Back

Folder: 701/5/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSprawy Sądowe i Honorowe Generałów i Wyższych Dowódców
Folder titleAkta sprawy gen. Aleksandra Boruszczaka, dowódcy obrony Wilna
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/5/1

No. Title Page from Page to
1 Akta Najwyższej Komisji Opiniującej; sprawa gen. Boruszczaka i kpt. Mitschke 1 1
2 Sprawa gen. por. Aleksandra Boruszczaka i kpt. S.G. Alfreda Mitschke 2 15
3 Referat w sprawie gen. ppor. Aleksandra Boruszczaka i towarzyszy 16 91
4 Zarządzenia Dowództwa Grupy gen. Boruszczaka odnośnie obrony Wilna 92 155
5 Ocena działalności podkomendnych gen. Boruszczaka 156 168
6 Załączniki do referatu w sprawie gen. ppor. Boruszczaka i towarzyszy 169 204
7 Plany połączeń telefonicznych podczas obrony Wilna i schematy osi łączności oraz główne trasy Grupy Operacyjnej Grupy gen. Boruszczaka 205 207
8 Spis załączników zawartych w tomie IV akt sądowych sprawy gen. Boruszczaka i kpt. Mitschke 208 210
9 Załączniki do akt sądowych sprawy gen. Boruszczaka i kpt. Mitschka; część I 211 276
10 Załączniki do akt sądowych sprawy gen. Boruszczaka i kpt. Mitschke; część II 277 338
11 Załączniki do akt sądowych sprawy gen. Boruszczaka i kpt. Mitschke; część III 339 370
12 Załączniki do akt sądowych sprawy gen. Boruszczaka i kpt. Mitschke; część IV 455 513
13 Akta przeciw gen. Boruszczakowi i kpt. Mitschke 514 554
14 Przygotowania do procesu sądowego przeciw gen. Boruszczakowi 555 630
15 Załączniki do protokołu z zeznań gen. Boruszczaka 631 698
16 Załączniki do sprawy gen. Boruszczaka; c.d. 699 707
17 Przesłuchanie kpt. Alfreda Mitschke 708 746
18 Protokół przesłuchania mjr. Mariana Kościałkowskiego 747 763
19 Protokół z zeznania gen. Mieczysława Norwid-Neugebauera 764 780
20 Załączniki do sprawy gen.Boruszczaka i kpt. Mitschke 781 824