Back

Folder: 701/7/2

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
Folder titleDokumenty Sekcji Wojskowej wraz z załącznikami, m.in.: odpisy rozkazów Sekcji Wojskowej i Misji w Warszawie, sprawozdania z pracy Sekcji, korespondencja Szefa Sekcji | Документи Військової Секції разом з залучниками- копії приказів Військової Секції та Місії у Варшаві.справоздання з праці Секції.кориспонденція Шефа Секції
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; ukraiński, polski
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/7/2

No. Title Page from Page to
1 Spis akt Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Polsce. 2 3
2 Rozkaz nr 2 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 6 6
3 Rozkaz Nr 12 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 18 18
4 Rozkaz Nr 12 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 18 18
5 Uregulowania finansowe w Armii Ukraińskiej 21 21
6 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 22 22
7 Rozkaz nr 19 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 26 26
8 Rozkaz nr 20 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 27 27
9 Rozkaz nr 21 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 28 28
10 Rozkaz nr 22 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 29 29
11 Rozkaz nr 23 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 30 30
12 Rozkaz nr 24 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 31 31
13 Organizacja pracy w Armii Ukraińskiej 32 32
14 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej 36 37
15 Rozdysponowanie środków finansowych w Armii Ukraińskiej 38 38
16 Rozkaz Sekcji Wojskowej przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 39 39
17 Rozkaz nr 8 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej. 40 41
18 Rozkaz nr 29 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 42 42
19 Rozkaz nr 30 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 43 43
20 Wskazówki dotyczące funkcjonowania Armii Ukraińskiej 45 47
21 Rozkaz nr 32 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 49 50
22 Rozkaz nr 33 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 51 52
23 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 53 56
24 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 57 57
25 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 58 58
26 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 60 61
27 Rozkaz nr 39 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 64 66
28 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 67 68
29 Rozkaz nr 41 Sekcji ds. Wojskowych przy Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 69 70
30 Rozkaz nr 42 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 71 71
31 Rozkaz Nr 43 Dowództwa Armii Ukraińskiej dotyczący spraw finansowych 73 73
32 Rozkaz nr 43 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 73 73
33 Rozkaz nr 85 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 74 75
34 Rozkaz nr 44 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 77 78
35 Rozkaz nr 45 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 79 79
36 Spis dokumentów kredytowych 82 82
37 Rozkaz nr 47 Sekcji ds. Wojskowych przy Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 83 83
38 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 84 86
39 Rozkaz nr 49 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 87 87
40 Rozkaz nr 50 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 88 88
41 Rozkaz Nr 51 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej dotyczący kwestii finansowych 92 93
42 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 97 98
43 Rozkaz nr 56 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 100 100
44 Rozkaz nr 57 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 101 101
45 Rozkaz nr 58 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 102 103
46 Rozkaz nr 59 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 104 104
47 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 105 105
48 Rozkaz nr 61 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 106 106
49 Rozkaz nr 63 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 107 107
50 Rozkaz Nr 62 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 108 109
51 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 110 111
52 Rozkaz Nr 65 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 112 113
53 Rozkaz Nr 66 Sekcji ds.Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 114 114
54 Rozkaz Nr 67 w Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 115 116
55 Rozkaz nr 68 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 117 117
56 Rozkaz nr 69 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 118 118
57 Rozkaz nr 73 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 124 124
58 Rozkaz nr 75 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 126 126
59 Rozkaz nr 77 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Sekcji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 129 129
60 Rozkaz nr 78 Sekcji do spraw Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 130 131
61 Rozkaz nr 80 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 133 133
62 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 134 134
63 Rozkaz nr 82 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 135 135
64 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 136 137
65 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 138 138
66 Rozkaz Nr 85 Sekcji ds. wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 139 139
67 Rozkaz nr 87 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 140 141
68 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 142 142
69 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 144 144
70 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 145 145
71 Rozkaz nr 93 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 148 148
72 Rozkaz nr 94 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 149 150
73 Rozkaz Nr 95 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 151 152
74 Dyspozycje finansowe dowództwa Armii Ukraińskiej 153 154
75 Rozkaz nr 96 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 153 154
76 Rozkaz nr 96 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 154 154
77 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 159 160
78 Dyspozycje finansowe 162 162
79 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 163 164
80 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 166 167
81 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 168 169
82 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej przy Rzeczypospolitej Polskiej 170 173
83 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 174 174
84 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 175 176
85 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczypospolitej Polskiej 177 177
86 Rozkaz nr 110 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 182 183
87 Rozkaz nr 112 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 185 186
88 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 187 189
89 Rozkaz nr 114 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 190 191
90 Rozkaz nr 115 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 192 193
91 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 196 197
