Back

Folder: 701/1/91

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsArchiwum Józefa Piłsudskiego
Folder titleKonsulat Generalny w Jerozolimie depesze kondolencyjne, bilety wizytowe, relacje z obchodów uroczystości ku czci Marszałka
Folder description 1935 1935 ; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; polski, angielski, francuski
Dates 1935 - 1935

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/1/91

No. Title Page from Page to
1 Konsulat Generalny w Jerozolimie 1 4
2 List z Konsulatu Generalnego w Jerozolimie 5 5
3 List w sprawie dokumentacji prasowej po śmierci Józefa Piłsudskiego 6 8
4 List z Konsulatu Generalnego w Jerozolimie do edytora Al Jamia al Islamia 9 9
5 List w sprawie nadania miastu nazwy Tel-Piłsudski 10 10
6 Potwierdzenie odbioru pisma 11 11
7 Pismo w sprawie nadania miastu nazwy Tel-Pilsudski 12 12
8 Pisma dotyczące proponowanego miasta Tel-Pilsudski 13 17
9 Ziemia na Kopiec Piłsudskiego 18 20
10 Korespondencja w sprawie materiałów do księgi Świat wobec zgonu J. Piłsudskiego 21 29
11 Prasa jerozolimska po śmierci Józefa Piłsudskiego 32 38
12 Materiały do księgi Świat wobec zgonu Józefa Piłsudskiego 39 42
13 Pismo Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie kolekcjonowania artykułów poświęconych śmierci Józefa Piłsudskiego 43 43
14 Informacja otrzymana z Konsulatów R.P. dotycząca pogrzebu Józefa Piłsudskiego 44 44
15 Korespondencja w sprawie materiałów do Księgi Świat wobec zgonu J. Piłsudskiego 45 46
16 Relacja Konsulatu Generalnego R.P. w Jerozolimie o uroczystościach związanych ze śmiercią J. Piłsudskiego 47 54
17 Prośba o przesyłanie korespondencji kondolencyjnej 55 57
18 Życie, dzieła i spuścizna ideowa Marszałka Piłsudskiego 58 59
19 Telegramy z Warszawy otrzymane przez Konsulat Generalny w Jerozolimie 60 70
20 Kazanie wygłoszone w kościele w Jaffie 71 74
21 Korespondencja w sprawie uczestnictwa w uroczystościach żałobnych 75 77
22 Sprawozdanie z obchodów imienin Marszałka w Jerozolimie 78 78
23 Depesze kondolencyjne z placówek dyplomatycznych w Jerozolimie 79 95
24 Odpowiedzi Konsulatu R.P. w Jerozolimie na noty kondolencyjne 96 127
25 Obchody imienin Marszałka Józefa Piłsudskiego w Konsulacie R. P. w Tel-Aviv 128 128
26 Pismo do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w związku ze śmiercią Józefa Piłsudskiego 129 129
27 Życzenia noworoczne skierowane do Marszałka 130 130
28 List do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w sprawie nadania nazwy lasku na cześć ś. p. Józefa Piłsudskiego 131 131
29 Korespondencja z okazji imienin Marszałka 132 137
30 Sprawozdanie Konsulatu Generalnego R.P. w Jerozolimie z uroczystości po śmierci Marszałka 138 147
31 Zawiadomienie o nabożeństwie żałobnym 149 149
32 Streszczenie kazania rabina Davida Zwi Silbersteina 150 153
33 Podziekowanie za złożenie kondolencji 154 154
34 Uroczystości żałobne po śmierci Józefa Piłsudskiego 155 159
35 Wzory odpowiedzi na kondolencje otrzymane po śmierci Marszałka 160 161
36 Noty kondolencyjne otrzymane przez Konsulat R.P. w Jerozolimie po śmierci Marszałka 162 222