Back

Folder: 701/84/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Waleriana Płatonowa
Folder titlePozycje nr 1-4: "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1873 r., "Położenije o Gławnom Uprawlenji i Sowietie Namiestnika Kawkazskogo z 1858 r., "Kratkij Obzor Uprawlenija Carstwa Polskogo z 1859 r., "Ukaz Prawitielstwujuszczemu Senatu z 1859 r.
Folder description1858 1873; akta luźne; dokumentacja aktowa; druk; ros.
Dates 1858 - 1873

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/84/10