Back

Folder: 701/9/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titleMinisterstwo Spraw Zagranicznych Wydział Wschodni: Zbiór dokumentów dyplomatycznych dot. m.in. drugiej podróży premiera Stanisława Mikołajczyka do Moskwy
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis; polski, angielski
Dates 1944 - 1944

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/16

No. Title Page from Page to
1 Zapis działalności Ministra Spraw Zagranicznych Rządu R.P. w Londynie Październik - Listopad 1944 1 4
2 Negocjacje Londyńskie po Konferencji w Moskwie. 5 15
3 Rozmowa z Churchillem. 16 19
4 Rozmowa z Edenem. 20 22
5 Poufny Biuletyn Informacyjny Nr.99. 23 23
6 Trzy rozmowy z Ambasadorem Harrimanem w Londynie. 24 30
7 Resolution 31 32
8 The White House Washington. 33 33
9 No "Decision" By Polish Government Yet. 34 34
10 Telegram Ministra Romera do Ambasadora Ciechanowskiego . 35 36
11 Rozmowa w Foreign Office. 37 39
12 Rozmowa z Posłem Francuskim. 40 41
13 Rozmowa z Posłem Francuskim. 40 41
14 Sprawozdanie z rozmowy Ministra T.Romera i Ambasadora E.Raczyńskiego z Sir Orme Sargent i p. Oliver Harvey w Foreign Office. 42 42
15 Resolution of The Polish Government . 43 44
16 Uchwała Rządu Polskiego. 45 45
17 Projekt Uchwały Rządu Polskiego w sprawie planów Konferencji Moskiewskiej. 46 46
18 Projekt Uchwały Rady Ministrów . 47 47
19 Notatka dla p.Ministra Spraw Zagranicznych. 48 56
20 Rozmowa z Churchillem. 57 63
21 List -Aleksandra Cadogana do Pana Romera. 64 65
22 Notatka Ministra Romera. 66 68
23 Rozmowa Ministra Tadeusza Romera z Sir Alexandrem Cadoganem. 69 70
24 The Polish Government. 71 71
25 Notatka Ministra Romera. 72 78
26 Plan działania w sprawie porozumienia polsko- sowieckiego. 79 81
27 Przemówienie Premiera St.Mikołajczyka w Radzie Narodowej RP. 82 90
28 Rozmowa z Churchillem. 91 93
29 Pilna Instrukcja Telegrafoczna N.550 do Amb. Ciechanowskiego w Waszyngtonie. 94 95
30 Depesza szyfrowa Nr.550 do Prezydenta Roosevelta. 96 97
31 Sugestie Ambasadora Lipskiego do dalszej negocjacji w sprawach polsko-sowieckich. 98 98
32 Rozmowa Ministra Romera ze Stałym Podsekretarzem Stanu w Foreign Office Sir Alexsander Cadoganem. 99 99
33 List do Mr.Winstona Churchilla. 100 100
34 Notatka Ministra Romera. 101 101
35 Tworzenie Polskiej Armii na terenie Polski. 102 108
36 Druga wizyta Premiera i Ministra Spraw Zagranicznych w Moskwie. 109 114
37 Druga podróż Premiera Mikołajczyka do Moskwy. 115 125
38 Treść rozmowy przeprowadzonej przez gen.Rola-Żymierskiego z pilotem mjr.Ostrowskim. 126 126
39 Druga podróż Prem. Mikołajczyka do Moskwy. 127 127
40 Rozmowa z Mołotowem na Kremlu . 128 128
41 Sprawozdanie z rozmowy Prem.Mikołajczyka z Prem.Churchillem i Min.Edenem w Moskwie. 129 129
42 List Premiera Mikołajczyka do Ambasadora Amerkańskiego Harrimana. 130 131
43 Sprawozdanie z rozmowy Premiera Mikołajczyka z Prezesem Krajowej Rady Narodowej Bierutem w Moskwie. 132 135
44 Rozmowa w Ambasadzie Brytyjskiej -z udziałem Edena, Clark-Karra,Mikołajczyka i Romera. 136 137
45 Projekt Brytyjski porozumienia w sprawie polskiej w Moskwie. 138 138
46 Projekt Brytyjski porozumienia w sprawie polskiej w Moskwie. 139 139
47 List Premiera Mikołajczyka do Ambasadora amerykańskiego Harrimana. 140 141
48 Rozmowa profesora Grabskiego z Mołotowem na Kremlu. 142 143
49 Projekt brytyjski porozumienia w sprawie polskiej. 144 144
50 Kontrpropozycje Polskie do projektu brytyjskiego w sprawach polskich. 145 146
51 Projekt brytyjski porozumienia w sprawie polskiej w Moskwie. 147 147
52 Rozmowa Premiera Mikołajczyka z Premierem Churchillem w rezydencji miejskiej Churchilla w Moskwie. 148 149
