Back

Folder: 701/2/52

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- sierpień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/52

No. Title Page from Page to
1 Okładka z nalepką i strona tytułowa teki 52 grupy III Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 0 1
2 Sprawy polityczne: Niemcy, Austria, Górny Śląsk 1 1
3 Spis dokumentów teki 52 grupy III Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowódzwta 2 7
4 List przewodni do raportów nr 1609 i 1599 attache wojskowego w Helsinforsie 8 8
5 Raporty z Helsingfors 8 10
6 Stosunki polsko-niemieckie 11 13
7 Stanowisko niemieckie wobec wyniku plebiscytu na Górnym Śląsku 14 24
8 Raport oficera łącznikowego przy marszałku Foch'u 25 29
9 Sprawa plebiscytu na Górnym Śląsku 30 30
10 Depesza z Budapesztu 31 31
11 Depesza p. Szaroty z Wiednia skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 32 32
12 Depesza p. Zamoyskiego z Paryża skierowana do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 34 34
13 Telegram szyfrowy z Pragi do MSZ w sprawie udziału w sankcjach. 35 35
14 Depesza w sprawie sankcji paryskich 36 36
15 Depesza z Berna 37 37
16 Depesza z Rzymu 38 38
17 Raport z Berna 39 43
18 Raport z Wiednia 46 65
19 Raport z Gdańska 66 66
20 Raport z Berna 67 71
21 Depesze w sprawie Górnego Śląska 72 86
22 Raport w sprawie Śląska 87 90
23 Mandat obrony Wolnego Miasta Gdańska 91 94
24 Depesza z Królewca 95 95
25 Depesza z Opola 96 96
26 Depesza z Berlina 97 97
27 Depesze z Paryża 98 100
28 Depesza z Monachium 101 101
29 Depesza z Londynu 102 102
30 Telegram z Pragi dotyczący Górnego Śląska 103 103
31 Telegram z Waszyngtonu 104 104
32 Telegram z Paryża 105 105
33 Telegram z Paryża dotyczący plebiscytu na Górnym Śląsku 106 106
34 Raport z Francji w sprawie Górnego Śląska 107 111
35 Raport w sprawie Górnego Śląska 112 114
36 Telegramy z Paryża dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku 115 122
37 Telegramy z Opola dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku. 123 127
38 Depesze z Rzymu dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku 128 134
39 Depesze z Berlina w sprawie Górnego Śląska 135 140
40 Depesze z Londynu w sprawie Górnego Śląska 141 143
41 Depesze dotyczące plebiscytu na Górnym Śląsku 144 149
42 Depesza z Hagi 150 150
43 Depesza z Waszyngtonu na temat powstania na Śląsku 151 151
44 Depesza z Hagi 152 152
45 Depesza z Waszyngtonu 153 153
46 Depesze z Berna i Kopenhagi 154 155
47 Depesza z Genewy w sprawie obrony Gdańska 156 156
48 Zabiegi niemieckie dla pozyskania dzienników szwajcarskich 157 160
49 Decyzja Konferencji Ambasadorów w sprawie materiału wojennego dla Polski 161 161
50 Depesze w sprawie Śląska 162 163
51 Telegram z Berna 163 163
52 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranichnych 164 165
53 Depesze z Pragi 166 168
54 Raport z Rzymu w sprawie Górnego Śląska 169 172
55 Depesze z Londynu 173 176
56 Depesza z Paryża w sprawie ataków niemieckich na Górnym Śląsku 177 177
57 Depesza z Rzymu 178 178
58 Depesza z Pragi 179 179
59 Depesza z Londynu 180 180
60 Depesza z Paryża 181 181
61 Depesza z Pragi 182 183
62 Depesza z Gdańska 184 185
63 Raport z Wiednia z informacjami politycznymi, ekonomicznymi i wojskowymi z Niemiec, Austrii i Królestwa S.H.S. 186 219
64 Opinie posła Maxa Müllera o sprawach polskich 220 221
65 Stosunek Francji do sytuacji na Górnym Śląsku 222 223
66 Opinie w Belgii po mowie Lloyd George'a 224 226
67 Raport z Londynu 227 234
68 Raport z Londynu 227 234
69 Depesza z Paryża 235 235
70 Raporty z Brukseli 236 242
71 Załącznik do raportu attache wojskowego z Belgii 243 244
72 Raport z Włoch 245 247
73 Raport z Paryża 248 258
74 Raport w sprawie zainteresowania niemieckich wojskowych w badania naukowe 259 260
75 Depesze z Opola 261 269
76 Depesze z Rzymu 270 274
77 Depesze z Londynu 275 279
78 Depesze z Paryża 280 281
79 Depesza z Hagi 282 282
80 Depesza z Monachium 283 284
81 Depesza z Berlina 285 285
82 Depesza z Paryża 286 286
83 Opinia Poselstwa Angielskiego w sprawie Górnego Śląska 287 289
84 Depesze z Paryża 290 292
85 Raport z Gdańska 293 298
86 Raport w sprawie Górnego Śląska 299 300
87 Depesza z Japonii 301 301
88 Polska i Prusy Wshodnie 302 306
89 Poufna rada gabinetowa w Wiedniu 307 308
90 Depesza z Paryża 309 309
91 Raport z Londynu 310 314
92 Raport z Włoch 315 324
93 Depesze z Paryża 325 326
94 Stanowisko rządu polskiego wobec Górnego Śląska 327 327
95 Austriacki komunikat informacyjny dotyczący Polski 328 335
96 Depesza z Rzymu 336 336
97 Depesza z Paryża 337 337
98 Depesze z Paryża 338 340
99 Depesze z Londynu 341 342
100 Depesze z Opola 343 346
101 Depesze z Londynu 347 348
102 Depesze z Paryża 349 356
103 Projekt rezolucji francusko-angielskiej w sprawie obrony Gdańska 357 359
104 Depesza z Berlina 360 360
105 Mandat obrony Wolnego Miasta Gdańska 361 361
106 Ruch komunistyczny w Austrii 362 365
107 Raport z podróży do Węgier 366 371
108 Wyciąg z listu Amerykanina o sytuacji politycznej w Polsce 372 374
109 Depesza z Berlina 375 375
110 Depesza z Paryża 376 376
111 Depesza z Opola 377 377
112 Raport z Londynu 378 385
113 Depesze z Opola 386 389
114 Depesze z Paryża 390 391
115 Depesza z Bukaresztu 392 392
116 Depesza z Paryża 393 393
117 Depesza z Opola 394 394
118 Depesze z Genewy 395 396
119 Depesza z Rzymu 397 397
120 Depesza z Paryża 398 398
121 Prasa estońska o sytuacji na Górnym Śląsku 399 402
122 Depesze z Paryża 403 405
123 Depesza z Budapesztu 406 406
124 Depesze z Paryża 407 409
125 Depesza z Rzymu 410 410
126 Depesza z Paryża 411 411
127 Depesze w sprawie Śląska 412 413
128 Depesza z Berlina 414 414
129 Depesza ze Sztokholmu 415 415
130 Depesza z Paryża 416 416
131 Depesze z Waszyngtonu 417 418
132 Depesza z Hagi 419 419
133 Depesza z Genewy 420 420
134 Depesze z Paryża 421 423
135 Liga Narodów w sprawie Górnego Śląska 424 424
136 Konferencja z gen. Weygandem w sprawie Górnego Śląska 425 427
137 Artykuł o Górnym Śląsku 428 435