Back

Folder: 701/2/50

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titlePaździernik- listopad 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/50

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna i spis zawartości teczki 1 5
2 Depesza w sprawie Gdańska 6 7
3 Opinie byłego posła niemieckiego w Warszawie w sprawie polskiej 8 9
4 Raport polityczny z Gdańska 10 16
5 Sytuacja polityczna w Bawarii 17 25
6 Raport polityczny z Gdańska 26 39
7 Rola organizacji wojskowej "Einowcherwehr" w Bawarii 40 42
8 Sytuacja polityczno-społeczna w Niemczech 43 56
9 Anonim dotyczący Ukrainy 57 66
10 Pismo przewodnie do raportu nr 23 z Wiednia 67 67
11 Raport polityczny Konsulatu w Królewcu 68 69
12 Przesuwanie wojsk niemieckich na Litwę 70 71
13 Sytuacja polityczno-militarna w Austrii 72 87
14 Powrót gen. Lerond do Opola 88 88
15 Przerzucanie niemieckiej kawalerii na Litwę 89 89
16 Wstrzymanie dowozu węgla do Polski 90 90
17 Wyjazd Dolbeara do Paryża 91 91
18 Sprawa Górnego Śląska 92 92
19 Pytanie o ustanowienie 18 listopada jako święta narodowego 93 93
20 Koncentracja wojsk niemieckich na Litwie 94 94
21 Stanowisko gen. Marinis w sprawie skarg na wojsko włoskie 95 95
22 Sprawa odszkodowań za szkody poniesione przez berliński Konsulat i jego pracowników 96 96
23 Zerwanie układów przez Gdańszczan 97 98
24 Rokowania w sprawie konwencji gdańskiej 99 101
25 Sytuacja polityczna i wojskowa w Austrii 102 112
26 Plany Węgrów wywołania zaburzeń w Czechosłowacji 113 127
27 Plebiscyt na Śląsku 128 128
28 Odpis pisma komunistyznej Międzynarodówki w Berlinie 129 130
29 Intrygi polityczne Anglii, Włoch i Niemiec 131 132
30 Poparcie sprawy polskiej w plebiscycie na Śląsku 133 133
31 Romowa w Gdańsku z gen. Hakingiem 134 140
32 Plany niemieckiej wojskowej okupacji na Górnym Śląsku 141 141
33 Chęć przyłączenia się Vorarlbergu do Szwajcarii 142 148
34 Propozycja odsunięcia gdańskiej U.S.P. od niemieckiej przez połączenie jej z P.P.S. 149 150
35 Plany polityczne Niemiec 151 151
36 Klub polityczny "Deutsche Gesellschaft 1914" 152 154
37 Ugrupowanie wojsk niemieckich na Litwie i zakup broni 155 157
38 Sytuacja w Austrii i Czechosłowacji 158 173
39 Depesze z Poselstwa Polskiego w Wiedniu 174 176
40 Depesze z Cieszyna 177 182
41 Sytuacja w Gdańsku 183 185
42 Sprawy dotyczące Gdańska 186 189
43 O wycofaniu garnizonu angielskiego z Gdańska 190 190
44 Obrona wojskowa Gdańska 191 191
45 Obsada placówki berlińskiej 192 193
46 Sprawozdanie z rozmowy z Naczelnym Komisarzem sir. R. Towerem 194 196
47 Rezolucja Komunistycznej Partii Niemiec w sprawie sytuacji międzynarodowej 197 199
48 Mandat Polski do zorganizowania obrony wojskowej Gdańska 200 201
49 Depesza w sprawie Gdańska 202 203
50 Raporty polityczne z Wiednia 204 217
51 Raporty polityczne z Wiednia 218 230
52 List do mjr. Świtalskiego 231 232
53 Informacja o rzekomych naradach niemiecko-rosyjskich monarchistów 233 233
54 Wstrzymanie ewakuacji wojsk angielskich z Gdańska 234 235
55 Umowa tranzytowa czesko-bolszewicka 236 237