Back

Folder: 701/3/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
Folder titleKorespondencja T. Rozwadowskiego z Józefem Piłsudskim, gen. P. Henrysem i gen. M. Weygandem; dyrektywy operacyjne Naczelnego Dowództwa WP; depesze marszałka Ferdynanda Focha do gen. M. Weyganda i gen. P. Henrysa w Warszawie
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/3/1

No. Title Page from Page to
1 Okładka teki 1 Akt generała Tadeusza Rozwadowskiego 1 1
2 Notatka objaśniająca dotycząca dokumentów generała Rozwadowskiego 5 11
3 Pismo marszałka Focha i generała Weyganda do generała Henrysa 12 17
4 Pismo generała Henrysa do generała Rozwadowskiego ze wskazówkami operacyjnymi 18 22
5 Pismo generała Henrysa z zalecaniami strategicznymi 23 25
6 Pismo wiceministra Sosnkowskiego do generała Rozwadowskiego w sprawie oddziałów uzupełniających 26 27
7 Przejęte szyfrogramy bolszewickie 28 31
8 Pismo generała Henrysa do generała Rozwadowskiego z instrukcją dla dowódców armii 32 37
9 Pismo generała Henrysa z raportem oficerów francuskich o sytuacji polskiej armii walczącej z bolszewikami 38 41
10 Sprawa współpracy Francuskiej Misji Wojskowej z Naczelnym Dowództwem Armii Polskiej 42 50
11 Raport pt. "Lwów czy Warszawa" 51 59
12 Wnioski operacyje generała Weyganda 60 64
13 Pismo generała Weyganda o zachowaniu się oficerów na froncie. 65 66
14 Sprawozdanie francuskie o sytuacji armii IV i łącznosci 67 75
15 Notatka generała Weyganda do generała Rozwadowskiegoze wraz ze szkicem sytuacyjnym 76 80
16 Pismo pułkownika Billotte o sytuacji na froncie polsko-bolszewickim 81 89
17 Pismo generała Henrysa o stanie taborów 90 91
18 Pismo generała Henrysa o stanie sanitarnym armii 92 99
19 Wnioski operacyjne generała Weyganda 100 111
20 Plan operacyjny generała Henrysa 112 121
21 Wnioski operacyjne generała Weyganda 122 131
22 Raport pułkownika Renty 132 138
23 Raporty generała Mourruau 139 148
24 Raport pułkownika Stasiewicza o sytuacji na froncie 149 152
25 Wnioski generała Weyganda 153 166
26 Pismo II Biura Francuskiego 167 176
27 Raport generała Billotte o sytuacji pod Radzyminem. 177 190
28 Wnioski generała Henrysa o użyciu czołgów 12, 13 sierpnia 1920 roku i pisma generała Weyganda. 191 197
29 Pismo generała Weyganda o sytuacji 14 sierpnia 1920 roku wraz ze szkicem. 198 204
30 List naczelnego wodza o swych zamiarach operacyjnych z dnia 15 sierpnia 1920 roku 205 209
31 Rozmowa hughesowa między komendantem Piłsudskim a generałem Rozwadowskim o strategii walki z cofającymi się bolszewikami 210 213
32 Dyrektywy generała Weyganda 214 219
33 Informacje strategiczne dla komentanta Piłsudskiego 220 228
34 Pismo generała Weyganda o zarządzeniach marszałka Focha 229 230
35 Order Virtuti Militari dla generała Weygenda wraz z jego podziękowaniem 231 236
36 Rozkaz o zmianie poprzednich rozkazów 237 239
37 Raport pułkownika Nieniewskiego o sytuacji na Suwalszczyźnie 240 243
38 Skład delegacji pokojowej do rokowań w Rydze 244 245
39 Referat generała Rozwadowskiego przygotowany na Radę Obrony Państwa 246 251
40 Referat o granicy dla delegacji polskiej na konferencję pokojową w Rydze 252 263
41 Protokół 18 posiedzenia Rady Obrony Państwa w dniu 16 października 1920 roku 264 270
42 Raporty Odziału II Sztabu Generalnego o sytuacji wewnętrznej i zewnętrznej państwa. 271 292
43 List generała Lamezan-Salinsa o sytuacji frontowej w Galicji we wrześniu 1920 roku. 293 296
44 Rozmowa telegraficzna generała Rozwadowskiego z generałem Piskorem. 297 300
45 Memoriał generała Rozwadowskiego do Prezydium Rady Ministrów 301 306
46 Sześć listów kapitana hrabiego Morstina z Paryża do generała Rozwadowskiego wraz 27 numerem gazety "Temps" 307 330
47 Wycinki z prasy polskiej z lipca i sierpnia 1920 roku dotyczące wojny polsko-bolszewickiej 331 340