Back

Folder: 701/7/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
Folder titleDokumenty wraz z załącznikami, m.in.: rozkazy Ukraińskiej Misji Wojskowej, raporty, meldunki i korespondencja Szefa Misji gen. Wiktora Zielińskiego, projekt umowy Ukraińskiej Republiki Ludowej z rządem Kubania | Документи разом з залучниками.;прикази Української Військової Місії.рапорти.повідомлення та кореспонденція Шефа Місії ген.Віктора Зелінського.проект умови УНР з урядом Кубаня
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ukraiński, polski
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/7/1

No. Title Page from Page to
1 Spis akt Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce. 2 6
2 Etaty Sztabu Dywizji Strzeleckiej 7 8
3 Etaty Sztabu Dywizji Strzeleckiej 7 8
4 Raport dotyczący sytuacji w VI Dywizji Strzeleckiej 9 17
5 Raport dotyczący zapotrzebowania Ukraińskiej Armii Ludowej. 9 17
6 Raport dotyczący spraw techniczno-organizacyjnych w Armii Ukraińskiej 10 17
7 Odpowiedź na pismo Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce 18 18
8 Raport skierowany do Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce 19 20
9 Stan Komisji Kasowej przy Batalionie Pieszym, Konnym i Armatnim Pułku, Batalionie Inżynieryjnym i Pułku Technicznym Szóstej Dywizji Strzeleckiej 21 21
10 List do Szefa Misji Wojskowej Ukraińskiej Rady Narodowej 22 22
11 Pismo Szefa Sztabu Ukraińskiej Rerpubliki Ludowej do Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich. 23 29
12 Pismo Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce gen. Zielińskiego oraz Szefa Oddziału II kpt. Stryżaka do Szefa Sztabu Generalnego Wojsk Polskich oraz Ministra Spraw Wojskowych RP. 30 30
13 Pismo Szefa Sztabu Wojska Polskiego generała Rozwadowskiego do Wojskowej Sekcji Ukraińskiej Misji Wojskowej w Warszawie 31 31
14 Raport zawierający dane przygotowane przez pułkownika Bondarowskiego 32 32
15 Informacja dotycząca kwestii finansowych, skierowana do pułkownika Zielińskiego 33 38
16 Informacja skierowana do generała Zielińskiego 39 39
17 Spis wyższych naczelników w Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 40 40
18 Zapotrzebowanie dla armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 42 42
19 Wyjaśnienie zapotrzebowanie na majątek sanitarny dla ukraińskiej armii z podziałem na 12 dywizji 43 46
20 Podział mienia wojskowego w armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 47 47
21 Majątek niezbędny do formowania ruchu lotniczego Ukraińskiej Republiki Ludowej 48 48
22 Tabele zapotrzebowania na sprzęt medyczny. 49 49
23 Zapotrzebowanie na narzędzia techniczne dla Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 50 50
24 Tabela zawierająca informacje dotyczące niezbędnego wyposażenia dla powstającej Armii Ukraińskiej 51 51
25 Tabela zawierająca wykaz mienia wojskowego dla formującej się Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej. 52 52
26 Tabela zapotrzebowania na mienie wojskowe dla formującej się armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 53 53
27 Notatka służbowa dotycząca zakupienia za granicą sprzętu wojskowego niezbędnego dla formującej się armii URL 54 55
28 Informacja skierowana do Głównego Atamana Wojsk URL odnośnie tworzenia armii ukraińskiej na terytorium URL 57 58
29 Odezwa do mieszkańców Galicji 59 60
30 Informacja na temat rozmów prowadzonych na temat tworzenia ukraińskiej armii 61 65
31 Umowa pomiędzy rządem URL a rządem Kraju Kubańskiego 66 67
32 Pismo skierowane do Zastępcy Szefa Rady Ministrów Ukraińskiej Republiki Ludowej 68 68
33 Ręczna notatka dotycząca stanu zdrowia generała Agapiewa 69 69
34 Informacja skierowana do Głównego Atamana, dotycząca wykonania zadań w dziedzinie propagandowej i wydawniczej. 70 73
35 Pismo skierowane do Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej dotyczące sytuacji na froncie ukraińsko-bolszewickim 74 74
36 Raport o stanie finansów i organizacja Ukraińskiej Misji Wojskowej 75 76
37 Skład personalny i organizacja Ukraińskiej Misji Wojskowej 77 78
38 Informacja skierowana do Głównego Atamana na temat wydatków finansowych na wydawnictwa i innych problematycznych kwestii Ukraińskiej Misji Wojskowej 80 83
39 Syn Ukrainy Tygodnik Ukraińskiego Kozactwa. Warszawa. 1920 84 95
40 Pełnomocnictwo udzielone pułkownikowi Michałowi Tkaczukowi. 96 96
41 Le plein pouvoir pour le Colonel Michel Tkatchouk. 96 96
42 Dyrektywy skierowane do przedstawiciela Armii Ukraińskiej w pokojowych rozmowach z przedstawicielami Armii Czerwonej Rosyjskiej Federacyjnej Socjalistycznej Republiki Radzieckiej Michała Tkaczuka 97 97
