Back

Folder: 701/2/16

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- czerwiec 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/16

No. Title Page from Page to
1 Strona wprowadzająca 1 1
2 Ukraina, Rosja, Litwa, spis zawarrtości teczki 2 4
3 Wiadomości z Litwy 5 7
4 Raport polityczny z okręgu Suwalskiego 8 18
5 List i odpis listu do Komendanta 19 28
6 Odpis depeszy iskrowej 29 31
7 Wiadomoścji z Wołynia 32 35
8 Oryginał depeszy iskrowej kpt. Polakiewicza 36 41
9 Depesza iskrowa o rozgraniczeniu wojsk polskich i litewskich 42 47
10 List do Komendanta w sprawach litewskich 48 49
11 O delegacji Szaulisa 50 52
12 O dopuszczeniu posłów socjalistycznych do Wilna 53 53
13 O wyjeździe ministrów litewskich do Warszawy 54 54
14 O rokowaniach z Litwinami 55 60
15 Tekst odezwy wileńskiej 61 62
16 Raport II o sytuacji na Wschodzie. 62 66
17 Notatka do depeszy 67 67
18 Promemoria w sprawie Litwy 68 68
19 Raport polityczny 69 79
20 Memoriały w sprawie Litwy 80 83
21 Odpis listów Komendanta do Szeptyckiego ,Wasilewskiego i Śmigłego 84 98
22 Skład Gabinetu Litewskiego 99 100
23 Raporty agentów werbunkowych 101 104
24 Dyslokacja bolszewików na odcinku pińskim 105 107
25 Dyslokacja sił bolszewickich w okolicach Pińska 106 106
26 Posiłki bolszewickie przybyłe na front w okolicach Pińska 107 107
27 Wyciąg z raportu agenta werbunkowego 108 108
28 Spis ujętych dygnitarzy bolszewickich i lista zakładników wziętych przez bolszewików 109 111
29 Meldunek sytuacyjny 112 113
30 Sytuacja na Litwie 114 116
31 Depesze o wydaleniu Więckowskiego z Rosji 117 118
32 Raport z posiedzenia delegatów Petlury 119 119
33 List do Wasilewskiego 120 120
34 Odpis przechwyconych depesz 121 121
35 Zaopatrywanie Ukrainy przez Amerykę 121 122
36 Depesze o wydaleniu Więckowskiego 123 124
37 Raport o sytuacji na Wschodzie 125 127
38 Raport z posiedzenia delegatów Petlury 128 129
39 Odpis depeszy dowódcy frontu litewskiego 130 132
40 Raport w sprawie Litwy i Białorusi 133 134
41 Komunikat informacyjny 135 135
42 Kopia listu marszałka Piłudskiego do ministra Wojciechowskiego 136 136
43 Odpis listu do Józefa Piłsudskiego 137 137
44 Memorandum atamana Oskiłko 138 149
45 Poszukiwanie działaczy ukraińskich 150 153
46 Depesza do Kurdynowskiego 154 154
47 Raport w sprawie nominacji ambasadorów polskich 155 158
48 Umowa Paderewskiego z Kourdinowskim 159 163
49 Raport o sytuacji na Litwie 164 168
50 Odpis meldunków z Kowieńszczyzny 169 171
51 Raporty z Frontu Północno-Wschodniego 172 185
52 Odpis protokółu rokowań z Litwinami 186 189
53 Raporty Staniszewskiego i innych 190 195
54 Informacje o Ukrainie 196 196
55 O pułkach ukraińskich 197 197
56 Nota Republiki Ukraińskiej do Czwórprzymierza 198 203
57 Memoriał Atamana Oskiłki 204 228
58 Odpis raportu gen. Hallera o parlamentarzystach ukraińskich 229 229
59 Radio o rokowaniach z Rosją 230 230
60 Pismo przewodnie do raportu gen. Hallera 231 231
61 Odpisy depesz w tym od płk. de Renty 232 237
62 Depesza o aresztowaniach w Kownie 238 239
63 Pismo przewodnie do instrukcji 240 240
64 Rezolucje Zjazdu Białoruskiego 241 243
65 Instrukcja dla gen. Rodziewicza 244 244
66 Stosunki na Wołyniu 245 247
67 Pismo przewodnie - depesza z Czernowiec 248 248
68 Umowa z delegatami Petlury 249 249
69 Depesza attache z Czerniowiec 250 250
70 Deklaracja Rady Białoruskiej 251 251
71 Linia demarkacyjna polsko-litewska 252 253
72 List o konieczności rokowań z Petlurą 254 254