Back

Folder: 701/7/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsUkraińska Misja Wojskowa w Polsce
Folder titleKomunikaty Informacyjne Oddziału II Sztabu Głównego i Ministerstwa Spraw Wewnętrznych | Інформаційні повідомлення ІІ Відділу Головного Штабу Міністерства Внутрішних Справ
Folder description1929 1932; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, druk; pol.
Dates 1929 - 1932

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/7/5

No. Title Page from Page to
1 Wolna Kozacczyzna Nr 53, Praga, 1930. 2 29
2 Pismo ze Sztabu Głównego do Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 30 30
3 Raport polityczno-informacyjny nr 5 Konsulatu Rzeczpospolitej Polskiej w Kijowie. 31 33
4 Odezwa propagandowa do narodu ukraińskiego 34 35
5 Pismo ze Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 36 36
6 Opracowanie dotyczące ukraińskiej emigracji w Czechosłowacji. 37 41
7 Ukraińscy eserzy w Czechosłowacji. 42 44
8 Pismo Poselstwa Rzeczpospolitej Polskiej w Pradze. 45 46
9 Ukraińska Nacjonalna Rada za kordonem. 47 52
10 Pismo z Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 53 53
11 Samolikwidacja Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwii Prawosławnej. 54 57
12 Pismo z Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 58 58
13 Likwidacja Ukraińskiej Autokefalnej Cerkwi Prawosławnej. 59 64
14 Pismo Oddzialu II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 65 65
15 Raport dotyczący działalności ukraińskich nacjonalistów. 66 68
16 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 69 69
17 Ukraińska Organizacja Wojskowa. 70 70
18 Zrzeszenie Wyzwolenia Ukrainy, "Czerwone Prawo"- 1929-12-07 (streszczenie). 71 72
19 Proces działaczy Zrzeszenia Wyzwolenia Ukrainy-streszczenie. 73 74
20 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 75 75
21 Zrzeszenie Wyzwolenia Ukrainy. 76 79
22 Raport dot. działalności i założeń ideologicznych "Spółki Wyzwolenia Ukrainy" 80 81
23 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 82 82
24 Ogólne oświetlenie tendencji procesu "Spiłki Wizwolenia Ukrainy". 83 84
25 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 85 86
26 Odpowiedzi Wolnej Kozaczczyzny- zbiór artykułów polemicznych skierowanych do generała Bohajewskiego. Praga. 1929. 87 115
27 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 116 116
28 Krótka charakterystyka poszczególnych artykułów z 54 numeru "Wolnego Kozactwa". 117 119
29 Wolna Kozacczyzna Nr 54, Praga, 1930. 120 147
30 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 148 149
31 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 150 152
32 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 153 153
33 Krótka charakterystyka ważniejszych artykułów z 55 numeru "Wolnego Kozactwa". 154 154
34 Krótka charakterystyka ważniejszych artykułów z 56 numeru "Wolnego Kozactwa". 155 156
35 Krótka charakterystyka ważniejszych artykułów z 57 numeru "Wolnego Kozactwa". 157 158
36 Krótka charakterystyka ważniejszych artykułów z 58 numeru "Wolnego Kozactwa". 159 160
37 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 161 161
38 Ukraińskie instytucje i organizacje we Francji. 162 164
39 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 165 165
40 Rozmowa sekretarza Ambasady Polskiej w Paryżu (p. Skiwski) z wiceprezesem Towarzystwa Vers les Etat-Unis D'Europe (p. Paul Theodor Crivez). 166 167
41 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 168 168
42 Memoriał Komitetu Międzynarodowego Porozumienia Antysowieckiego. 169 170
43 Pismo Oddziału II Sztabu Głównego do Szefa Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych. 171 171
44 Biuletyn Biura Prasy Ukraińskiej-tłumaczenie z języka francuskiego. 176 180
45 Odezwa Wyższej Rady Emigracji Ukraińskiej. 181 182
46 O obecnej sytuacji w Turkiestanie. 183 193
47 Pismo Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Szefa Biura Historycznego generała Juliana Stachiewicza. 194 194
48 Komunikat informacyjny nr 1. Emigracja ukraińska w Rumunii. 195 196
49 Pismo Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Szefa Biura Historycznego. 197 197
50 Komunikat informacyjny nr 6. Emigracja ukraińska we Francji. 198 202
51 Pismo Wydziału Narodowościowego Ministerstwa Spraw Wewnętrznych do Szefa Biura Historycznego. 203 203
52 Komunikat informacyjny nr 5. Emigracja ukraińska w Niemczech. 204 206
53 Krótka charakterystyka ważniejszych artykułów z 53 numeru "Wolnego Kozactwa". 207 207
54 Kozactwo a separatyzm. 208 215
55 Wykaz pism informacyjnych Oddziału II Sztabu Głównego. 219 220
56 Spis komunikatów informacyjnych II Oddziału Sztabu Głównego. 221 221
57 Komunikat informacyjny nr 1. 223 260
58 Komunikat informacyjny nr 2. 262 307
59 Komunikat informacyjny nr 3. 309 346
60 Komunikat informacyjny nr 4. 348 395
61 Komunikat informacyjny nr 5. 397 444
62 Komunikat informacyjny nr 6. 446 485
63 Komunikat informacyjny nr 7. 487 566
64 Komunikat informacyjny nr 8. 568 624
65 Zarys Historyczno-Etnograficzny Północnego Kaukazu. 626 673
66 O ruchu basmackim w Turkiestanie. 674 709
67 Stosunek Rządu Sowieckiego i emigracji rosyjskiej do problemu narodowości w Rosji. 711 722
68 Wyjaśnienia dotyczące osób i organizacji powiązanych z wystąpieniami narodowościowymi na terenie ZSRR. 723 730
69 Praca specjalna dotycząca narodów Tjurko-Tatarskich. 732 802