Back

Folder: 701/2/46

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleStyczeń- sierpień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/46

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa 1 1
2 Spis zawartości jednostki 2 4
3 Misja anglo-amerykańska do Grodna 9 19
4 Zajście graniczne 21 24
5 Tekst Układu z wojskami niemieckimi 25 29
6 Położenie wojenne w poznańskiem 30 31
7 Sytuacja w poznańskiem 32 34
8 Sytuacja w Prusach Królewskich, Prusach Książęcych i Warmii 35 48
9 List do Naczelnika Państwa 49 119
10 Czeskie kroki zaczepne przeciwko Niemcom 120 121
11 Sytuacja w Grodnie i okręgu Grodzieńskim 127 135
12 Stosunki na Węgrzech 136 138
13 Kongres Komunistyczny w Moskwie 139 142
14 Referat o sytuacji na Górnym Śląsku 143 164
15 O niemieckim oficerze łącznikowym 165 167
16 Stosunki panujące w Niemczech 168 171
17 Raport z Wiednia 172 175
18 Ewakuacja wojsk niemieckich z Litwy i Suwalszczyzny 176 187
19 Raport z Wiednia 188 190
20 Raport z Wiednia 191 195
21 Sytuacja na Suwalszczyźnie 196 198
22 Planowana podróż niemieckiej komisji do Warszawy 199 199
23 Ewakuacja Górnego Śląska 199 199
24 Raport z Gdańska 201 206
25 Raport z Wiednia 207 211
26 Raport z Wiednia 212 216
27 Szkic stronnictw w królestwie S.H.S. 217 220
28 Pismo przewodnie do pisma skierowanego do Ministerstwa Spraw Zewnętrznych 221 221
29 Depesza z Berna 222 222
30 Odpis raportu z Sosnowca 223 224
31 Wycofywanie wojsk niemieckich z Suwalszczyzny 225 226
32 Wycofywanie wojsk niemieckich z Suwalszczyzny 226 226
33 Zawieszenie broni na froncie polskim, niemiecko-litewskim i łotewskim 227 231
34 Depesza rządu węgierskiego do Clemenceau 232 233
35 Sytuacja na Górnym Śląsku 234 234
36 Transport z Niemiec 235 235
37 Wycofywanie wojsk niemieckich z Litwy i Suwalszczyzny 236 242
38 Wycofywanie wojsk niemieckich z Litwy i Suwalszczyzny 242 242
39 Ewakuacja wojsk niemieckich z Łotwy 243 243
40 Sytuacja polityczna w Austrii 244 246
41 Komisja dla Gdańska i żeglugi 247 254
42 Przechwycona depesza rządu niemieckiego do władz niemieckich na Śląsku 255 255
43 Protokół z tajnych narad rządu berlińskiego w sprawie ziem wschodnich 256 259
44 Opuszczanie Augustowa przez Niemców 260 260
45 Raport komisarza powiatu augustowskiego 261 267
46 Wiadomości z Niemiec 268 270
47 Rozkazy niemieckie w sprawie Górnego Śląska 271 279
48 Sytuacja w Suwałkach 280 283
49 Odstępowanie terytoriów przez Niemcy 284 285
50 Gwałty niemieckie w Augustowie 286 288
51 Gwałty niemieckie nad policją polską w Suwałkach 289 289
52 Wywożenie własności państwowej przez Niemców 291 292
53 Propozycje niemieckie w celu uniemożliwienia starć na froncie polsko-niemieckim 293 294
54 Transporty wojsk niemieckich w kierunku Mitawy 295 296
55 Gwałty niemieckie i litewskie na ludności polskiej 297 305
56 Zarządzenia niemieckie w sprawie plebiscytu 306 308
57 Przewrót na Węgrzech i obecność komunistów w Austrii 309 309
58 Bolszewicka propaganda niemiecka w wojsku polskim 310 313
59 Propaganda bolszewicka i wywiad niemiecki w Warszawie 314 315
60 Rozkaz o rozstrzeliwaniu oficerów polskich przekraczających granicę na Górnym Śląsku 316 317
61 Prowokowanie przez Niemców rozruchów w Polsce 318 319
62 Instrukcja w sprawie stosunków z Niemcami na poszczególnych frontach 320 320
63 Czynności delegacji polskiej w Berlinie 321 324
64 Odpis listu o sytuacji na Górnym Śląsku 325 326
65 Tajny raport niemiecki o sytuacji w Polsce 327 333