Back

Folder: 701/1/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleBronisław Piłsudski korespondencja i notatki, fragment maszynopisu "Dziennika" Bronisława Piłsudskiego z lat 1882-1883, spisanego w 1918 r., chronologia życia Bronisława Piłsudskiego w jęz.japońskim
Folder description1912 1984; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1912 - 1984

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/12

No. Title Page from Page to
1 Kronika działalności Bronisława Piłsudskiego 1 2
2 Program odczytów na temat wyspy Sachalin 3 3
3 List w sprawie Bronisława Piłsudskiego 4 4
4 Wzmianka o Bronisławie Piłsudskim 5 5
5 Diagnoza lekarska po śmierci Bronisława Piłsudskiego 6 6
6 Wiadomości o potomkach Bronisława Piłsudskiego 7 7
7 Koperta adresowana do gen. J. Stachiewicza 8 9
8 List do Wojskowego Biura Historycznego 10 10
9 Pismo do Jana Piłsudskiego 11 13
10 List do Biura Historycznego Ministerstwa Spraw Wojskowych 14 14
11 Notatka o listach Bronisława Piłsudskiego 15 15
12 Relacja z rozmowy z Zofią Kadenacową 16 17
13 Relacja z rozmowy z Wandą Pełczyńską 18 18
14 List do Wacława Jędrzejewicza o Bronisławie Piłsudskim 19 20
15 List do Marii Zaleskiej 21 21
16 Nekrolog Bronisława Piłsudskiego 22 22
17 Korespondencja ze Stanisławem Zielińskim 23 27
18 Fotografia Bronisława Piłsudskiego 29 29
19 Ś.p. Bronisław Ginet-Piłsudski 30 30
20 Kopie listów Bronisława Piłsudskiego 31 31
21 International Symposium on B. Piłsudski's Phonographic Records and the Ainu Culture 32 41
22 List do Adama Fischera 42 42
23 List do Adama Fischera 43 43
24 List do Adama Fischera 44 44
25 List do redaktora Ludu 45 45
26 List do Adama Fischera 46 48
27 Prace nad restauracją zapisów języka Ainów na bębnie woskowym 49 49
28 Interdisciplinary Studies of Bronisław Piłsudski 50 51
29 Spis prac Bronisława Piłsudskiego 52 56
30 Koperta 57 57
31 A working Chronology of the Life of Bronisław Piłsudski 58 133
32 Zawiadomienie o utworzeniu Instytutu do badań nad spuścizną naukową Bronisława Piłsudskiego 134 159
33 Notatka o portrecie Bronisława Piłsudskiego 160 160
34 List do profesora Jana 161 167
35 Propozycja utworzenia Spółki Wydawniczej 168 174
36 Propozycja wydawania przez Komitet Narodowy własnego pisma 175 176