Back

Folder: 701/2/97

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMateriały Sejmowe. Posiedzenia Komisji Wojskowej i Spraw Zagranicznych. Interpelacje. 1919-1920
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/97

No. Title Page from Page to
1 Okładka 1 i 2 teki 97 oraz strona z informacją o znajdujących się w niej dokumentach 0 1
2 Spis dokumentów znajdujących się w tece 97 2 3
3 Interpelacja w sprawie zamordowania członków Rosyjskiej Misji Czerwonego Krzyża wraz z odpowiedzią na nią ministra sraw wewnętrznych 4 5
4 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Wojskowej z dnia 26 lutego 1919 roku 6 10
5 Pytanie dotyczace pertraktacji pokojowych z Rosją 11 11
6 Interpelacja w sprawie rokowań z Rosją z 26 lutego 1919 roku 12 12
7 Stenogram sejmowego przemówienia Stanisława Grabskiego 13 21
8 Sprawozdanie Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych 22 23
9 Interpelacja w sprawie odezwy naczelnika państwa do mieszkańców byłego Wielkiego Księstwa Litewskiego 24 24
10 Interpelacja sejmowa w sprawie rzekomej sowieckiej propozycji rokowań pokojowych wraz z odpowiedzią Ministerstwa Spraw Zagranicznych 25 26
11 Wyciąg z przemówienia posła Barlickiego podczas debaty nad expose rządowym wygłoszonym 7 października 1919 roku. 27 27
12 Protokoły z trzech kolejnych posiedzeń Komisji Wojskowej i Zagranicznej 28 38
13 Wyciąg z expose premiera Jana Ignacego Paderewskiego 39 39
14 Interpelacja w sprawie rokowań pokojowych z Sowietami 40 40
15 Sprawozdanie z posiedzenia Komisji Spraw Zagranicznych w dniu 4 lutego 1920 roku 41 45
16 Protokół wspólnych Komisji: Spraw Zagranicznych i Wojskowej 46 53
17 Sprawozdania z posiedzeń Komisji Spraw Zagranicznych 54 68
18 Protokół posiedzenia Komisji Wojskowej i Skarbowo-Budżetowej 69 72
19 Sprawozdania z posiedzeń Komisji Spraw Zagranicznych wraz z aneksem zawierającym warunki pertraktacji pokojowych z Sowietami 73 94
20 Wniosek posłów ze Związku Ludowo-Narodowego o wezwanie rządu do przedstawienia celów wojny prowadzonej na wschodzie 95 96
21 Wniosek o ponowne rozpoczęcie rokowań z Rosją 97 98
22 Sprawozdanie stenograficzne z przemówienia posła Władysława Grabskiego 99 99
23 Sprawozdanie stenograficzne z oświadczenia premiera Wincentego Witosa 100 100
24 Sprawozdanie stenograficzne z sejmowego przemówienia posła Antoniego Anusza 101 102
25 Stenogram przemówienia marszałka Sejmu 103 104
26 Przemówienie premiera Wincentego Witosa na posiedzeniu Sejmu 24 września 1920 105 110
27 Odpowiedź na interpelację posłów Związku Ludowo-Narodowego w sprawie pertraktacji pokojowych z Sowietami w marcu 1920 roku wraz z tekstem samej interpelacji 111 113
28 Interpretacja posła Jana Zamorskiego w sprawie rzekomej tajnej umowy między dowództwem polskim a bolszewickim wraz z odpowiedzią premiera i ministra spraw wojskowych 114 117
29 Przemówienie premiera Witosa w związku z ratyfikacją rozejmu podpisanego w Rydze 118 120
30 Oświadczenie premiera w sprawie przerwania rokowań pokojowych przez delegację sowiecką 121 122
31 Komunikat Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie neutralności Polski wobec wojny domowej w Związku Sowieckim 123 128