Back

Folder: 701/9/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titleMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Opracowania i dokumenty dot. stosunków Polski z ZSRR. Depesze i zapisy rozmów z przedstawicielami ZSRR
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; polski, angielski
Dates 1944 - 1945

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/15

No. Title Page from Page to
1 List od J. Weytko 1 - szy Sekretarz Ambasady 1 2
2 Rozmowa Ambasadora E. Raczyńskiego ze Stałym Podsekretarzem Stanu w Foreign Office , dnia 18 czerwca 1945 r. 3 3
3 List [Dr. W. Kulski do Ministra Spraw Zagranicznych] 4 4
4 Polski problem 5 5
5 Początek polskich rozmów 6 6
6 Duże nadzieje na sukces 7 7
7 [Notatka Polskiej Agencji Telegraficznej] 8 9
8 Stanowisko Polski wobec procesu w Moskwie 10 11
9 Oświadcznie Rządu Rzeczpospolitej Polskiej w sprawie moskiewskiego procesu 12 13
10 Nota przesłana Amb. (nieczytelne nazwisko) 14 16
11 Odpowiedź Moskiewskiej "Prawdzie" 17 17
12 Oświadczenie Churchilla 18 18
13 Wstępne rozmowy na temat reprezentacji sprawy Polski na konferencji w Moskwie 19 19
14 Stanowisko Rządu R.P. w sprawie aresztowań przywodców polskich przez NKWD 20 22
15 Oświadczenie Rządu R.P. z dn.15 czerwca 1945r. 23 24
16 Misja Hopkinsa w świetle rozmów z Elbridge Durbrow 25 31
17 List J. Ciechanowskiego do Ministra Spraw Zagranicznych 32 37
18 Disclosure to the Allied Governments of the Polish Underground Movement 38 43
19 Sprawa ujawnienia Rządom sojuszniczym nazwisk przedstawicieli polskiego ruchu podziemnego. 44 48
20 Russia and Poland 49 50
21 Russia Demands Friendly Neighbour States. Poland Policy Defended at San Francisco 51 52
22 Notatka o rozmowie z Ambasadorem O'Malley 53 55
23 Kwestie do omówienia z Ambasadorem OM. 56 56
24 London Poles and the Arrests. Detailes of Invitation by Russians. 57 57
25 Free Elections in Poland. 58 58
26 Szczegóły aresztowania przedstawicieli polskiego podziemia. 59 59
27 Komunikat P.A.T. w sprawie aresztowania przywódców polskich. 60 61
28 The Polish Arrests; Marshal Stalin's Explanation 62 64
29 Arrested Polish Politicians 65 66
30 Wymiana listów między korespondentem "The Times" a Stalinem. 67 68
31 The Present Situation in Poland. 69 74
32 Sytuacja w Polsce 75 77
33 Oświadczenie Premiera Arciszewskiego. 78 78
34 Telegram Sent by H.M. The King of Great Britain 79 79
35 Telegram Króla Jerzego VI do Prezydenta R.P. 80 80
36 Prezydent R.P. do Króla Jerzego VI i do Prezydenta U.S.A. 81 82
37 Oświadczenie byłego Premiera Stanisława Mikołajczyka. 83 86
38 Depesza od Amb.Ciechanowskiego 87 87
39 The Arrested Polish Leaders 88 88
40 Polish Leaders' Fate. Russian Accusations. 89 89
41 Deep Concern in London 90 90
42 Polish Talks Stopped; Plain Speaking on Arrests. 91 92
43 List Tarnowskiego do Edena i Stettiniusa. 93 93
44 Notatka dla Pana Ministra Spraw Zagranicznych. 95 95
45 Report on the Group of Polish Leaders Arrested and Deported to the U.S.S.R. 96 104
46 Raport w sprawie przywódców polskich aresztowanych i wywiezionych do Rosji. 105 113
47 Apel Rządu R.P. do ministra Stettinniusa. 114 115
48 Apel Rządu R.P. do ministra Stettinniusa. 116 116
49 Memorandum of the Polish American Congress 117 120
50 Mr. Richard Law on Poland's Part in the War. 121 121
51 List O.G. Sargent do Ministra Tarnowskiego. 122 122
52 Notatka o podziale administracyjnym nowozajętych terenów poniemieckich. 123 123
53 Notatka w sprawie aresztowania działaczy Stronnictwa Narodowego. 124 124
