Back

Folder: 701/1/108

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleDokumenty oficjalne i korespondencja z władzami austriackimi w Krakowie sprawozdanie o organizacjach polskich, raporty i sprawozdania wywiadowcze strzeleckie, korespondencja z kpt. Rybakiem, odezwy polskie
Folder description1913 1937; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; polski, niemiecki
Dates 1913 - 1937

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/108

No. Title Page from Page to
1 List Leona Holiczera do Szefa Wojskowego Biura Historycznego w Warszawie 2 4
2 List Józefa Grabarskiego do Kapitana 5 6
3 Odpis listu pisanego osobiście przez Józefa Piłsudskiego do Komendanta Głównego Oddziałów Strzeleckich w sierpniu 1914 roku 7 11
4 Die Unabhängigkeitsbestrebungen der Polen 12 31
5 Die "P. P. S." Organisationsdaten 32 39
6 Der "N. Z. R." (Organisationsdaten} 40 41
7 Bericht über die verhältnisse in Russland 42 47
8 Raport wywiadowczy z oddziału Komendanta Piłsudskiego 48 51
9 Raport kurierów z Warszawy i Łodzi 52 57
10 Sprawy "Geheim" 58 59
11 Protokollauszug K. Nr. 17/g 60 65
12 Protokollauszug K. Nr. 10/g 66 72
13 Protokollauszug K. Nr. 15/g 73 75
14 Telegramm Nr. 781 76 76
15 Telegramm Nr. 3427 77 77
16 Telegramm Nr. 472 78 79
17 List do Leona Holiczera 80 81
18 Raport K. Nr. 8/G 82 91
19 Protokollauszug K. Nr. 12/g 92 98
20 Protokollauszug K. Nr. 13/g 99 109
21 Protokollauszug K. Nr. 14/g 110 134
22 Hochgeehrter Herr Major 136 137
23 Wezwanie Związku Chłopskiego na wypadek wojny 138 139
24 Wezwanie Rządu Narodowego 140 140
25 Odezwy Rządu Narodowego 141 141
26 Relacja kobiety z sytuacji panującej w poszczególnych miejscowościach 142 145
27 Opis sytuacji na wypadek wybuchu wojny - informacja poufna 146 148
28 Rozkład partii w Królestwie Polskim 149 152
29 Raport przygotowany dla kapitana Morawskiego 153 164
30 Raport przygotowany przez Rączkę 165 167
31 Nota 168 168
32 Vertrauliche Information von einer, vom Kriegsschauplatze zurückgekehrten Vertrauensperson 169 170
33 Deklaration des Polenklubs in der Duma von 8.8 beantragt durch das Dumamitglied Viktor Jaroński. 171 172
34 Bericht 173 175
35 Au die k. u. k. Generalstabsabteilung 1 Korps. 176 177
36 Odezwa Komisji Skonfederowanych Stronnictw Niepodległościowych 178 178
37 Anhaltspunkte für die zensur der druckschriften 179 189
38 Обьявленіе 190 190
39 Обьявленіе 191 191
40 Bericht 192 197
41 Sammler für den Einlauf zum Kundschaftsbericht für die Zeit vom bis 198 225
42 Bericht 226 231
43 Passierschein Nr. 9550 232 235
44 Notatka dla Szefa Departamentu Wojskowego 236 238
45 Kolęda 239 239
46 Ojcze Nasz 240 240
47 Stimmungsbericht fur den Monat September 1918 241 263
48 Stimmungsbericht für Monat Oktober 1918 264 268