Back

Folder: 701/12/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Watykanie
Folder titleKomunikaty: "Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie" i "Informazioni Della Polonia"
Folder description1963 1963; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis; polski, włoski
Dates 1963 - 1963

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/12/10

No. Title Page from Page to
1 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 1. Ojciec św. do przedstawicieli prasy katolickiej; Tygodnik "Vita" o Kościele w Polsce; Dwa artykuły "Osservatore della Domenica" 1 2
2 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 2. "Annuario Pontifico" na rok 1963; Kondolencje z powodu zgonu ks. kard. Godfrey'a 3 4
3 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 3. "Wyszyński atakuje rząd polski" 5 6
4 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 4. List Ojca św. do biskupów świata katolickiego; Rzekomy wywiad ks. kardynała prymasa 7 8
5 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 5. Nabożeństwo styczniowe; "Il Tempo" o polityce Kremla wobec Kościoła; Posiedzenie lokalnego Komitetu Opieki nad Cmentarzami 2 Korpusu we Włoszech 9 10
6 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 6. Zdrowie Ojca św.; Prace Komisji soborowych idą naprzód; Prasa włoska przejmuje się bardzo audiencją Adżubieja; Radio Watykańskie o Stalinie i komuniźmie 11 12
7 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 7. Właściwa interpretacja; Przyjazd biskupów z Polski; Głosy o konsystorzu; Ks. metropolita Slipyj; Beatyfikacja Anny Seton 13 14
8 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 8. Wybory włoskie 15 16
9 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 9. Nowa encyklika papieska; Tydzień wielkanocny papieża; Ustanowienie Komisji dla rewizji Kodeksu kanonicznego; Ks. prymas Polski potępia ludobójstwo reżimu; Artykuł "Osservatore della Domenica" 17 18
10 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 10. Polskie nominacje soborowe; Msza św. za śp. marszałkową Piłsudską 19 19
11 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 11. "Osservatore Romano" o encyklice "Pacem in terris" 20 21
12 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 12. Wybory włoskie 22 23
13 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 13. Rocznica 3 maja w Rzymie; Święto św. Stanisława; Przyjazd ks. prymasa Polski; Artykuł "Osservatore Romano"; Sprostowanie "Osservatore Romano" 24 25
14 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 14. "Papież a wolność"; List apostolski Ojca św. do biskupów słowiańskich; Rocznica śmierci marszałka Piłsudskiego; Walny Zjazd Centralnego Komitetu Obchodów Milenium 26 27
15 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 15. Walny Zjazd Centralnego Komitetu Obchodów Tysiąclecia Chrztu Polski; Pielgrzymka na Monte Cassino 28 29
16 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 16. Zdrowie Ojca św.; Orędzie Ojca św. do robotników polskich zebranych w Sanktuarium Maryjnym w Piekarach; Grzegorz XVI a Polska 30 31
17 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 17. Zgon Jana XXIII 32 32
18 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 18. Po śmierci papieża 33 34
19 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 19. Uroczyste nabożeństwo pogrzebowe za duszę Jana XXIII; Prace Kolegium Kardynałów Sede Vacante; Odpowiedź na kondolencje polskie; Msza św. za zmarłego papieża w kościele polskim; Korpus Dyplomatyczny zwi 35 36
20 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 20. Msza św. do Ducha św.; Nabożeństwo polskie za zmarłego papieża; Cela ks. prymasa Polski na konklawe; Cytat z ostatniej książki kard. Bea 37 38
21 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 21. Habemus Papam!; Program Pawła VI; Pierwsza reakcja komunistów; Pierwsze kroki Ojca św.; Kard. Montini a Polska 39 41
22 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 22. Audiencja Korpusu Dyplomatycznego 42 42
23 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 23. Koronacja Pawła VI; Odpowiedź polska na zawiadomienie o wstąpieniu na tron Pawła VI; Odpowiedź na życzenia ambasadora RP; Życzenia pana Zawadzkiego 43 44
