Back

Folder: 701/111/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Północnej
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; mieszana; polski, angielski
Dates 

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/16

No. Title Page from Page to
1 Meldunek o wykonaniu rozkazu Oddz.939/Estezet/43 1 1
2 Działalność nacjonalistów ukrainskich w Sztokholmie 2 2
3 Tajne instrukcje polityczne partii komunistycznej 3 5
4 Informacja o broszurze dr. Penzika "Przyszły rząd polski" 6 6
5 Pismo w sprawie rozpracowania Maciejowskiego Józefa 7 7
6 Sprawa zatrudnienia Michała Mościckiego jako referenta prasy niemieckiej w ESTEZET 8 9
7 Obserwacja działalności sowieckiej z Meksyku 10 10
8 Raport z meldunku u p. płk. dypl. Mitkiewicza 11 11
9 Raport w sprawie rozpracowania Maciejowskiego Józefa 12 12
10 Broszura "O.U.N.-Ta Spilka" 13 13
11 Sprawozdanie z Kongresu Ukraińskiego w Stanach Zjednoczonych 14 36
12 Holds Ukrainians would prefer to be with Poland 37 41
13 Program Second Congress of Americans of Ukrainian Descent 42 44
14 Działalność ODWU 45 47
15 Raport na temat organizacji dywersji niemieckiej 53 55
16 Zestawienie ocen za rok 1943 56 56
17 Raport na temat wywiadu niemieckiego 57 62
18 Pismo przewodnie i wskazówki poszukiwania informacji. 63 66
19 Zawiadomienie o doręczeniu paczki 67 67
20 Aktywność wywiadu obcego w Wielkiej Brytanii, krajach neutralnych i sprzymierzonych 68 68
21 Prośba o uzyskanie zwrotu kosztów telefonu przez p. M. Glazera 69 69
22 Zmiana tytułu przedstawicielstwa do C.C.S. 70 70
23 Złoty Jubileusz Narodowego Sojuszu Ukraińskiego 71 73
24 Pomoc materialna i szkoleniowa dla polskiego wywiadu 74 78
25 Odmowa zwrotu kosztów telefonu p. Glazera. 79 79
26 Pismo polskiego attache wojskowego w Ottawie do majora M. Chodackiego. 80 80
27 Zasady korzystania z polskiej poczty dyplomatycznej. 81 82
28 Meldunek z uroczystości z okazji 70-tej rocznicy urodzin Wiktora Czernowa. 89 90
29 Pismo w sprawie Mann Jerzego. 91 92
30 Raport dotyczący listu nadesłanego ze Szkocji. 93 93
31 Raport w sprawie wysłania paczek prywatnych pocztą służbową 94 95
32 Raport o działalności obcych wywiadów. 96 98
33 Pismo do Generała Wiliama Donovana 100 102
34 Okresowy raport o działalności obcych wywiadów. 103 105
35 Pismo w sprawie listu i druków dla Mr. Tibor Eckhardta. 106 106
36 Wytyczne do bryt. zarządzenia restrykcyjnego odnośnie kurierów i tajności poczty dyplomatycznej. 107 107
37 Odpowiedź Wiliama J. Donovana na pismo majora M. Chodackiego. 108 108
38 Opanowanie amerykańskiej Labor Party przez komunistów. 109 130
39 Raport Kongresowej Komisji Dies'a dotyczący działalności Komitetu politycznej akcji CIO 131 143
40 Reakcja Ukraińców na przyjazd Premiera R.P. Stanisława Mikołajczyka do Stanów Zjednoczonych 144 147
41 Raport dotyczący odnalezienia w obiegu pieniężnym w Stanach Zjednoczonych banknotów pochodzących z serii wypłaconej Rządowi R. P. na potrzeby Kraju. 152 152
42 Raport z rozmowy telefonicznej Zastępcy Attache Wojskowego w Waszyngtonie rtm. Stefana Zamojskiego 153 156
43 Raport dotyczący organizacji placówek komunistycznych w USA 159 174
44 The Columnmenaces America On A Thousand Fronts. 175 175
45 Raport na temat listu do M. Borkowskiego. 176 177
46 Samochód "Graham" części zapasowe 178 179
47 Korespondecja w sprawie działalności placówki nr 175 Stowarzyszenia Weteranów Armii Polskiej w Ameryce 180 184
48 Pismo w sprawie udzielenia informacji na temat dr. Ernsta Hanfstaengela. 185 185
49 Korespondencja w sprawie współpracy z amerykańskim wywiadem przeciwko propagandzie sowieckiej i działalności sowieckiej w Chinach 186 199
50 Korespondencja w sprawie raportu płk. Kędziora 200 206
51 Ocena meldunków KW. 207 207
52 Raport dotyczący ankiety na temat stanowiska polskiego wobec zagadnień ukraińskich 208 208
53 Raport na temat organizacji Niemieckiej Tajnej Policji Wojskowej. 209 210
54 Raport na temat pracy obcych służb bezpieczeństwa. 211 214
55 Pismo w sprawie informacji o działalności wywiadów obcych 215 215
56 Pismo w sprawie zestawienia informacji o działalności obcych wywiadów 216 216
57 Wytyczne w sprawie aresztowania przez FBI Heleny i Marii Delinikajtis. 217 217
58 Raport w sprawie Marii Delinikajtis i Heleny Delinikajtis-Braun aresztowanych przez FBI. 219 219
59 Raporty na temat działalności i znaczenia amerykańskiej partii komunistycznej. 220 267
