Back

Folder: 701/2/15

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- kwiecień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/15

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Wodza - Grupa II-B, Teka 15, styczeń-kwiecień 1919 - spis dokumentów 1 4
2 Apele do obywateli w związku z wkroczeniem Wojska Polskiego na Litwę i Białoruś 6 17
3 Prośba Związku Odrodzenia Rosji i Wszechrosyjskiego Narodowego Centrum skierowana do Ministra Spraw Zagranicznych 18 25
4 List do Komendanta w sprawie obecnej sytuacji na Litwie 26 30
5 List Henryka Wielowiejskiego do Naczelnika Państwa 31 32
6 Sprawozdanie Stefana Mickiewicza członka Tymczasowej Komisji Rządzącej w Wilnie 33 39
7 Telegram w sprawie aresztowań polskich obywateli w Moskwie 40 40
8 Układ wojskowy Ukrainy z Niemcami 41 43
9 Oświadczenie poufne Polskiej Centrali Demokratycznej na Ukrainie w sprawie stosunków polsko-ukraińskich 44 46
10 List od Joachima Wołoszynowskiego do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego 47 50
11 List Wańkowicza do ministra Paderewskiego 51 55
12 Raport W. Raczkiewicza 57 60
13 Telegramy m. in. w sprawie rozejmu, Lwowa 61 68
14 Sprawozdanie Poselstwa Polskiego na Ukrainie 69 70
15 Raport pułkownika Domańskiego o organizacji i siłach armii bolszewickiej w Rosji 73 87
16 Telegram Wańkowicza do ministra Paderewskiego 97 99
17 Raport kapitana Bortnowskiego z 5 p. p. 100 100
18 List Wańkowicza do ministra Paderewskiego 102 103
19 Raport telegraficzny w sprawie krytycznego położenia mieszkańców miasta Lwowa 104 104
20 Bolszewizm a sprawa polska 105 117
21 Depesza por. Szczepanowskiego 128 129
22 Depesza ppor. Michalowskiego 130 133
23 Broszura o armii bolszewickiej 134 142
24 Sprawozdanie Tymczasowego Komitetu Rządzącego w sprawie rokowań o rozejm broni między wojskami polskimi i ukraińskimi 143 166
25 Telegram Wańkowicza 188 188
26 Sprawozdanie w sprawie postępowania polskich władz wobec Ukraińców m. Lwowa 189 200
27 Raport ppor. Michałowskiego 201 202
28 Telegram szyfrowany w sprawie pogarszajacej się sytuacji na odcinku Lwów-Przemyśl 203 208
29 Raport z narady przedstawicieli poszczególnych państw w związku z sytuacją na Wschodzie 209 210
30 Raport w sprawie podpisania zawieszenia broni 211 213
31 Raport w sprawie rozejmu oraz propozycja linii demerkacyjnej 231 231
32 Referat dotyczący sytuacji na Ukrainie 232 234
33 Raport z Sekcji Wschód oraz Zachód 238 238
34 W sprawie zjednoczenia Republiki Litewskiej 239 240
35 Telegram w sprawie sytuacji w Galicji 241 243
36 Tekst komunikatu oficjalnego dla gazet lwowskich 244 245
37 Raport por. Poraja 246 252
38 Raport nr. 2 - Sekcja Wschód 253 254
39 Apel Komitetu Organizacyjnego Miejskiej Straży Obywatelskiej we Lwowie skierowany do Sejmu 255 256
40 List do Komendanta 257 257
41 Krótkie zestawienie wiadomości skierowane do Ministerstwa Spraw Wewnętrznych 258 263
42 Odpowiedź w związku z listem generała Pawlenki dotyczącym konferencji pokojowej w Paryżu 264 269
43 Telegram w związku z zawieszeniem broni na froncie wschodnio-galicyjskim 270 273
44 Raport dr. Szaroty o sytuacji panującej we wschodniej Galicji 274 279
45 Wyciąg z raportu agenta werbunkowego W. Romanowskiego z terenu Wołkowysk 280 281
46 Telegram w związku z rozmowami rozejmowymi z Ukraińcami 282 283
47 Pismo do ministra spraw zagranicznych Ignacego Paderewskiego 284 286
48 Sprawozdanie Komisji Spraw Zagranicznych w sprawie kresów polskich oraz korespondencji Rzeczypospolitej z rosyjskimi władzami sowieckimi 287 288
49 Raport z sytuacji panującej na Wschodzie 289 293
50 Nastroje w 17 dywizji strzelców - raport 296 298
51 Nota do porucznika Olszamowskiego 299 299
52 Do Naczelnika Piłsudskiego z wyrazami gotowości do współpracy z Rządem Polskim 300 301
53 Raport Antoniego Kuszela-Sługockiego 302 307
54 Raport Pietraszewskigo z sytuacji panującej na Białorusi 308 312
55 Kopie raportów o stosunkach bolszewików do ludności w Wilnie i o aresztowaniu przez Niemców agenta werbunkowego 313 320
56 Kopie raportów agentów werbunkowych 321 325
57 Depesza szyfrowana dotycząca akcji wysadzania mostów 326 328
58 List do L. Wasilewskiego 329 329
59 Do Adiutantury Generalnej - zbiór dokumentów w związku z petraktacjami o zawieszeniu broni w Galicji Wschodniej 330 341
60 Wyciąg z raportu agenta werbunkowego Płońskiego 342 346
61 List do Naczelnika od Listowskiego 347 349
62 Pisma dotyczące zawieszenia broni oraz rokowań rozejmowych 350 356
63 Pismo w związku z zajęciem Odessy przez wojska sowiecko-ukraińskie 357 357
64 Pismo w związku z gotowością użycia sił zbrojnych na dwóch frontach 358 366
65 Sprawozdanie Mikołaja Safronienko oraz ppor. Skrzyżewskiego 367 370
66 Informacja w związku z uchwałą w sprawie zasilenia frontu galicyjskiego 373 373