92 Rozkaz Nr 119 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 202 202
93 Rozkaz nr 120 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 203 203
94 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 204 207
95 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 208 208
96 Rozkaz nr 124 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 211 212
97 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych w Rzeczpospolitej Polskiej 215 215
98 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 216 218
99 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 219 220
100 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 222 223
101 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 228 229
102 Rozkaz nr 132 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Polsce 230 231
103 Rozkaz nr 133 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 232 232
104 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 233 234
105 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 235 236
106 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 237 238
107 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 239 239
108 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 240 241
109 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 242 242
110 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 243 244
111 Rozkaz nr 141 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 245 246
112 Rozkaz nr 143 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 250 251
113 Rozkaz Nr 144 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 252 253
114 Rozkaz nr 146 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 256 257
115 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 258 259
116 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 260 260
117 Rozkaz nr 150 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 264 264
118 Rozkaz nr 151 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 265 266
119 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 267 268
120 Rozkaz nr 154 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 270 270
121 Rozkaz Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 271 271
122 Rozkaz nr 156 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 272 272
123 Rozkaz nr 157 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 273 274
124 Rozkaz nr 153 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 275 277
125 Rozkaz Nr 159 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 278 280
126 Rozkaz nr 160 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 281 281
127 Rozkaz nr 161 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 282 283
128 Rozkaz Nr 162 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 284 285
129 Rozkaz nr 163 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 286 286
130 Rozkaz nr 164 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 287 288
131 Rozkaz Nr 182 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 295 297
132 Rozkaz nr 184 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 298 298
133 Rozkaz Nr 165 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 299 300
134 Rozkaz Nr 167 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 303 305
135 Rozkaz Nr 169 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 308 309
136 Rozkaz nr 170 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 310 311
137 Rozkaz nr 171 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 312 313
138 Rozkaz nr 172 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 314 314
139 Rozkaz nr 173 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 315 316
140 Rozkaz nr 174 Sekcji ds. Wojskowych Ukrainskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 317 319
141 Rozkaz nr 176 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 322 323
142 Rozkaz nr 177 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 324 324
143 Rozkaz nr 186 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 335 335
144 Rozkaz Nr 187 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 336 337
145 Rozkaz nr 188 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 338 341
146 Rozkaz nr 190 i 191 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 342 342
147 Rozkaz Nr 192 Sekcji ds. Wojskowych Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 344 345
148 Rozkaz nr 197 Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 355 355
149 Notatka Prezydenta Dyrektoriatu i Głównego Atamana Wojskowego do Naczelnika Państwa. 373 374
150 Rozkaz Nr 8 o zaszeregowaniu żołnierzy w Armii Ukraińskiej 435 437
151 Odpowiedź Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego skierowana do Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej. 438 439
152 Raport dla Inspektora Formacji Wojskowych w Polsce 442 443
153 Raport dla Inspektora Wszystkich Formacji Wojskowych Ukraińskiej Republiki Ludowej w Polsce 444 446
154 Zawiadomienie o ponownej prośbie Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej do Ministra Spraw Wojskowych RP. 447 447
155 Pismo Ministerstwa Spraw Wojskowych do Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej. 448 448
156 Rozkaz nr 26 Głównego Dowództwa Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej 453 453
157 Odpowiedź gen. Zielińskiego na list obywatela Oskilko 455 455
158 Pismo Sztabu Generalnego Wojska Polskiego do Ukraińskiej Misji Wojskowej o konieczności przemieszczenia oddziałów ukraińskich do Berdyczowa. 456 456
159 Pismo do Szefa Sekcji ds. Wojskowych przy Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Rzeczpospolitej Polskiej 457 457
160 Pismo zawierające regulacje dotyczące ruchu granicznego między RP a obszarem Ukrainy objętym działaniami wojennymi. 458 460
161 Wzór przepustki na wojskowy teren Ukrainy 464 464
162 Pismo do Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej 465 465
163 Pismo Naczelnego Dowództwa Wojska Polskiego do Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej. 466 466
164 Pismo z Ministerstwa Spraw Wojskowych do Sekcji Wojskowej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej, odnośnie pieczęci posiadanych przez internowanych. 470 470
165 List skierowany do Naczelnika Sekcji Wojennej Ukraińskiej Misji Dyplomatycznej w Polsce generała Zielińskiego 472 472
166 Raport dot. organizacji Armii Ukraińskiej 485 490
167 Ogólny schemat organizacji dywizji strzeleckiej 491 491
168 Schemat organizacji Dywizji Strzeleckiej 492 493
169 Tabela stanowiskowa w Dywizji Strzeleckiej 494 495
170 Schemat wojsk technicznych Dywizji Strzeleckiej 496 496
171 Schemat organizacyjny brygady zapasowej 497 497
172 Zasób kadrowy Dywizji Strzeleckiej 498 500
173 Zasób kadrowy pieszej brygady strzeleckiej 501 503
174 Spis etatów zatwierdzonych przez Głównego Atamana i ogłoszony w rozkazie Głównego Zarządu Wojsk 513 513
175 Obóz Dywizji Strzeleckiej 514 515
176 Wyposażenie dywizjonu brygady zapasowej Dywizji Strzeleckiej 521 521
177 Kadry podlegające Zarządowi Inżyniera Pieszej Dywizji Strzeleckiej 522 523
178 Stan grupy technicznej batalionu strzeleckiego 529 530
179 Jednostki podległe naczelnikowi zaopatrzenia 531 533
180 Rozkaz Nr 6 Głównego Dowództwa Wojskowego Ukraińskiej Republiki Ludowej 534 534
181 Rozkaz Nr 97 Głównego Zarządu Wojsk Ukraińskiej Republiki Ludowej 535 535