53 Rozmowa Premiera Mikołajczyka z Premierem Churchillem w Ambasadzie Brytyjskiej w Moskwie . 150 156
54 Projekt brytyjski porozumienia w sprawie polskiej w Moskwie. 157 157
55 Konferencja w Moskwie. Obrady w sprawach polskich. 158 165
56 Rozmowa Mołotowa na Kremlu. 166 166
57 Notatka informacyjna.(Na tle wyjazdu Churchilla do Moskwy) 167 169
58 Private Confidential. 170 172
59 Pismo Rządu RP do Rządu Stanów Zjednoczonych Ameryki 173 180
60 My dear Prime Minister. 181 183
61 Dekret PKWN o organizacji Urzędów Ziemskich, Wojewódzkich i Powiatowych. 184 184
62 Pismo do Ambasadora Owena od Premiera Mikołajczyka 185 187
63 Depesza Kongresu Polonii Amerykańskiej do Prezydenta St.Zjednoczonych podczas konferencji w Quebec. 188 188
64 Odpis pisma prezesa Kongresu Polnii -K.Rozmarka do Sekretarza Stanu Cordell Hull 'a. 189 190
65 Prośba o przekazanie depeszy do Prezydenta USA - o pomoc dla walczącej Warszawy. 191 191
66 Deklaracja rządu brytyjskiego do ogłoszenia w radio i prasie pomocy dla walczącej Warszawy. 192 192
67 Wykonanie tajnej instrukcji Pana Ministra w sprawie uzyskania natychmiastowej pomocy dla Warszawy. 193 196
68 Telegram from Minister Romer to Polish Ambassador. 197 197
69 Deklaration of Prime Minister S.Mikołajczyk at a British and American Press Conference. 198 201
70 Broadcast to Poland by Prime Minister S.Mikołajczyk, the 5th Anniversary of the War. 202 203
71 The Ambassador of Poland informed Mr. Durbrow of the following developments in the Polish-Soviet situation on the basis of telegrams received by the Ambassador from Minister Romer. 204 206
72 Uchwała Rady Ministrów . 207 210
73 Translation of message from the Delegate of the Polish Government. 211 211
74 Notatka dla Pana Premiera. 212 213
75 Depesza Prezesa Rady Ministrów do Delegata Rządu R.P. w Kraju o wizycie moskiewskiej. 214 218
76 Pro memoria -dla Sekretarza Generalnego MSZ . 219 220
77 List -wyjaśniający przebieg negocjacji moskiewskich. 221 223
78 Sprawa pomocy dla Armii Krajowej. 224 228
79 List wysłany do Ambasadora Raczyńskiego . 229 230
80 Telegram do Prezydenta Polskiego Władysława Raczkiewicza. 231 231
81 Telegram szyfrowy Nr.558 -dnia 10-08-1944 z Teheranu. 232 232
82 Raport z pożegnalnej wizyty u Mołotowa. 233 233
83 Do Ministra Romera w Moskwie. 234 234
84 List od Wicepremiera Frankowskiego. 235 235
85 List od Premiera Mikołajczyka do Wicepremiera Kwapińskiego. 236 236
86 Depesza Premiera Mikołajczyka . 237 237
87 List do Pana Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie. 238 241
88 Telegraphed the Polish Ambassador from London. 242 242
89 Translation of the Telegram from Captain Kalugin to Marshal Stalin. 243 243
90 Minister Romer depeszuje z Moskwy. 244 244
91 Odpis listu Sir Alexandra Cadegana. 245 246
92 The Commandor of the Polish Home Army. 247 247
93 Depesza szyfrowa z Teheranu nadana przez Min. Romera. 248 248
94 Commander of the Home Army. 249 249
95 Notatki do Pana Prezydenta,Premiera i Ministra. 250 250
96 Depesza do Kairu od Frankowskiego. 251 251
97 Dla Pana Premiera od Wicepremiera Kwapińskiego. 252 252
98 My Dear Ambassador. 253 253
99 Poufny Biuletyn Informacyjny No.85. 254 254
100 Rozmowa Ambasadora R.Raczyńskiego z Ministrem Edenem. 255 260
101 Do Placówki MSZ wedlug rozdzielnika dla Biuletynu Informacyjnego. 261 261
102 Abridged translation of messages received by the Polish Government in London from their representatives in Poland. 262 267
103 Aide Memoire. 268 270
104 Creation of the executive organ under the name of "Polish Committee of National Liberation". 274 276
