Back

Folder: 701/9/19

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titlePlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; polski, angielski
Dates 1944 - 1945

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/19

No. Title Page from Page to
1 Some Applications Of Hydraulic Stowage To The Working Of Coal In Polish Silesia. 1 20
2 Brytyjsko - polskie porozumienie węglowe. 21 29
3 Organizacja środków bezpieczeństwa dla pracowników i odszkodowania powypadkowe w polskich kopalniach węgla. 30 33
4 Sprawozdanie z dyskusji nad przemysłem wydobywczym z dnia 2 marca 1944 r. 34 54
5 A Discussion of Factors Requiring Consideration in Comparing Coal Cleaning Processes. 55 64
6 An Example of Setting out for Holing of a Cross-Cut at a Distance of 5.3 Kilometers From a Shaft. 65 71
7 Wytyczne uruchomienia Gospodarstwa leśnego w okresie pierwszych 6 miesięcy. 72 125
8 Uzasadnienie zapotrzebowania ropy i produktów naftowych do UNRRA 126 129
9 List Damiana Wandycza do pana Clasen. 130 130
10 List do dyr. Dąbrowskiego. 131 131
11 Lit do Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi oraz do Ministra Skarbu. 132 132
12 Do Pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie 133 134
13 Do pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie 135 136
14 Do Ministra Spraw Zagranicznych w Londynie 137 138
15 Do pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie. Zagadnienia naftowe. 139 140
16 Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Dział Ekonomiczny w Londynie. 141 143
17 Do Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie. 144 144
18 Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi, Dział Przemysłowy w Londynie. 145 146
19 Do Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie. 147 151
20 W. Pan Krzysztof Eydziatowicz 152 152
21 Związek Polskich Techników w Wielkiej Brytanii 153 154
22 Wytyczne uruchomienia gospodarstwa leśnego w okresie pierwszych 6 miesięcy. Treść 155 155
23 Memorandum Konferencji w Departamencie Zdrowia przy Polskim Ministerstwie Pracy i Pomocy Socjalnej, dnia 4 sierpnia 1944 roku. 156 157
24 Pan Dyr. D. Wandycz, Ministerstwo Przemysłu, Handlu i Żeglugi 158 158
25 Do Pana Jana Kwapińskiego 159 161
26 Do Ministerstwa Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie. 162 163
27 W. Pan Dyr. J. Cybulski 164 164
28 Do Pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie 165 169
29 Do Pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie 170 171
30 Produkcja ropy 172 172
31 Roczne zapotrzebowanie na wyposażenie wiertnicze dla Polskiego Towarzystwa Naftowego w pierwszym roku po wojnie. 173 173
32 Roczne zapotrzebowanie dla Polskiego Przedsiębiorstwa Naftowego 174 174
33 Panie kolego! 175 178
34 Propozycja miedzynarodowej dystrybucji węgla po II wojnie światowej. 179 180
35 J. Paczowski 181 181
36 Na ręce p. Dyrektora J. Cybulskiego. 182 184
37 Do pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie. 185 189
38 JWP W. Premier Jan Kwapiński. 190 192
39 Do pana Ministra Przemysłu, Handlu i Żeglugi w Londynie. 193 194
40 Dwutygodniowy Przegląd Polski 195 202
41 Dwutygodniowy Przegląd Polski 203 210