Back

Folder: 701/2/53

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMaj 1921- grudzień 1922
Folder description1921 1922; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1922

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/53

No. Title Page from Page to
1 Adiutantura Generalna Naczelnego Dowództwa, Grupa III, Teka 53, Maj 1921 - grudzień 1922, No. 8001 - 8940. 1 4
2 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Wysocki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. Nr 76. 1 1
3 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Wróblewski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 7 7
4 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Wróblewski, do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Wraszawie. 8 8
5 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Loret do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 9 9
6 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 11 11
7 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 12 12
8 Raport Pełnomocnika Wojskowego i Morskiego przy Poselstwie Polskim w Londynie 13 19
9 Depesza szefa Misji Wojskowej w Paryżu. 20 21
10 Litaen und Russlands wiederaufbau. 22 41
11 Depesza p.o. Attache wojskowego P.P w Paryżu w sprawie wysłania posiłków wojskowych na Górny Śląsk. 42 43
12 Depesza gen. Jacyny z Paryża w sprawie wysłania posiłków wojskowych na Górny Śląsk. 44 45
13 Odpis depeszy attache wojskowego w Paryżu z dnia 27 b.m. 46 46
14 Odpisy raportów Pełnomocnika Wojskowego i Morskiego w Londynie, traktujących o sprawie Górnego Śląska. 47 59
15 Depesza attache wojskowego w Paryżu z dnia 26/VIII b.r. 60 60
16 Telegram szyfrowy przychodzacy. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 61 61
17 Telegram szyfrowy przychodzacy. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 62 62
18 Telegram szyfrowy przychodzacy. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 63 63
19 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Komisarz Generalny do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 64 64
20 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Min. Spr.Zagranicznych. 66 66
21 Memoriał Profesora Henryka Pachońskiego do Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. 67 73
22 Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez M.S.Zagr. 74 74
23 Raport attache wojskowego w Paryżu dotyczacy wysłania na Górny Śląsk posiłków oraz ogólnej liczebności śląskich wojsk koalicyjnych. 75 78
24 Odpisy telegramów szyfrowych, otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 79 79
25 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza na ręce mjr. Świtalskiego. 80 80
26 Wyciąg z meldunku porucznika Stpiczyńskiego, delegata M.S.Wojsk. dla Spraw Górnego Śląska z dnia 18.10.1921 r. 81 81
27 Poznań D.O.Gen. 213. 18/10.19.10. 82 82
28 Raport kontradmirała Zwierkowskiego w sprawie mandatu obrony W.M Gdańska i stworzenia "port d'attache". 83 92
29 Do Adjutantury Generalnej w miejscu. 93 103
30 Do Adjutantury Generalnej. 104 105
31 Raport Nr. 210. 106 108
32 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza. Na ręce majora Świtalskiego. 109 109
33 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza. Na ręce majora Świtalskiego. Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 110 110
34 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza. Na ręce mjr. Świtalskiego. Odpisy telegramów szyfrowych, otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 112 112
35 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza. Na ręce majora Świtalskiego. Odpisy telegramów szyfrowych otrzymanych przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 112 112
36 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza. Raport Attache Wojskowego P.P. w Wiedniu. "Aufbau" i jego działalność. 113 116
37 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza. Odpis Raportu Nr. 15. Wiedeń, dnia 2 listopada 1921 roku. 117 123
38 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Kęszycki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 124 124
39 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 125 125
40 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 126 126
41 Do Adjutantury Generalnej w Warszawie. Komunikat "Ostinformationen, Polen". 128 135
42 Samoobrona Górnego Śląska. 136 139
43 Raport Attache Wojskowego przy Poselstwie Polskiem w Wiedniu Nr.16. 140 145
44 Do Adjutantury Generalnej w Warszawie. Raport Attache Wojskowego przy Poselstwie Polskiem w Wiedniu pt. Austria. 146 151
45 Wyciąg z raportu z podróży służbowej na Śląsk podpułkownika Mullera z II Oddziału francuskiej misji wojskowej, odbytej w dn. 5 do 11 listopada. 152 161
46 Problem reparacji niemieckich. 162 179
47 Gdańska Fabryka Broni w świetle Traktatu Wersalskiego i orzeczeń Ligi Narodów i Rady Ambasadorów. 180 191
48 Raport Nr. 20 Attache Wojskowego przy Poselstwie polskiem w Wiedniu, z dnia 23 grudnia 1921 r. 192 198
49 Raport Nr.1 Attache Wojskowego przy Poselstwie polskiem w Wiedniu z dnia 14 stycznia 1922 r. 199 207
50 Tłumaczenie dwóch raportów tajnych Poselstwa Polskiego w Paryżu z dn. 26.01. b.r. w sprawie przejęcia dóbr przez Radę Portową W.M. Gdańska. 208 214
51 Polska i państwa ościenne. Sytuacja w okresie lipiec - sierpień 1921 r. 215 225
52 Konsulat Rzeczpospolitej Polskiej w Królewcu. 226 228
53 Telegram szyfrowy. Przychodzący. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 229 229
54 Komunikat prasowy z Rygi. 230 231
55 Telegram szyfrowy. Przychodzący. 232 232
56 Depesza z Paryża.s s s varsovie de paris 5845 126 9 15.22. 234 234
57 Telegram szyfrowy. Przychodzący. P. Skirmunt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. Nr 17. 235 235
58 Telegram szyfrowy. Przychodzący. P: Kęszycki do Ministra Spraw Zagranicznych w Warszawie. 236 236
59 Ruch monarchistyczny Austrjacko-Bawarsko-Węgierski. 237 242
60 Do Szefa Sztabu Generalnego. 243 246
61 Do Adjutantury Generalnej. 247 249
62 Do Adjutantury Generalnej Wodza Naczelnego w Belwederze. 251 254
63 Do Adjutantury Naczelnego Wodza w Belwederze. 255 268
64 Do Adjutantury Generalnej. Belweder. 269 269
65 Deutschtumsbund w Polsce. 270 279
66 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza w miejscu. 280 282
67 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza w Belwederze. 283 284
68 Układ Stinnesa z markizem de Lubersac z 4.IX.1922 r. 285 288
69 Sytuacja polityczna w Niemczech. 289 297
70 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza w/m. 298 299
71 Do Szefa Oddziału II Sztabu Generalnego Warszawa. 300 300
72 Do Adjutantury Generalnej Naczelnego Wodza w/m. 301 305
73 Organizacja Armii Niemieckiej (ciąg dalszy Referatu Informacyjnego "Niemcy" z dn. 1 czerwca 1922 r.) 306 322
74 Projekty francuskich sankcyj w Nadrenji. 323 326
75 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Kęszycki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 327 327
76 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Kęszycki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 328 328
77 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Loret do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 329 329
78 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Kęszycki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 330 330
79 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Kęszycki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 331 331
80 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Kęszycki do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 332 332
81 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Zamoyski do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 333 333
82 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Skirmunt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 334 334
83 Telegram szyfrowy przychodzący. P. Skirmunt do Ministerstwa Spraw Zagranicznych w Warszawie. 335 335