Back

Folder: 701/2/59

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLipiec- październik 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/59

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa jednostki 1 1
2 Spis dokumentów w jednostce 2 5
3 Konferencja w Boulogne-sur-Mer 6 10
4 Depesze z konferencji w Spa 11 12
5 Wiadomości z konferencji w Spa 13 14
6 Odpis listów z Paryża przeznaczonych do publikacji w Lwowie 15 20
7 Depesze z Brukseli 21 24
8 Depesze z Paryża 25 27
9 Depesze ze Spa 28 33
10 Wyciąg z raportu z Paryża 34 41
11 Francuska pomoc militarna Polsce 42 44
12 Warunki angielskie przedstawione Polsce na konferencji w Spa 45 46
13 Francuska ocena sytuacji wojskowej i politycznej w Polsce 47 50
14 Depesza ze Spa 51 51
15 Debata w sprawie Gdańska 52 52
16 Sprawa Gdańska na konferencji w Spa 53 53
17 Konferencja gen. Rozwadowskiego z marszałkiem Foch'em 54 68
18 Konferencja dotycząca zasad międzynarodowej akcji demokratycznej 69 76
19 Nominacja marszałka Joffre'a 77 78
20 Wiadomość o wyjeździe francusko-angielskiej misji wojskowej do Warszawy 79 80
21 Propozycja Paderewskiego 81 81
22 List przewodni do uchwał konferencji w Boulogne 82 82
23 Plany Francji wobec złota rosyjskiego zdeponowanego w Szwecji 83 86
24 Odpowiedź Cziczerina na deklarację angielską 87 88
25 Depesze kpt. Morstina z Paryża 90 95
26 Sprawa transportu materiału wojennego do Polski i ochotników 96 100
27 Pomoc Francji dla Polski 101 103
28 Stosunek Francji i Stanów Zjednoczonych do Polski 104 105
29 Rozmowa z gen. Desticker'em o warunkach bolszewickich 106 109
30 Rozmowa z ministrem Lefebre 110 112
31 Polecenie rozbrajania bolszewików przekraczających granicę niemiecką 116 117
32 Konferencja ze sztabem marszałka Focha 118 120
33 Francuska nota do rządu brytyjskiego o udostępnienie Gdańska dla transportu materiałów dla Polski 121 122
34 Konsekwencje uznania Wrangla przez Francję 123 124
35 List gen. Weyganda do J. Piłsudskiego 125 128
36 Misja gen. Weygand'a 129 129
37 Raport wojskowy z Paryża 130 134
38 Sprostowanie informacji o zapewnieniu transportu dla Polski przez Gdańsk 135 136
39 Stosunek Francji do polskiej granicy na wschodzie 137 138
40 Stan polskiej armii i działalności francuskiej misji wojskowej w Polsce 139 143
41 Podziękowania za życzenia z okazji odparcia ofensywy bolszewickiej 144 145
42 Oświadczenie gen. Desticer w sprawie pomocy Polsce 146 147
43 O konieczności zmiany marszruty kurierów 148 148
44 Stosunki polsko-litewskie 149 150
45 Sztab marszałka Foch'a wobec ofensywy wojsk polskich na wschód 151 152
46 Notatka z francuskiej prasy o gen. Weygand 153 153
47 Raport z Paryża 154 155
48 Sprawozdanie z pogrzebu kardynała Amette'a 156 157
49 Powitanie gen. Weyganda w Paryżu 158 160
50 Działania wojenne Polski na północ od Prypeci 161 161
51 Akcja w sprawie zaopatrzenia polskiej armii 162 163
52 List przewodni do depeszy kpt. Morstina w sprawie współpracy Litwinow z bolszewikami 164 164
53 Referat pt. Równowaga normalna i Konfederacja 165 168
54 Rokowania pokojowe z bolszewikami 169 170
55 Sprawa Górnego Śląska na konferencji ambasadorów 171 172
56 Dementi w sprawie sfałszowanej deklaracji 173 173
57 Sprawa opłat za wizy konsularne 174 174
58 Depesze z Paryża do Ministerswa Spraw Zagranicznych 175 177
59 Ustalanie wschodniej granicy Polski 178 178
60 Sprawa przyjazdu japońskiej misji informacyjnej do Polski 179 179
61 Prośba o wyjaśnienie sporu polsko-litewskiego 180 181
62 Konferencja z Levevre w sprawie tranzytu 182 182
63 Raport z Paryża o rozmowie z gen. Weygand o sprawie litewskiej 183 186
64 Sprawa nadania Legii Honorowej Naczelnikowi Państwa i sytuacja polityczna w Europie 187 193
65 List przewodni do raportu z Paryża 194 194
66 Konferencja z bolszewikami w Londynie 195 195
67 Uchwała komisji ekspertów o państwowej własności niemieckiej i pruskiej 196 196
68 Konferencja Milleranda z Lloyd George w Bulegne 197 197
69 Tereny i instalacje naftowe w Galicji Wschodniej 198 198
70 Nota o zwrocie sprzętu i bydła zaprzęgowego zrabowanego przez bolszewików 199 199
71 Prośba o wydelegowanie przedstawiciela Rządu Polskiego na posiedzenie Ligi Narodów 200 200
72 Pierwsze posiedzenie polsko-niemieckie w sprawie tranzytu 201 201
73 Skarga wobec zakazu tranzytu kurierom litewskim przez korytarz 202 202
74 Fabryka fałszywych paszportów polskich w Paryżu 203 203
75 Powody wystapienia francusko-angielskiego w sprawie litewskiej 204 204
76 Prośba o zorganizowanie podróży 205 205