Back

Folder: 701/3/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
Folder titleRaporty Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu; raporty z konferencji w Spa; dokumenty dot. państw bałtyckich, Gdańska, Litwy Środkowej, Ukrainy, Rosji "białej" i Sowieckiej, gen. St. Bułak- Bałachowicza; depesze z rokowań rozejmowych i pokojowych w Rydze
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/3/2

No. Title Page from Page to
1 Okładka i strony tytułowe oraz spis dokumentów z teki II Akt Tadeusza Rozwadowskiego z roku 1920 1 5
2 Prośba o przyłączenie Rokitna i Olewska do Polski 6 6
3 Depesze Polskiej Misji Wojskowej w Paryżu wysłane do generała Rozwadowskiego i Naczelnego Dowództwa W.P. 7 11
4 Zbiór informacji dotyczących Konferencji w Spa i przebiegu wojny polsko-bolszewiskiej w lipcu 1920 roku 13 57
5 Rozmowy hughensowe i telegraficzne między generałami Rozwadowskim a Lamezanem 58 71
6 Propaganda bolszewicka i szpiegostwo niemieckie w "Komunikatach Defenzywy" 72 86
7 Materiały dotyczące Polsko-Rumuńskiej Konferencji w sprawie frontu antybolszewickiego 87 125
8 Informacje dotyczące antypolskiego stanowiska Podkomisji Międzysojuszniczej na Spiszu i Orawie 126 134
9 Informacje dotyczące pertraktacji rozejmowych 135 143
10 Porozumienie się Polski z Finlandią i Łotwą w sprawie konwencji wojskowej 144 153
11 Dwa referaty o polityce Polski względem Rosji białej i Rosji czerwonej po zawarciu pokoju z bolszewikami 154 168
12 Depesze z Rygi z okresu dotyczące głównie polsko-bolszewickich rokowań pokojowych wraz z informacjami o Rosji Sowieckiej 169 231
13 Instrukcja jak przekraczać kordon na linii demarkacyjnej 232 265
14 Konferencja Naczelników Wydziałów Politycznych MSZ 267 293
15 Raporty o generale Bałachowiczu i jego armii 294 304
16 Materiały informacyjne i dokumenty dotyczące wojskowych zagadnienień ukraińskich, ukraińsko-polskich i ukraińsko-sowieckich 305 446
17 Zbiór materiałów dotyczących sytuacji Polaków w wolnym mieście Gdańsku i relacjach tego miasta z Polską na przełomie lat 1920/21 447 556
18 Zbiór dokumentów dotyczących Litwy Środkowej, walk Litwinów z Polakami we wrześniu 1920 roku i zajęcia Wilna przez wojska generała Żeligowskiego 557 584
19 Zbiór materiałów informacyjnych dotyczących rosyjskiej emigracji i rosyjskich oddziałów antybolszewickich 585 643
20 Konwencja gdańska 644 700
21 Przygotowania niemieckie na granicy z Polską 701 744
22 Zbiór różnych depesz, listów, raportów i informacji z lat 1920- 1921 745 784