
42 Sytuacja na Froncie Wschodnim 65 65
43 Dyslokacja wojsk 66 66