Back

Folder: 701/9/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titlePlany odbudowy Kraju: Referaty i materiały Rządu Londyńskiego dot. poszczególnych dziedzin gospodarki. Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy
Folder description 1944 1945 ; akta luźne; maszynopis; polski, angielski
Dates 1944 - 1945

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/20

No. Title Page from Page to
1 Odbudowa kraju po II wojnie światowej. Podstawy faktyczne i założenia. 1 33
2 Schemat podziału inwestycji w Polsce w okresie 26 lat. 34 34
3 Zapotrzebowanie na surowce i maszyny dla przemysłu włókienniczego. 35 42
4 Tezy. Inwestycje w Polsce powojennej. 43 46
5 Budowa nowych galęzi przemysłu. 47 47
6 Odbudowa i roboty publiczne. 48 48
7 Rozbudowa i modernizacja przemysłu. 49 49
8 Przemysł metalowo - przetwórczy. Zestawienie planu 5 letniego. 50 51
9 Koszty modernizacji dawnych zakładów i nowych inwestycji dla hutnictwa żelaznego oraz metali kolorowych i lekkich w okresie 5-cio letnim. 52 53
10 Notatka dla pana inżyniera Wandycza 54 55
11 Przemysł włókienniczy 56 56
12 Wykaz zakładów pracujących dla potrzeb wojska. 57 58
13 Wydatki w tysiącach złotych 59 59
14 Inwestycje elektryfikacyjne w planie 5-cio letnim. 60 68
15 Wyciąg z referatu o fachowcach dla planu 5-letniego. 69 71
16 Rozbudowa i modernizacja przemysłu. 72 72
17 Notatka w sprawie zakupów zagranicznych. 73 74
18 Szanowny Panie Kolego 75 77
19 Continentale A.G. (Berlin) 78 78
20 Notatka w sprawie podziału zapotrzebowań powojennych. 79 80
21 Ministerstwo Spraw Zagranicznych w miejscu. 81 85
22 Przemysł naftowy 86 87
23 Polskie rafinerie naftowe. 88 101
24 Nota wyjaśniająca. Zapotrzebowanie Polski na produkty ropy naftowej przedstawione do U.N.R.R.A. 102 122
25 Charakterystyka przemysłu wydobywczego oraz chemicznego w Polsce. 123 128
26 Wyposażenie transportu kolejowego. 129 140
27 Inwestycje w przemyśle naftowym w pierwszych pięciu latach po wojnie. 141 150
28 Uwagi na temat odnowienia przemysłu rafineryjnego. 151 157
29 Zapotrzebowanie Polski na produkty ropy naftowej w okresie powojennym. 158 166
30 Przemysł naftowy. Zarys stanu przedwojennego i wnioski stąd na przyszłość. Rozdział I. 167 180
31 Przemysł naftowy. Zarys przedwojennego stanu i wnioski stąd na przyszłość. Rozdział IV. 181 219
32 P.T. Minister Przemysłu, Handlu i Żeglugi na ręce W. Pana Dyr. D.B. Łychowskiego w Londynie. 220 222
33 Przemysł naftowy. Zarys stanu przedwojennego i wnioski stąd na przyszłość. 223 229
34 Aide-Memoire w sprawie odbudowy Warszawy. 230 243
35 Tezy w sprawie udziału zagranicy w odbudowie Warszawy. 244 249
36 Wielmożny Pan Dr. Adam Pragier, Minister Informacji Rządu R.P. w Londynie. 250 255
37 Uwagi na temat stanu polskiego przemysłu naftowego podczas II wojny światowej. 256 265
38 Program importu odzieży i butów do Polski, 1945 275 300