Back

Folder: 701/2/63

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleWrzesień- październik 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/63

No. Title Page from Page to
1 Strona tytułowa jednostki 63 1 1
2 Spis zawartości jednostki 2 3
3 Morska Misja Angielska 4 6
4 Raporty ze Szwecji, Norwegii i Danii 7 13
5 Opinie płk. Gourguen o sytuacji w Rosji 14 17
6 Wywiad kpt. Frankowskiego u oficera rosyjskiej marynarki w Sztokholmie 18 20
7 Opinie Szwedów o Rosji i Polsce 21 26
8 Sylwetka szwedzkiego attache wojskowego 27 29
9 Depesza o transporcie żołnierzy amerykańskich na Śląsk 30 30
10 Raport z Bukaresztu 31 32
11 Współpraca niemiecko-rosyjska w akcji przeciwko Petrogradowi 33 38
12 Raport z Bukaresztu 39 41
13 Raport ze Szwecji 42 44
14 Wiadomości ze Sztokholmu 45 47
15 Charakterystyka szwedzkiego charge d'affaires Danielsona 48 51
16 Raport z wizyty u szefa sztabu szwedzkiego 52 54
17 Spodziewane zmiany w rządzie szwedzkim 55 57
18 Ekspedycja D'Annuzia do Fiume 58 63
19 Radiotelegram szyfrowy ze Sztokholmu 64 64
20 Prasa sztokholmska o Polskiej Misji Wojskowej 65 70
21 Artykuł w szwedzkiej prasie o Litwie 71 74
22 Amerykanie o sprawach polskich 75 80
23 Stanowisko Rumunii wobec Petlury 81 82
24 Listy do Naczelnika Państwa o polityce wobec bolszewików i Rosji 83 88
25 Odpis raportu księcia Sapiehy z Londynu 89 91
26 Telegramy z Bukaresztu 92 95
27 Depesza z Sofii 96 96
28 Depesza z Londynu 97 97
29 Polityka Bratianu wobec Ukrainy 98 98
30 Wyjazd ppor. Inlandera 99 101
31 Przemówienia i sprawozdania z Sejmu Polskiego Wychodźtwa w Ameryce 102 212
32 Conditions Among the Poles in the United States 213 295
33 Ulotka Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce 296 297
34 Deklaracja the Polish National Defence Committee do Secretary of the State of the United States 298 299
35 Pismo Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce do Generalnego Komitetu Ratunkowego w Szwajcarii 300 303
36 Artykuły poświęcone działalności Komietu Obrony Narodowej 304 311
37 Raport K.O.N. skierowany do Naczelnika Państwa 312 314
38 Załączniki do raportu K.O.N. przesłanego do Naczelnika Państwa 315 402
39 Memoriał dla prezydenta Stanów Zjednoczonych z konwencji Komitetu Obrony Narodowej 403 410
40 Poland as a Concrete Factor in International Politics 411 428
41 Przemówienie prezydenta Wilsona o konieczności powstania zjednoczonej, niepodległej i samorządnej Polski 429 444
42 List K.O.N. do prezydenta Wilsona 475 476
43 Raporty z misji Wojskowej Polskiej w Królestwach Szwecji, Norwegii i Danii. 477 480
44 Używanie małych torpedowców na wojnie przeciw pancernikom i łodziom podwodnym 481 482
45 Organizacja marynarki szwedzkiej 483 505
46 Parlamentarne stosunki w Szwecji 506 512
47 Sprawa wysp Alandzkich 513 528
48 Organizacja i skład armii szwedzkiej 529 556
49 Mapa Szwecji 556 556
50 Strona przewodnia do raportu o organizacji i składzie armii szwedzkiej 557 557
51 Depesza do poselstw polskich o sytuacji wewnętrznej w Polsce 558 558
52 Polityka Wielkiej Brytanii na Litwie 559 559
53 Zadania polityki polskiej w Ameryce Południowej 560 567
54 Stanowisko misji angielskiej w Bukareszcie wobec Ukrainy 568 569
55 Stanowisko Szwecji wobec Niemiec, Włoch i Holandii 570 575