Back

Folder: 701/9/6

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titlePrzemówienie premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944. Sprawa granic w związku z wejściem Armii Czerwonej na terytorium RP. Przebieg kryzysu z dnia 24.XI.1944
Folder description 1944 1944 ; akta luźne; maszynopis, druk; polski, angielski
Dates 1944 - 1944

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/6

No. Title Page from Page to
1 Do Ministra Spraw Wewnętrznych 1 1
2 Proszę o powiadomienie mnie, .... 2 2
3 Ocena sytuacji. 3 5
4 Skrót przemówienia premiera Mikołajczyka na tajnym posiedzeniu Rady Narodowej dnia 18 stycznia 1944r. 7 7
5 19 lutego 1944 8 8
6 London Press Comments on Polish Affairs 9 11
7 Wielce Szanowny Panie Prezesie Rady Ministrów 12 21
8 Some Economic Aspects of East Prussia 22 40
9 Some Economic Aspects of Opole Silesia 41 60
10 Notatka 61 61
11 Dear Sir 62 66
12 Apel Rządu R.P. do Rządów Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych w związku z wkroczeniem wojsk sowieckich do Polski. 67 67
13 Do Prezydenta R.P. 68 68
14 Wnioski. Notatka o faktach i dokumentach. 69 79
15 Min. Spraw Wewn. przygotowało i zapewne wysłało obszerną depeszę ... 80 82
16 Do Ministerstwa Informacji i Dokumentacji profesora Stanisława Kota w Londynie 83 84
17 Londyn, PAT, 14 listopada 1944 85 85
18 Sytuacja przesileniowa 24 listopda 1944 r. Tajne. 86 87
19 Przebieg kryzysu z dnia 24.11.1944 88 89
20 Do Naczelnego Wodza 90 90
21 Tajne. Londyn, dnia 10 października 1944r. 91 91
22 Depesza do delegata po konferencji w Moskwie. 92 94
23 Ou En Sont Les Relations Polono-Sovietiques? 98 101
24 Notatka. Poufne. Informatorem jest amerykański oficer UNRRA... 102 103
25 Notatka z rozmowy z p. i panią Alaric Jacob,... 104 106
26 Przybywającego do Aten w połowie listopada 1944 r. cudzoziemca.... 107 109
27 Niedociągnięcia polskiej polityki zagranicznej wypływają z trzech niedomagań zasadniczych, które charakteryzują nasz Rząd: 110 113