105 Notatka Ambasadora O'Malleya. 283 283
106 Dekret Krajowej Rady Narodowej o objęciu zwierzchnictwa nad Armią Polską w ZSSR. 284 284
107 Notatka do aktów . 285 285
108 The latest radio messages received from the Commander of the Polish Home Army regarding the participation of our Forces in the capture of Wilno. 286 288
109 The latest radio messages from the Commander of the Polish Home Army. 289 289
110 Note Verbale. 290 291
111 Depesza od Amb.Ciechanowskiego. 292 292
112 Do Pana Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie. 293 296
113 The Ambassador of Poland presents his compliments to the Secretary of State . 297 297
114 The District of Wilno-1944. 298 301
115 The Polish Ambassador confidentially communicated to the Undersecretary of State that he had received a telegram from Minister Romer. 302 303
116 Do Pana Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie. 304 307
117 Notatka dla Pana Ambasadora. 308 310
118 Note Verbale. 311 312
119 Wywiad Premiera Mikołajczyka. 313 320
120 The report received from Underground Poland. 321 322
121 Conference with Marshal Stalin and Mr.Molotov. 323 327
122 Agreement between Soviet and Polish Forces i Volhynia /Eastern Poland/. 328 331
123 Notatka o podstawach porozumienia między wojskami sowieckimi i polskimi na Wołyniu. 332 338
124 Nota złożona przez Ambasadora Raczyńskiego w dniu 7 kwietnia 1944 r.do Ambasadora R.P.Ciechanowskiego. 339 344
125 Instruction and Memorandum "Concerning Relief of Poland during the Military Period". 345 345
126 Rząd Polski na emigracji. 346 346
127 Detailed reports of contact established by the Regional Commander of the Polish Underground Army in Volhynia with the Soviet Command on that front have reached the Polish Government. 347 347
128 The instruction to the Underground Movement in Poland, issued by the Polish Government on Oktober 27 th 1943. 348 350
129 Notatka dla Pana Premiera. 351 351
130 Edward Raczyński letter, 28.03.1944r. 352 360
131 Depesza szyfrowa do ambasadora Ciechanowskiego - Waszyngton. 361 361
132 The United States Government has instructed Ambassador Harriman in Moscow to take up with the Government of the U,S.S.R. 362 362
133 Linia demarkacyjna na wschód od Wilna i Lwowa. 363 364
134 List E.Raczyńskiego do A.Edena w sprawie deklaracji polsko-sowieckiej (brudnopis str. 2 do 5) 365 368
135 List E. Raczyńskiego do A. Edena w sprawie deklaracji polsko-sowieckiej (wersja końcowa) 369 371
136 Soviet Statement on Polish Government Deklaration. 372 372
137 List E.Raczyńskiego do A.Edena w sprawie deklaracji polsko-sowieckiej (brudnopis str. 1) 373 373
138 Deklaracja polska, odpowiedź dla Rosji. 374 375
139 Deklaration of Soviet Government on Sowiet-Polish Relations. 376 378
140 Oświadczenie Rządu R.P. 379 381
141 Oświadczenie Komisarjatu Ludowego Spraw Zagranicznych ZSRR o stosunku Związku Radzieckiego do Polski. 382 384
142 Do wszystkich Placówek MSZ i MID o uwzględnienie 12 punktów . 385 386
143 Tezy w sprawie inkorporacji oraz okupacji wschodnoch obszarów Niemiec. 387 388
144 Depesza do Polmission Bern. 389 389
145 Konferencja Szefów Rządów Trzech Wielkich Mocarstw-dnia 22.11.1943. 390 391
146 List E.Raczyńskiego do Williama Stranga. 392 394
147 Conference with Marshal Stalin and Mr.Molotov. 395 400
148 Memorandum - złożone w F.O. 401 409
149 First Draft of the Polish-British-Soviet Agreement Proposed by Mr. Churchill on the British Embassy in Moscow . 410 425
150 Rozmowa z Marszałkiem Stalinem na Kremlu. 426 430
151 Stefan Gacki przesyła część dokumentacji Wydziału Wschodniego. 431 438