43 Pismo skierowane do generała Mychajła Omelianowicza-Pawłenko w sprawie sytuacji w Armii Ukraińskiej 98 99
44 Pismo skierowane do Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce napisane przez Głównego Atamana Wojsk URL 100 101
45 Pismo skierowane do Szefa armii ukraińskiej dotyczące sytuacji tej armii na terenie Rumunii 102 104
46 Pismo do Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej 105 105
47 Depesza skierowana do generała Mychajła Omelianowicza-Pawlenki 106 106
48 Informacja skierowana do Szefa Rady Ministrów URL, Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce i w Rumunii 110 113
49 Zapis rozmowy pomiędzy gen. Wiktorem Zielińskim a gen. Maxime Weygand'em 120 123
50 Relacja z rozmów z brytyjskim generałem na temat sytuacji w ukraińskiej armii 133 137
51 Relacja z rozmów pomiędzy podpułkownikiem Maksymem Dzidkowskim a generałem Tadeuszem Rozwadowskim 138 140
52 Odpowiedź Szefa Sztabu Wojska Polskiego skierowana do Ukraińskiej Misji Wojskowej dotycząca zgody Rumunii na przemarsz przez jej terytorium 2 Dywizji generała Pawlenki 141 141
53 Relacja z rozmów pomiędzy generałem Tadeuszem Rozwadowskim a podpułkownikiem Dzidkowskim 142 144
54 Projekt memorandum o potrzebach Armii Ukraińskiej. 145 146
55 Pismo do Ministra Spraw Wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej 147 147
56 Informacja o istnieniu pośród żołnierzy Ukraińskiej Misji Wojskowej osób współpracujących z władzą radziecką 148 149
57 Raport dotyczący żołnierzy Ukraińskiej Misji Wojskowej współpracujących z Rosją Radziecką 150 166
58 Raport na temat zawieszenia werbunku żołnierzy do Ukraińskiej Misji Wojskowej 167 167
59 Komunikat Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego 168 168
60 Informacja na temat sytuacji UMW po wkroczeniu na teren Galicji 169 170
61 Odpowiedź na list w kwestii werbunku ochotników na terenie Chełmszczyzny. 171 171
62 Informacja ze spotkania w gabinecie Szefa Sztabu Generalnego RP 172 174
63 Rozkaz Głównego Dowództwa Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 175 176
64 Relacja ze spotkania Naczelnika UMW z Naczelnikiem Angielskiej Misji Wojskowej 177 179
65 Relacja z rozmowy z naczelnikiem Angielskiej Misji Wojskowej w Polsce z Naczelnikiem Ukraińskiej Misji Wojskowej 180 182
66 Relacja ze spotkania Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej z Naczelnikiem Angielskiej Misji Wojskowej w Polsce 183 185
67 Osobisty raport politycznego referenta setnika Stryżaka na temat działalności Biura Informatycznego, skierowany do Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej Wiktora Zelinskiego. 186 198
68 Relacja ze spotkania Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej generała Wiktora Zielinskiego z Naczelnikiem Francuskiej Misji Wojskowej w Polsce generałem Anrysem 203 209
69 Walka z bolszewizmem 210 214
70 Zgrupowanie sił bolszewickich przed polsko-ukraińskim frontem na dzień 15 września 1919 roku 215 216
71 Pismo do Dowódcy Armii Ukraińskiej 217 217
72 Przegląd wojskowy. Wydarzenia ma froncie polsko-ukraińskim w sierpniu 1920 roku. "Cud nad Wisłą" 218 224
73 Schemat rozmieszczenia wojsk bolszewickich 225 226
74 Tabela zgrupowania sił bolszewickich przed kontratakiem wojsk polskich w sierpniu 1920 roku 227 228
75 Adnotacja ręczna. 229 229
76 Odpis Odpowiedzi Szefa Sztabu Wojska Polskiego skierowany do Ukraińskiej Misji Wojskowej dotyczący zgody Rumunii, na przemarsz przez jej terytorium 2 Dywizji generała Omeljanowicza-Pawlenki. 230 230
77 Raport dotyczący zaopatrzenia Armii Ukraińskiej 231 238
78 Zaopatrzenie Armii Ukraińskiej w odzież i obuwie 239 241
79 Zaopatrzenie Armii Ukraińskiej 242 242
80 Pismo Jeneralnej Intendentury Społecznej do Ukraińskiej Misji Wojskowej. 243 244
81 Informacja na temat przyłączenia do Armii Ukraińskiej konnej brygady kozackiej, skierowana do Głównego Atamana Wojsk Ukraińskich 245 246
82 Informacja skierowana do przedstawicieli Ukraińskiej Misji Wojskowej w sprawie przyłączenia samodzielnej brygady kozackiej do Armii Ukraińskiej 247 247
83 Raport dotyczący sytuacji na froncie ukraińskim i ogólnego położenia politycznego 248 250
84 Informacja skierowana do Szefa Samodzielnej Kozackiej Brygady Jesaula Jakowlewa 251 251
85 Sprawozdanie na temat włączenia Samodzielnej Brygady Kozackiej w skład Armii Ukraińskiej 252 255
86 Informacja z prac oświatowo-agitacyjnych prowadzonych na terytorium Łańcuta 256 257
87 Informacja skierowana do przedstawiciela Ukraińskiej Misji Wojskowej 258 258
88 Informacja na temat położenia i sytuacji wojsk ukraińskich 259 263