60 Raport na temat ostatniego Kongresu amerykańskiej partii komunistycznej i założenia stowarzyszenia komunistów. 268 278
61 Raport na temat Komitetu Wolnych Niemców w Nowym Yorku. 279 281
62 Pismo i raport w sprawie wpływu komunistów na prezydencką kampanię wyborczą w USA. 282 287
63 Raport w sprawie broszury Josepha P. Kampa pod tytułem "Piąta Kolumna w Waszyngtonie". 292 308
64 Raport w sprawie broszury Josepha P. Kampa pod tytułem "Piąta Kolumna w południowych stanach USA". 309 316
65 Pismo w sprawie broszury dr. Józefa Lichtensztula na temat: "Problem Białorusinów we wschodniej Europie". 317 317
66 Raport w sprawie broszury amerykańskiej wydanej przez Carter O'Connor'a o technokracji w służbie bolszewizmu. 318 322
67 Raport w sprawie broszury amerykańskiej wydanej przez Josepha P. Kamp'a o pracy wywrotowców amerykańskich. 323 330
68 Pismo w sprawie propagandy sowieckiej w Kanadzie 331 331
69 Raport w sprawie przemówienia komunisty chilijkiego Lafferte na Tajnym Kongresie Komunistycznym w Mexico . 332 341
70 Raport w sprawie Domachowskiego Eugeniusza. 342 342
71 Wytyczne w sprawie raportów z prasy mniejszościowej wychodzącej w USA. 343 343
72 Partia demokratyczna a Congress of Industrial Organizations. 344 353
73 Raport w sprawie Lotarskiego Kazimierza. 354 354
74 Raport - udzielenie wizy imigracyjnej pani Browder Irenie 359 359
75 Pismo w sprawie pracowników czechosłowackich komórek dyplomatyczno-konsularnych. 360 360
76 Działalność Ambasadora Sowieckiego Konstantego Umańskiego w Meksyku. 361 373
77 Raport w sprawie aresztowania Brackx Laurent Hendrikus Johannesa. 374 374
78 Charakterystyka prasy ukraińskiej wychodzącej w Stanach Zjednoczonych. 379 384
79 Prasa ukraińska wobec wyborów prezydenta Stanów Zjednoczonych. 385 388
80 Osobliwości komunistycznej Europy. 389 392
81 Raport na temat byłego wysokiego urzednika sowieckiego Aleksandra Barmine. 393 396
82 Raport na temat dziennika "Vorwartz". 397 397
83 Raport na temat Hanfstaengel Ernsta. 398 398
84 Pismo dotyczące Domachowskiego Eugeniusza. 399 399
85 Komunizm w Stanach Zjednoczonych. 400 403
86 Broszura " W Przededniu". 404 404
87 Raport na temat akcji American Russian Institute. 405 407
88 Pismo na temat broszury prof. Adolfa Bergera " Polish-Soviet Relations in the Light of International Law". 408 408
89 Kongres Amerykanów rosyjskiego i karpatoruskiego pochodzenia w USA. 409 423
90 Antysowiecki artykuł "Czerwoni zwolennicy czwartej kadencji" Williama Chamberlina. 424 427
91 Raport na temat konferencji światowej żydostwa polskiego. 428 428
92 Raport na temat Koedel Simon Ernsta i Koedel Marie. 429 429
93 Memoriał ukraińskiego Komitetu Kongresowego do Prezydenta Roosevelta. 430 432
94 Raport na temat propagandy Niemców amerykańskich. 433 437
95 Raport na temat artykułu Aleksandra Barmine w którym przestrzega przed czerwonym niebezpieczeństwem w USA 438 439
96 Raport na temat artykułu Louisa Weldmana: Kamuflaż kom. działaln. przez popieranie New Deal". 440 441
97 Raport na temat przemówienia kandydata na prezydenta USA Thomasa E. Dewey'a. 442 442
98 Raport na temat artykułów Isaaca Don Levin'a o przewadze komunizmu w Europie. 443 445
99 Raport w sprawie Dasher-Daszewskiego. 446 447
100 Przemówienie gen. Berlinga i Rzymowskiego. 448 448
101 Rola Rosji w powojennym świecie. 449 461
102 Książka "Spektator Briefe". 462 470
103 Agencja Polpress News w New Yorku. 471 471
104 Artykuł " Niemcy i Rosja " z miesięcznika "Russian Affairs". 472 475
105 Bad boy of the Western Hemisphere. 476 479
106 Charakterystyka Russian Affairs. 480 483
107 Pismo w sprawie sprawdzenia adresów zamieszkania. 484 484
108 Pismo w sprawie wycinka z "Głosu Ludowego". 485 485
109 Notatka konsula K. Krasickiego o rozmowie z Rev. Holmes'em i Harrington'em. 486 486
110 List do Szefa Office of Strategic Services na N. Y. p. Hughes'a. 487 490
111 Wycinki z "Głosu Ludowego" o występie Kiepury. 491 491
112 Sprawozdanie z konferencji "Comission to Study the Organization of Peace". 492 492
113 Deportacje Litwinów. 493 495
114 "Stalin o przyłączaniu nowych ziem do ZSSR". 496 498
115 Działalność ambasadora Peru S. Bedoya w Czunkingu. 499 502
116 Raport o ukaraniu członków partii nazistowskiej. 503 503
117 Raport na temat Carl Emil Ludwig Krepper'a. 504 505
118 Pismo w sprawie przesłania zdjęć fotograficznych Polaków w Iranie. 506 506
119 Propaganda sowiecka w USA. 507 507