Back

Folder: 701/9/5

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titleUchwały Polskiej Partii Socjalistycznej i Stronnictwa Ludowego. Przeglądy najważniejszych wydarzeń w Kraju
Folder description 1943 1943 ; akta luźne; maszynopis, druk; polski, angielski
Dates 1943 - 1943

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/5

No. Title Page from Page to
1 Regulamin Pracy Wewnętrznej Polskiej Służby Informacyjnej w Palestynie 1 4
2 Sprawy polsko-sowieckie w Komisji Spraw Zagranicznych Rady Narodowej RP. w Londynie 5 11
3 Min. Spraw. Wewn. przygotowało i zapewne wysłało obszerną depeszę do kraju... 12 14
4 Poniedziałek dnia 5 lipca 1943. 15 18
5 Dokładne Streszczenie uchwały Stronnictwa Ludowego i P.P.S. z dnia 21 października 1943 roku. 19 19
6 24/VII 1943, Wielce czcigodny Panie Premierze 20 21
7 Podajemy uchwałę naszych kobiet. Kierownictwo Stronnictwa Ludowego. 22 22
8 Oddział Specjalny Sztabu N.W. 23 24
9 W środę, 15 września obradował Komitet dla Spraw Kraju, w następującym składzie: 25 25
10 Szyfr - depesza B. pilna,Ldz.5212/43 Nr.165. 26 26
11 Dzieło Mistrza Chwali 27 40
12 "Tribune" 41 41
13 Narodowe Siły Zbrojne. 1 grudnia 1942 - 1 marca 1943 (notatka odręczna) 42 43
14 Cel - jednolita egzekutywa w walce z okupantem. 44 45
15 Ściśle tajne. Dla Kuźniarza. 46 46
16 Czwarty Rozbiór Polski 47 48
17 Tajne 49 50
18 Kierownictwo Stronnictwa Ludowego Podajemy uchwałę naszych kobiet. 51 51
19 Dowiaduję się, że Premier zwrócił się do Stronnictw Politycznych... 52 53
20 Dokładne Streszczenie Uchwały Stronnictwa Ludowego i P.P.S. 54 55
21 Panie generale! (Raport o sytuacji politycznej w kraju) 56 56
22 DO PANA GENERAŁA BRONI KAZIMIERZA SOSNKOWSKIEGO NACZELNEGO WODZA POLSKICH SIŁ ZBROJNYCH 57 57
23 Przegląd Najważniejszych Wydarzeń w Kraju 58 63
24 Zestawienie Działalności Sabotażowo-Dywersyjnej 70 72
25 The Report on the subversive activities in April 1943 73 73
26 Five Memirable Dates 78 78
27 The Polish Government's Statement 79 79
28 Miesięczny komunikat do kraju dla dowódcy A.K. 80 84
29 In the fourth week of its existance,... 85 85
30 Stosunki polsko - sowieckie. Naświetlenie M.S.Z. 86 87
31 Notatka złożona prezydentowi R.P. 1--XII-1943 88 89
32 Do wyłącznej i osobistej wiadomości Komendanta 96 96
33 Przesyłka 5/43 i list nr.K.66 97 99
34 Rozkaz oficerski tajny Nr. 1 100 101
35 Przekazuje depeszę Kwadratu dla Seydy Soból 102 102
36 Stem. 103 103
37 Stem. 104 104
38 12/X.1942. Do P. Radcy T. Kuźniarza, w Nowym Yorku. 105 106
39 Delegat 107 109
40 Stem. Przekazuję depeszę kwadratu. 110 110
41 Stan sprawy białoruskiej 111 117
42 Dla Kucieńskiego i Władka 118 118
43 Proszę o powiadomienie mnie, jak wygląda aktualnie kierownictwo Trójkąta. Czy zaszły zmiany - jakie i dlaczego. 119 119
44 Według opinii poinformowanego członka społeczeństwa emigracyjnego sytuacja Polski przedstawia się bardzo źle: 120 142
45 Instrukcja dla kraju. 143 144
46 L.dz.157/II/43 145 149
47 Pan Prezes Rady Ministrów i Przewodniczący Komitetu dla Spraw Krajowych 150 152
48 Odpis : Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wydział Społeczny 153 155
49 Orkan: Przekazuję depeszę Kwadratu dla Seydy. Soból. 156 156
50 Depesza, Ldz K4660/43 157 158
51 Do Komitetu Zagranicznego P.P.S. na ręce tow. Kacpra i tow. Kremerowskiego 159 165
52 Przebieg kryzysu rządowego po śmierci gen. Sikorskiego 166 176
53 Notatka z rozmowy generała Sikorskiego i ministra E. Raczyńskiego z ministrem Edenem i podsekretarzem W. Strang'iem przy sposobności śniadania w hotelu Savoy w piątek, dn.22.I.1943r. 177 179
54 Dla ministra Kwapińskiego 180 180
55 Depesza Ministra Seydy do Prezydium Stronnictwa Narodowego w Kraju 181 181
56 Drogi Panie, ... 182 183
57 Niewzruszone podstawy polskiej polityki zagran. 184 185
58 Stosunki polsko-ukraińskie w kraju 186 196