89 Pismo Ukraińskiej Misji Wojskowej do Ministra Spraw Wojskowych RP dotyczące obsługi zapotrzebowania Armii Ukraińskiej. 264 266
90 Pismo Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej generała Zielińskiego do Ministra Spraw Wojskowych Rzeczpospolitej Polski w dotyczące usprawnień w transporcie kolejowym. 267 267
91 Relacja z wywiadu z przedstawicielem "The Times" 268 269
92 Notatki dotyczące szczegółów współpracy polsko-ukraińskiej 270 272
93 Odręczna notatka na temat spotkania generała Zelinskiego z generałem Armii Rumuńskiej 273 276
94 Instrukcja postępowania w razie porozumienia pomiędzy Rosyjskim Komitetem Politycznym a rządem Ukraińskiej Republiki Ludowej 277 278
95 Krótki zarys organizacji Armii Ukraińskiej 279 279
96 Zapytanie skierowane do Głównego Atamana w sprawie współpracy oddziałów polskich z ukraińskimi 280 280
97 Informacja dotycząca telegramów do Szefa Sekcji Spraw Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Wojskowej 281 281
98 Kopia pisma informującego o zgodzie na przemieszczenie polskich oddziałów 282 282
99 Szczegóły rozmowy z hetmanem Skoropadskim 283 286
100 Ustalenia pomiędzy Szefem UMW generałem Wiktorem Zelinskim a Szefem Misji Francuskiej w Polsce 290 292
101 Omówienie szczegółów rozmów dotyczących sytuacji Armii Ukraińskiej 293 295
102 Pismo skierowane do generała Wiktora Zielińskiego, dotyczące sytuacji grupy kozaków z Armii Ukraińskiej 297 297
103 Pismo do generała Wiktora Zelinskiego 298 298
104 Rozkaz Nr 82 Głównego Dowództwa Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej 299 311
105 Informacja skierowana do przedstawicielstwa Ukraińskiej Misji Wojskowej 312 313
106 Informacja dotycząca organizacji Polskiej Szkoły Podchorążych 314 317
107 Raport dotyczący rodziny porucznika Suszko 318 319
108 Informacja o kopii rozmowy telegraficznej Głównego Atamana 320 320
109 Pismo dotyczące spotkania generała Michajła Omelianowicza Pawłenko z generałem Piermikinem w Proskurowie 321 322
110 Informacja na temat sytuacji na froncie ukraińskim 323 324
111 Uwagi do raportu uczynione przez Głównego Atamana Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej 325 327
112 Raport ze spotkania z premierem i Ministrem Spraw Zagranicznych 330 330
113 Odręczna notatka skierowana do generała Wiktora Zelinskiego 331 331
114 Notatka na temat spotkania z podpułkownikiem Bacilewiczem 332 333
115 Odręczna notatka dotycząca stosunku Wielkiej Brytanii do Armii Ukraińskiej 334 338
116 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 341 341
117 Relacja ze spotkania generała Zelinskiego z Naczelnikiem Francuskiej Misji Wojskowej 348 351
118 Sprawozdanie z wizyty u generała Weyganda pułkownika Sztabu Generalnego Armii Ukraińskiej 352 356
119 Raport ze spotkania Naczelnika Angielskiej Misji Wojskowej z Naczelnikiem Ukraińskiej Misji Wojskowej 357 359
120 Sprawozdanie ze spotkania Naczelnika Francuskiej Misji Wojskowej z Naczelnikiem Ukraińskiej Misji Wojskowej 360 362
121 Rozkaz-sprawozdanie ze spotkania dowództwa Ukraińskiej Misji Wojskowej z przedstawicielami Francji i Wielkiej Brytanii 363 366
122 Spotkanie Naczelnika Francuskiej Misji Wojskowej z dowództwem Ukraińskiej Misji Wojskowej 367 369
123 Raport zawierający reakcję Francji i Wielkiej Brytanii na sytuację na Ukrainie 370 373
124 Sprawozdanie ze spotkania dowództwa ukraińskiego z przedstawicielem Angielskiej Misji Wojskowej w Polsce 374 376
125 Ukraina w polityce międzynarodowej 377 378
126 Pismo dotyczące sytuacji Ukrainy 379 380
127 Założenia kniazia Michajła Koczubeja 381 381
128 Pismo skierowane do generała Wiktora Zielińskiego napisane przez wojskowego agenta Sztabu Generalnego 382 382
129 Pismo skierowane do Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej 383 384
130 Rozmowa podpułkownika Nyzienki z generałem-chorążym Kuszczem 385 386
131 Pismo skierowane do Naczelnika Ukraińskiej Misji Wojskowej 387 387
132 Informacje ze źródeł francuskich i rosyjskich. 388 389
133 Raport dotyczący informacji pozyskanych ze źródeł francuskich i rosyjskich 390 392
134 Krótka informacja - wiadomość o dyslokacji 393 393
135 Tabela zawierająca dane wojskowe 394 395
136 Zapis rozmowy z naczelnikiem Włoskiej Misji Wojskowej 396 398
137 Pismo do gen. Wiktora Zelinskiego 399 400
138 Pismo do Ministra Spraw Wojskowych Rzeczpospolitej Polskiej 401 404
139 Pismo skierowane do Szefa Ukraińskiej Misji Wojskowej w Warszawie 405 405
140 Pismo do Szefa Ludowych Ministerstw Ukraińskiej Republiki Ludowej Andrija Liwickiego 406 419
141 Pismo skierowane do Atamana w sprawie aktualnej sytuacji na froncie 420 421
