Back

Folder: 701/9/17

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titlePlany pomocy gospodarczej dla Kraju: Opracowania i materiały inż. Damiana Wandycza dot. przemysłu węglowego, kopalnictwa rudy żelaznej, soli kuchennej, soli potasowych, przemysłu naftowego, elektrotechnicznego i elektryfikacji w Polsce
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, rękopis; polski, angielski
Dates 1943 - 1943

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/17

No. Title Page from Page to
1 Zestawienie przedsiębiorstw naftowych w Polsce przedwojennej. 1 5
2 Literatura przedmiotu. 6 7
3 Zapiski odręczne. 8 9
4 Udział kapitału polskiego i zagranicznego w przemyśle węglowym i naftowym w Polsce. 11 24
5 Przemysł metalowy - przetwórczy. 25 28
6 Zainwestowane kapitały (zakładowe) w polskim hutnictwie żelaza. 29 30
7 Zainwestowane kapitały zakładowe w polskim przemyśle chemicznym. 31 31
8 Zainwestowane kapitały (zakładowe) w polskim hutnictwie żelaza. 32 32
9 Przemysł metalowy - przetworczy. 33 35
10 Zainwestowane kapitały (zakładowe) w polskim przemyśle włókienniczym. 36 37
11 Organizacje przemysłowe. 38 40
12 Naczelne organizacje przemysłowe. 41 41
13 Ustawa przemysłowa - rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z dn. 7 czerwca 1927 roku. Notatki. 42 42
14 Organizacje przemysłowe. Notatka. 43 43
15 Organizacje przemysłowe. Przemysł górniczo - hutniczy. 44 44
16 Szacunek regulacji. Notatka. 45 45
17 Zainwestowane kapitały w przemysł hutniczy w Polsce. 46 46
18 Udział kapitału polskiego i zagranicznego w przemyśle węglowym i naftowym w Polsce. 47 55
19 Zmiany w polskim przemyśle węglowym dokonane przez okupację niemiecką. 56 64
20 Notatka w sprawie przejęcia przez państwo przemysłów węglowego i naftowego. 65 79
21 Notatka dla Biura Zaopatrzenia Kraju. Londyn, dnia 6 listopada 1943r. 80 82
22 Przemysł naftowy. 83 85
23 List do Działu Przemysłowego Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi. Londyn, dnia 20 pażdziernika 1943r. 86 87
24 Przemysł elektrotechniczny. 88 95
25 Elektryfikacja 96 97
26 List Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi. 26/6/1943r. 98 99
27 Zakres pracy Wydziału Studiów Ekonomiczno - Administracyjnych 100 101
28 Notatka w sprawie prac referatu energetycznego. londyn, 7 lipca 1943. 102 104
29 Zagadnienia przemian gospodarczych i społecznych w Polsce powojennej. 105 119
30 Szkic przemian gospodarczych i społecznych w Polsce Powojennej. 120 123
31 Szkic przemian gospodarczych i społecznych w Polsce Powojennej. 124 139
32 Szkic przemian gospodarczych i społecznych w Polsce Powojennej. 140 148
33 Notatka o stanie prac w Referacie Energetycznym. 149 151