Back

Folder: 701/111/20

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsSamodzielna Placówka Wywiadowcza ESTEZET
Folder titleMateriały dotyczące prac wywiadu na terenie Ameryki Południowej tom II, teczka II
Folder descriptionposzyt; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, angielski
Dates 

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/111/20

No. Title Page from Page to
1 Sprawozdanie z działalności Ukraińców na terenie Argentyny. 1 10
2 Sprawozdanie dotyczące Ukraińców w Brazylii 11 18
3 Raport prasowo-wojskowy z Argentyny za miesiąc marzec 1944 19 26
4 Raport prasowo-wojskowy z Argentyny za miesiąc kwiecień 1944 32 37
5 Pismo do Estezet l.dz. 124/44 38 38
6 Sprawozdanie z rozmowy z posem tureckim. 39 40
7 Raport Brunona dotyczący nastrojów w ambasadzie niemieckiej w Argentynie. 41 41
8 Rapotr Brunona dotyczący rozgrywki płk Perona z gen. Perlingerem 42 42
9 Raport wojskowo-prasowy za miesic kwiecie 1944 43 49
10 Raport z sytuacji wewnęrznej Brazylii. 50 52
11 Notatka w sprawie potraktowania przez policję parańską Eugeniusza Grudy podczas jego pobytu w Kurytybie 53 53
12 Notatka w sprawie wywiadu prasowego Eugeniusza Grudy dla "Correio da Noite" 54 57
13 Raport z sytuacji wewnętrznej Brazylii za miesiąc kwiecień 1944 58 64
14 Raport Jankowskiego w sprawie mjra Kazimierza Kubali 65 69
15 Raport prasowy ukraiński za czas od 28 marca do 24 kwietnia 1944 r. 70 85
16 Raport sytuacyjny z Argentyny za miesiąc marzec 1944 r. 86 91
17 Meldunek Brunona z działalności Poselstwa Sowieckiego w Montevideo. 92 96
18 Wycinki prasowe wraz ze streszczeniem z "Argentinisches Tageblatt". 97 103
19 Raport narodowościowy nr 4 - sprawy ukraińskie 104 113
20 Raport w sprawie artykułów w prasie brazylijskiej, wymierzonych przeciwko Rządowi Polskiemu. 118 123
21 Raport Jankowskiego z podróży do Sao Paulo w dniach 25-30 kwietnia 1944 r. 124 130
22 Raport Brunona dotyczący akcji komunistycznej w Argentynie. 131 131
23 Raport wojskowo-prasowy za czas od 20 kwietnia do 1 maja 1944 r. 132 142
24 Meldunek dotyczący depeszy Antona Dragana. 143 143
25 Raport z prasy Urugwajskiej za okres od 10 kwietnia do 1 maja 1944 r. 157 160
26 Meldunek dotyczący Iwana Mitręgi - członka ukrańskiej "Proświaty" i redaktora organu prasowego "Ukaińska Prawda" 161 162
27 Raport uzupełniający w sprawie b. majora lotn. Armi Polskiej - Kazimierza Kubali 172 174
28 Notatka służbowa w sprawie nastrojów emigracji polskiej w Brazylii. 180 184
29 Raport narodowościowy za miesiąc maj nr 5 185 192
30 Sprawozdanie z rozmowy Brunona z gen. Mendez. 195 195
31 Raport Brunona dotyczący sytuacji w Argentynie. 196 196
32 Raport dotyczący Komitetu Ukraińców w Argentynie. 202 208
33 Skład Poselstwa Sowieckiego w Montevideo 223 224
34 Reakcje prasy brazylijskiej na wydarzenia poświęcone Polakom. Rekreacje na zwycięstwo żołnierzy polskich w bitwie pod Monte Cassino i na przemówienie W. Churchilla. 233 234
35 Raport sytuacyjny za miesiąc maj 1944r. 276 285
36 Raport sytuacyjny z Argentyny za miesiąc kwiecień 1944 r opracowany na podstawie materiału dostarczonego przez Placówkę "Salvador" 322 331
37 Raport wojskowo-prasowy z prasy argentyńskiej za czas od 1 maja do 10 maja 1944 r sporządzony na podstawie materiałów Placówki "Salvador" 333 341
38 Raport z prasy ukraińskiej w Argentynie za czas od 24 kwietnia do 24 maja 1944 r. 342 345
39 Sprawozdanie sytuacyjne z działalności Ukraińców na terenie Argentyny oraz ruchu pansłowiańskiego w Urugwaju i Argentynie. 346 350
40 Raport sytuacyjny z Brazylii za miesiąc maj 1944 r. opracowany na podstawie meldunku z Placówki "Sabanilla" 356 363
41 Meldunek dotyczący działalności poselstwa ZSRR w Montevideo 374 374
42 Meldunek w sprawie sytuacji wewnętrznej Włoch. 375 375
43 Raport o stosunkach ze Stanisławskimi za czas od 23 marca do 20 czerwca 1944 r. 376 379
44 Raport w sprawie prosowieckiej i komunistycznej działalności Cerkwi Prawosławnej na terenie Brazylii. 380 382
45 Poselstwo czechosłowackie w Brazylii a propaganda sowiecka. 383 386
46 Raport w sprawie stosunków z Tomaszewskimi. 387 405
47 Notatka Placówki "Sabanilla" o nastrojach politycznych w Brazylii. 406 411
48 Raport wojskowo-prasowy za czas od 1 czerwca do 10 czerwca 1944 r. Placwki "Salvador". 419 423
49 Raport z Placówki "Salvador" dotyczący Ukraińców w Argentynie. 424 434
50 Dwa raporty Brunona dot. kwestii wyjazdu (wydalenia) dyplomatów niemieckich i japońskich z Argentyny oraz opinii Perona o polityce zagranicznej Argentyny wobec USA i krajów Ameryki Południowej. 435 435
51 Raport narodowościowy dot. spraw jugosłowiańskich. 436 441
52 Pismo przewodnie podpisane przez Piotra dot. przesłania w załączeniu materiałów dot. zbrodni w Katyniu w oświetleniu niemieckim 442 442
53 Meldunek Brunona dot. sytuacji wewnętrznej i politycznej Argentyny wedle informacji od Fritza Mandela. 443 443
54 Meldunki Brunona dot. nastrojów w b. ambasadzie i kolonii francuskiej w Algierze oraz ws. incydentu w argentyńskim ministerstwie oświaty (usunięcia osób pochodzenia żydowskiego). 444 444
55 Raport o sytuacji w Argentynie za maj 1944 r. na podstawie raportów Placówki Salvador z pismem przewodnim od Maracza. 445 452