54 Protest Rządu R.P. 125 125
55 Telegrams sent to Stettinius and Eden. 126 127
56 A BBC correspondent on The San Francisco Conference. 128 128
57 Correspondent BBC donosi z Konferencji w San Francisco. 129 129
58 Witamy tych którzy podpisują się pod listem "Yałta" 130 131
59 Stanowisko polskich przywódców na konferencji w Moskwie 132 135
60 Ważna kontrybucja do pokoju i bezpieczeństwa 136 138
61 Przemówienie Stalina 139 140
62 Umowa o pomocy dla Estonii 141 142
63 Umowa o przyjażni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy z Czechosłowacją 143 144
64 Umowa o przyjażni, wzajemnej pomocy i powojennej współpracy z Chorwacją 145 146
65 20 letni pakt o wzajemnej współracy między Polską a Rosją 147 148
66 Przemówienie Stalina 149 149
67 Memorandum władz Polskich 150 151
68 Polska Ambasada z Misją w Washington 152 153
69 Dziennik Polski i Dziennik Żołnierza 17 kwietnia 1945r. Nr. 90 154 154
70 Przyjań Polsko - Rosyjska 155 155
71 List od Mikołajczyka 156 156
72 Sprawozdanie z rozmowy Ambasadora E. Raczyńskiego z p. Warnerem w Foreign Office, dn. 16 kwietnia, 1945 157 158
73 Prawa ludzi według biskupów 159 162
74 Digest of Information Regarding the Situation in Poland. 163 167
75 Japan-Union of Soviet Socialist Republics Neutrality Pact and Declaration. Extract. 168 168
76 Poles and Russian Invitation 169 169
77 Guarantee to Poland. 170 171
78 Agreement Between the Government of the United Kingdom and the Polish Government. 172 175
79 List Edwarda Raczyńskiego do A. Tarnowskiego. 176 176
80 Rough translation of a message from the region of Białystok and Cracow 177 179
81 Poland and San Francisco 180 180
82 Yugoslavia Recognizes Polish Provisional Government. 181 181
83 Rozmowa Ambasadora Raczyńskiego z Sir. Alexandrem Cadoganem 182 183
84 Translation of the Radio Message from Poland. 184 185
85 List Edwarda Raczyńskiego do A. Edena 186 186
86 Chronologia wydarzeń prowadząca do aresztowania polskich przywódców. 187 188
87 Chronologia wydarzeń prowadząca do aresztowania polskich przywódców. 190 191
88 Uznanie Rządu Londyńskiego przez Stany Zjednoczone. 192 192
89 The Department of State Bulletin 193 194
90 The Department of State Bulletin. 195 195
91 Department of State Bulletin. 196 197
92 Visit to the United States of the Polish Prime Minister. 198 200
93 Statement by the Secretary of State Regarding the Request by the Polish Government in Exile and Soviet Reply. 201 203
94 Mutual-Aid Agreement with Poland. 204 208
95 Press Conference held by Under Secretary of State Mr. Sumner Welles. 209 209
96 Dekret o statucie Gdańska. 210 210
97 Rozmowa Ambasadora E. raczyńskiego z Ministrem Edenem. 211 215
98 Informacja z Radia Lubelskiego. 216 217
99 Telegram American Polish Associations do U.S. Senat. 218 219
100 Oświadczenie Rządu Polskiego w sprawie konferencji w San Francisco. 220 220
101 Rozmowa Ambasadora E. Raczyńskiego z Sir. Orme Sargentem. 221 221
102 Analysis of the Chapter Entitled Poland in the Declaration at the Conference in the Crimea. 222 228
103 Notes on the Yalta Decisions Concerning Poland. 229 232
104 Sprawozdanie z rozmowy Ambasadora E. Raczyńskiego z sir Orme Sargentem. 233 233
105 The Lublin Regime in Poland. 234 244
106 To the Members of Both Houses of Parliament. 245 246
107 Notatka Ambasadora Raczyńskiego z wizyty u Ministra Edena. 247 247
108 Sprawozdanie z rozmowy Ambasadora E. Raczyńskiego z Ministrem Edenem. 249 255
