Back

Folder: 701/2/60

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titlePaździernik- listopad 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/60

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa do jednostki 60 1 1
2 Spis zawartości jednostki 2 5
3 Tłumaczenie artykułu z prasy francuskiej 6 13
4 Dekoracja oficerów francuskich Krzyżem Orderu Virtuti Militari 14 19
5 Depesza z Paryża 20 21
6 Prośba o deklarację w sprawie rosyjskich oddziałów na terenie Polski 22 22
7 Poglądy gen. Veyganda na sprawę wileńską 23 25
8 Konferencja z ministrem Lefevre w sprawie litewskiej 26 29
9 Projekt depeszy do prezydenta Deschanel'a 30 31
10 Sprawozdanie z rozmowy z płk. Furnierem o konflikcie polsko-litewskim 32 34
11 Raport z Paryża 35 37
12 Depesza z Paryża 38 38
13 Depesza z Paryża 39 39
14 Raport z Paryża 40 44
15 Depesza z Paryża 45 45
16 Depesza z Paryża 46 47
17 Depesza z Paryża 48 48
18 Depesza z Paryża 49 49
19 Depesza z Paryża 50 50
20 Depesza z Paryża 51 51
21 Depesza z Paryża 53 54
22 Depesza z Paryża 55 55
23 Depesza z Paryża 56 56
24 Depesze z Paryża 57 58
25 Depesza z Paryża 59 59
26 Telegram z Paryza 60 60
27 Depesza z Paryża 61 61
28 Depesza z Paryża 62 62
29 Depesza z Paryża 63 63
30 Depesza z Francji do Marszałka Piłsudskiego 64 64
31 Nota Ligi Narodów w sprawie zatargu polsko-litewskiego 65 66
32 Poglady francuskich sfer wojskowych na sprawę Gdańska 67 69
33 Depesza z Paryża 70 70
34 Depesza z Paryża 71 71
35 Depesza z Paryża 72 72
36 Dedesza z Paryża 73 73
37 Wymiana depesz dotyczących Gdańska 74 76
38 Depesza z Paryża 77 78
39 Depesze Poselstwa Polskiego w Paryżu 79 89
40 Depesze z Paryża 90 98
41 Depesze z Paryża 99 108
42 Depesze z Paryża 109 116
43 Depesze z Paryża 117 126
44 Notatka w sprawie broni dla wojska 127 128
45 List do min. Patka 129 130
46 Mowa Clemenceau o polityce Francji 131 140
47 Memorandum w sprawie Ligi Narodów 141 145
48 Polityka Anglii w stosunku do Wrangla 146 154
49 Raporty polityczne z Paryża dotyczące spaw syberyjskich i polityki międzynarodowej wobec Polski 155 204
50 Przyjazd chińskiej misji wojskowej do Polski 205 205
51 Repatriacja wojsk polskich z Syberii 206 208
52 Stanowisko przedstawicieli ukraińskich w Paryżu w sprawie polskiej 209 214
53 Porozumienie między Francją a emirem Faisal 215 216
54 Odszkodowanie za zniszczoną flotę niemiecką 217 217
55 Konferencja Pokojowa 218 218
56 Sprawa Konstantynopola 219 220
57 Uznanie Polski przez Chiny 221 221
58 Nominacja nowego ambasadora francuskiego w Polsce 222 223
59 Sprawa Gdańska i polityka wschodnia 224 225
60 Nota z konferencji pokojowej w Quai d'Orsay 226 226
61 Nota w języku francuskim z konferencji pokojowej w Quai d'Orsay 226 226
62 Głosowanie nad zaufaniem dla rządu Millerand'a 227 228
63 Nawiązanie stosunków dyplomatycznych między Francją a Watykanem 229 230
64 Odpowiedź jugosłowiańska w sprawie Fiumy 231 232
65 Zmiany w składzie francuskiego Ministerstwa Spraw Zagranicznych 233 237
66 Raporty polityczne z Paryża 238 249
67 Raporty polityczne z Paryża 250 261
68 Raporty polityczne z Paryża 262 272
69 Raporty polityczne z Paryża 273 276
70 Charakterystyka Misji Francuskiej i ewentualne zmiany 277 281
71 Decyzja okupowania terenu plebiscytowego 282 283
72 Strona przewodnia do raportu oficera łącznikowego przy marszałku Fochu 284 284
73 Depesza w sprawie gen. Le Rond 285 286
74 Depesza z Paryża 287 288