142 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 423 424
143 Rozkaz nr 162 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 425 426
144 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 427 428
145 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 429 429
146 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 430 430
147 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Warszawie 432 433
148 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 434 434
149 Rozkaz nr 35 Inspektora wszystkich formacji ukraińskich w Polsce 435 435
150 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 436 437
151 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 438 438
152 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 439 440
153 Rozkaz nr 137 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 441 442
154 Rozkaz nr 135 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 443 443
155 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 444 444
156 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 444 444
157 Nakaz inspektora wszystkich formacji ukraińskich w RP 445 445
158 Wiadomość o personalnym składzie Komisji Kontrolno-Organizacyjnej 446 447
159 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w RP 448 448
160 Rozkaz nr 127 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 449 449
161 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 452 453
162 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 454 455
163 Informacja na temat postępowania w przypadku łamania prawa przez żołnierzy ukraińskich 458 458
164 Zmiana nazewnictwa wojskowego 459 459
165 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 460 461
166 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 462 463
167 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 464 465
168 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w RP 466 467
169 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 468 469
170 Informacja o awansie chorążego Czepowskiego 470 470
171 Nakaz dotyczący wszystkich formacji w Rzeczpospolitej Polskiej 471 472
172 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 473 473
173 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 474 475
174 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 476 477
175 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 478 478
176 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 479 479
177 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 480 480
178 Rozkaz nr 100 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 481 481
179 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 482 483
180 Rozkaz Inspektora Ukraińskich Formacji w Polsce 484 486
181 Program kursów dotyczących technologii skóry i materiałów, mających zastosowanie w szewstwie i krawiectwie 487 488
182 Rozkaz nr 94 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 489 489
183 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 490 491
184 Rozkaz inspektora wszystkich polskich formacji 492 493
185 Rozkaz nr 84 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 494 495
186 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej 496 497
187 Rozkaz inspektora dotyczący wszystkich formacji w Polsce 498 499
188 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 500 500
189 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w RP 501 502
190 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 503 503
191 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 504 505
192 Rozkaz nr 75 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 506 508
193 Rozkaz nr 73 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 509 509
194 Rozkaz nr 69 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 510 511
195 Rozkaz nr 67 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 512 513
196 Rozkaz nr 65 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 514 516
197 Rozkaz nr 90 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej. 517 517
198 Rozkaz nr 88 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 518 518
199 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 519 520
200 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 521 521
201 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej. 522 524
202 Rozkaz nr 9 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 525 526
203 Rozkaz nr 8 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 527 528
204 Rozkaz nr 7 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 529 530
205 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Polsce 531 534