24 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 24. "Te Deum" w kościele polskim 45 45
25 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 25. Przygotowanie strukturalne soboru; Ojciec św. mówi o duszpasterstwie; Jeszcze o nocie Radia Watykańskiego; Europejski kongres Kongregacji Mariańskich 46 47
26 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 26. Troska Ojca św. o sobór. Ostatnie zarządzenia; Artykuł "Osservatore Romano"; Wyróżnienie ambasadora RP przez Ojca św. 48 50
27 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 27. Prasa włoska o wizycie kanclerza Adenauera; Odpowiedź p. Adżubejowi 51 52
28 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 28. Audiencja Kurii Rzymskiej; Nowy szef Papieskiego Dzieła Pomocy; Przyjazd biskupów polskich na drugą sesję soboru 53 53
29 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 29. Przyjazd biskupów polskich na drugą sesję Soboru watykańskiego II; Obserwatorzy świeccy na soborze 54 54
30 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 30. Homilia Ojca św. 55 56
31 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 31. Na marginesie problemu kolegialności Episkopatu; Wystąpienie ks. metropolity Slipyja; Nominacja delegata apostolskiego w Wielkiej Brytanii 57 58
32 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 32. Audiencja polskich uczestników soboru u Pawła VI; Przemówienie prymasa Wyszyńskiego do Ojca św. wygłoszone na audiencji polskich ojców soborowych dnia 16.10.1963 roku; Świeca Tysiąclecia Chrztu Polski 59 62
33 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 33. Ojciec św. o Chinach; Prezes Stefan Korboński u papieża; Nowy szef protokołu watykańskiego; W 15 rocznicę śmierci prymasa Hlonda 63 64
34 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 34. Ks. kardynał prymas w kościele polskim; Ks. arcybiskup Baraniak przemawia na soborze 65 66
35 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 35. List pasterski biskupów włoskich przeciw komunizmowi; Zaduszki na cmentarzu polskim na Monte Cassino 67 68
36 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 36. Paweł VI o nauce społecznej Kościoła; Komemoracja Soboru Trydenckiego 69 69
37 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 37. Z obrad soboru; Charakterystyczny artykuł "Osservatore Romano"; Jak wygląda tzw. "koegzystencja"; Audiencja polska u papieża; Swięto Niepodległości w Rzymie 70 71
38 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 38. Prymas Polski przemawia na soborze; Nabożeństwo w dniu św. Stanisława Kostki 72 72
39 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 39. Pod koniec II sesji Soboru; Uchwalenie "Konstytucji o liturgii"; Po śmierci prezydenta J.F.Kennedy'ego 73 74
40 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 40. Zamknięcie II sesji Soboru watykańskiego; O walce przeciw religii w Związku Radzieckim; Wyjazd biskupów polskich 75 77
41 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 41. Kryzys rządowy włoski 78 79
42 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 42. "Światło Jerozolimy"; "Holy Land Summit"; Audiencja ambasadora RP 80 80
43 Serwis Informacyjny Ambasady RP przy Watykanie nr 43. Audiencja Korpusu Dyplomatycznego 81 81
44 Informazioni Dalla Polonia. Aumenta la pressione laicista nella Polonia marxista 82 84
45 Informazioni Dalla Polonia. Alleghiamo un raporto pervenuto sulla situazione della Chiesa cattolica in Polonia 85 90
46 Informazioni Dalla Polonia. Riferiamo qui di seguito la traduzione dell'articolo di fondo del "Dziennik Polski"; Attaco ai centri catechistici; Kliszko propone un "concordato"; La parte del Zawieyski; In nome del popolo cattolico polacco; L'Episcopato "no 91 94
47 Informazioni Dalla Polonia. Nel ventitreesimo anniversario di Katyń; I polacchi liberi di fronte all'enciclica "Pacem in terris" 95 97
48 Informazioni Dalla Polonia. Dal "Dziennik Polski" di Londra; Lo spauracchio del pericolo giallo; Il pericolo non esiste; Aumento del pericolo per la Russia; Non riachiano molto; Se la Russia si impadronisse della Manciuria 98 100
49 Informazioni Dalla Polonia. De Jalta a Mosca 101 103
50 Informazioni Dalla Polonia. Sul ritorno di polacchi dalle Russia 104 106
51 Informazioni Dalla Polonia. Nixon e la congiura del silenzio 107 107