109 Telegram do Ciechanowskiego. 256 256
110 Wywiad prof. St. Kota. 257 258
111 Nota Ministra Spraw Zagranicznych do Ambasadora Wielkiej Brytanii przy Rządzie Polskim. 259 263
112 Oświadczenie Związku Ziem Północno-Wschodnich i Związku Ziem Południowo- Wschodnich R.P. 264 265
113 Rozkaz gen. Andersa. 266 266
114 Letter from M. Mikolajczyk. 267 267
115 Odpowiedź Rządu R.P. na rezolucje Konferencji w Jałcie. 268 268
116 Oświadczenie Rządu Polskiego . 269 269
117 Raport Sekretarza Ambasady J. Weytki z rozmów w Foreign Office. 270 272
118 Crimea Conference. Poland 273 274
119 Notatka J. Zarańskiego z wizyty u Warnera. 275 276
120 Uchwała Rady Ministrów po rozwiazaniu Armii Krajowej. 277 279
121 Pożegnanie Żołnierzy A.K. 280 280
122 Rozwiazanie Armii Krajowej. 281 281
123 Ostatni rozkaz i depesze gen. Bora-Komorowskiego. 282 283
124 Odezwa Rady Jedności Narodowej i Krajowej Rady Ministrów po kapitulacji garnizonu A.K. w Warszawie. 284 285
125 Polacy przejmują Administrację. 286 286
126 Polskie plany graniczne. 287 287
127 Notatka dla Pana Ministra Spraw Zagranicznych. 288 289
128 Notatka dla Pana Ambasadora. 290 290
129 Konferencja prasowa p. Łukasiaka. 291 292
130 Przemówienie p. Łukasiaka na konferencji prasowej w Londynie. 293 295
131 Rząd Polski zrywa stosunki z Rządem Czechosłowackim. 296 296
132 Do Delegata Rządu w Kraju. 297 297
133 Depesza do Roosevelta i Churchilla. 298 298
134 List E. Raczyńskiego do Warnera. 299 299
135 List J. Zarańskiego do M. Sędzielowskiego. 300 305
136 Notatka o kredytach zagranicznych dla Rosji . 306 306
137 Sprawozdanie z rozmowy z Sir Orme Sargentem i z Warnerem. 307 308
138 Rozmowa Ambasadora E. Raczyńskiego z Sir. Alexander Cadoganem. 309 310
139 Memorandum. 311 312
140 Memorandum. 313 315
141 Memorandum Rządów W. Brytanii i St. Zjednoczonych. 316 317
142 Rozmowa E. Raczyńskiego w Foreign Office. 318 318
143 Przemówienie radiowe Tomasza Arciszewskiego. 319 320
144 Oświadczenie Premiera. 321 321
145 "Tak" premiera Churchilla 322 322
146 Sprawozdanie z rozmowy Ambasadora E. Raczyńskiego z Ministrem Edenem. 323 325
147 Stanowisko Rządu Polskiego. 326 326
148 Manifestacyjna uchwała Rady Narodowej. 327 328
149 Komunikaty prasowe wobec uchwalenia Tymczasowego Rządu Polskiego. 329 329
150 Przemówienie noworoczne T. Arciszewskiego. 330 331
151 Noworoczne przemówienie Prezydenta R.P. 332 333
152 Stanowisko Parti Liberalnej w sprawie sytuacji w Grecji i w Polsce 334 334
153 List F.D. Roosevelta do Premiera R.P. 335 335
154 Notatka z rozmowy Ambasadora Raczyńskiego z Sir. A. Cadoganem. 336 336
155 Interwencja w Foreign Office w sprawach komunikacji radiowej. 337 339
156 Oświadczenie Premiera Arciszewskiego. 340 340
157 O prawdziwej sytuacji w Polsce. 341 342
158 List Jana Ciechanowskiego do E.R. Stettinius'a. 343 343
159 Telegram Premiera Tomasza Arciszewskiego do Prezydenta Roosevelta. 344 344
160 Wywiad z Premierem T. Arciszewskim. 345 346
161 Depesza Premiera Arciszewskiego do Prezydenta Roosevelta. 347 347
162 Depesza od Ambasadora Ciechanowskiego. 348 348
163 Wywiad Neumana. 349 352
164 Expose Premiera Arciszewskiego w Radzie Narodowej. 353 361
165 Sprawy Bałtyckie. 362 364
166 Conditions of a Russian-Polish Settlement. 365 377
167 New Proposals by Polish Cabinet. 378 378
168 Przemówienie Premiera T. Arciszewskiego do Kraju. 379 381
169 Rząd Tomasza Arcisszewskiego. 382 386
170 Tomasz Arciszewski na czele Rządu. 387 387
171 Okupacja sowiecka w Polsce. 388 405