206 Rozkaz nr 5 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 537 538
207 Rozkaz nr 4 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 539 540
208 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 541 541
209 Rozkaz nr 2 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 542 543
210 Rozkaz nr 184 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 544 544
211 Rozkaz nr 180 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 545 548
212 Rozkaz nr 114 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 549 550
213 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej 551 552
214 Rozkaz nr 101 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 553 554
215 Wyciąg z rozkładu prac Misji Wojskowej 555 556
216 Rozkaz Głównego Zarządu Wojskowego Ukraińskiej Republiki Ludowej (Główny Zarząd Zaopatrzenia) 557 560
217 Wykaz wydatków finansowanych z kredytów pochodzących z funduszu wojskowego 561 564
218 Rozkaz Głównego Zarządu Wojskowego Ukraińskiej Republiki Ludowej 565 566
219 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 567 568
220 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 569 569
221 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 570 570
222 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 571 572
223 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 573 575
224 Rozkaz Głównego Zarządu Wojskowego w Ukraińskiej Republice Ludowej 576 577
225 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 578 579
226 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczypospolitej Polskiej 580 581
227 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 582 583
228 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 584 585
229 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 590 591
230 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 592 592
231 Rozkaz nr 125 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 593 593
232 Rozkaz nr 131 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 595 596
233 Rozkaz nr 135 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 597 597
234 Rozkaz Nr 137 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 598 599
235 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 600 601
236 Rozkaz Nr 141 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 602 602
237 Rozkaz Nr 143 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 603 604
238 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 605 605
239 Rozkaz nr 147 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 606 606
240 Rozkaz nr 151 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 607 607
241 Rozkaz nr 155 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 608 608
242 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 609 609
243 Rozkaz Nr 160 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 610 610
244 Rozkaz nr 63 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 611 612
245 Rozkaz nr 69 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 613 614
246 Rozkaz Nr 76 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 619 621
247 Rozkaz Nr 77 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 622 622
248 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 623 624
249 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 625 625
250 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 626 627
251 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 628 629
252 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 630 630
253 Rozkaz nr 88 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 631 631
254 Rozkaz nr 88 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 631 631
255 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 632 633
256 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 634 635
257 Rozkaz nr 101 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 636 636
258 Rozkaz nr 103 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 637 637
259 Rozkaz Nr 105 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 638 639
260 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 640 641
261 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 642 643
262 Rozkaz nr 3 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 644 644
263 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 645 646
264 Rozkaz Nr 6 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 647 652
265 Rozkaz Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 653 656
266 Rozkaz Nr 162 Ukraińskiej Misji Wojskowej w Rzeczpospolitej Polskiej 657 658