Back

Folder: 701/2/65

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleListopad 1919- luty 1920
Folder description1919 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/65

No. Title Page from Page to
1 Informacja o zawartości teczki 65, grupy V Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1 1
2 Spis dokumentów znajdujących się w tece 65 V grupy Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 2 5
3 Notatka w sprawie dziennikarza Georgesa Nypelsa 6 8
4 Telegramy szyfrowe do Ministerstwa Spraw Zagranicznych, m.in. z wiadomościami z Rumunii i Półwyspu Bałkańskiego 9 34
5 Kwestia zniesienia politycznej i gospodarczej blokady Rosji Sowieckiej 13 14
6 Wiadomośc o wyjeździe George'a Lanbury do Rosji 15 15
7 Najnowsze wiadomości z Rzymu 35 36
8 Informacje o sprawach serbskich i jugosłowiańskich 37 38
9 Zdementowanie wiadomości, że Rumunia usiłuje utworzyć związek z Węgrami, Czechosłowacją i Ukrainą 39 39
10 Telegramy szyfrowe do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z różnymi wiadomościami bieżącymi 40 42
11 Wiadomości polityczne z Londynu dotyczące Polski 43 48
12 Wiadomość o ewentualnym zbliżeniu austriacko-rumuńskim 49 48
13 Sprawa Irlandii i Egiptu w polityce angielskiej 50 50
14 Telegramy szyfrowe do Ministerstwa Spraw Zagranicznych z wiadomościami z Waszyngtonu, Belgradu i Madrytu 51 54
15 Pismo w sprawie posłów francuskiego i angielskiego w Hadze 55 56
16 Raport polityczny z Londynu 57 60
17 Opinia posła francuskiego o polityce angielskiej 61 64
18 Wiadomości polityczne, społeczne i gospodarcze ze Sztokholmu 65 83
19 Raport polityczny z Londynu 84 86
20 List z wiadomościami z Londynu przeznaczonymi dla ministra spraw zagranicznych - Stanisława Patka 87 89
21 Raport z najnowszymi wiadomościami z Brukseli wraz z dwoma załącznikami w języku francuskim 90 95
22 Informacja o rokowaniach między Nittim a Gabrielem d'Annunzio 96 96
23 Telegram z zapytaniem o rezultat układów Polski z Denikinem i Petlurą. 97 97
24 Informacja o przyjeździe pełnomocników konsorcjum żywnościowego i ekspertów 98 98
25 Wiadomości polityczne z Bukaresztu 99 102
26 Depesza do naczelnika Piłsudskiego w sprawie powrotu z Syberii żołnierzy austriackich 103 103
27 Powiadomienie o rozpoczęciu urzędowania przez attache wojskowego w Bernie 104 104
28 Wiadomości z Waszyngtonu przesłane przez pełnomocnika wojskowego i morskiego RP 105 107
29 Informacje o polityce Niemiec nadesłane z Berlina przez tajnego konfidenta 108 116
30 Najnowsze wiadomości z Paryża i Londynu przeznaczone dla naczelnego wodza i naczelnika państwa Józefa Piłsudskiego 117 126
31 Raport w sprawie Rijeki 127 130
32 Powiadomienie o raporcie pełnomocnika wojskowego i morskiego w Londynie wraz z listem w sprawie 30 samolotów podarowanych Polsce przez Anglię 131 133
33 Wiadomości z Londynu dotyczące spraw zagranicznych i polskich 134 139
34 Pytania dotyczące polityki zagranicznej Rumunii 140 141
35 List w sprawie polityki zagranicznej Rumunii 142 146
36 Raporty o stosunkach Węgier z Austrią i Czechami. 147 149
37 Sprawa raportu z wiadomościami o domniemanym bolszewizmie w Polsce 150 151
38 Rejsy statków do Ameryki 152 152
39 Sprawa dostaw kompensacyjnych dla Polski 153 153
40 Sprawy zagraniczne w oczach Anglików 155 157
41 Informacja o zmianach w korpusie dyplomatycznym w Sztokholmie 158 158
42 Sprawy polskie w prasie angielskiej 159 162
43 Polska jako element gry między Anglią a Rosją 163 167
44 Memoriał Angielskiej Misji Wojskowej o obozie w Strzałkowie 168 171
45 Informacja o wezwaniu Stanisława Patka przez angielskie Prezydium Rady Ministrów 172 172
46 Informacja o zmniejszonym udziale wojsk angielskich na terytoriach plebiscytowych na Górnym Śląsku 173 173
47 Informacja o raporcie Morgenthaua 174 174
48 Dwa telegramy w sprawie przewozu Hallerczyków 175 176
49 Informacja o zarzucaniu Polsce imperializmu 177 177
50 Statki dla polskich uchodźców z Syberii 178 178
51 Sprawa przejazdu repatriantów polskich przez Rumunię 179 179
52 Wiadomość o strajku pocztowym i kolejowym we Włoszech 180 180
53 Raport o obozie polskim w Pontecchio 181 187
54 Powiadomienie o rozpoczęciu urzędowania przez Ferdynanda Respaldizę 188 188
55 Raport attache wojskowego o stanowisku Rumunii wobec rządu sowietów 189 193
56 Niekompletny raport attache wojskowego w Bukareszcie dotyczący stosunku Rumunii do Rosji Sowieckiej 194 198
57 Telegram z zapytaniem o domniemane złe traktowanie Rusinów 199 199
58 Poufne wiadomości z Belgradu 200 200
59 Telegram w sprawie budżetu dla attache wojskowego w Londynie 201 201
60 Sprawa zakupów w Jugosławii 202 202
61 Informacja o poparciu Ameryki dla rządu w Belgradzie 203 203
62 Informacja o oświadczeniu Dawidowicza 204 204
63 Sprawa rozszerzania się bolszewizmu wśród pseudo-Polaków w pociągach jadących do Polski 205 205
64 Tłumaczenie nieprzyjaznego Polsce listu Namiera Bernsteina - referenta do spraw polskich w Foreigne Office 206 210
65 Informacja o konferencji z premierem Anglii 211 211
66 Raport polityczny z Anglii wraz z załącznikami 212 216
67 Informacja o pociągach "Polonia" we Włoszech 217 217
68 Koszty transportów alianckich kolejami włoskimi 218 218
69 Relacje amerykańsko-angielskie w prasie W.R. Hearsta 219 219
70 Wiadomości z wolnego miasta Gdańska 220 222
71 Opinie prasy angielskiej o konferencji paryskiej oraz aprawy polskie i rosyjskie widziane nad Tamizą 223 227
72 Memorandum informujące o dramatycznej sytuacji Polski sporządzone dla amerykańskiego attache wojskowego w Paryżu. 228 233
73 Telegram z prośbą o przysłanie pieniędzy 234 234
74 Telegram z informacją o przyjeździe do Polski szwedzkiej misji Czerwonego Krzyża 235 235
75 Depesza w sprawie rozstrzygnięcia zagadnienia Czarnogóry 236 236
76 Sprawa otwarcia rumuńskiej granicy 237 237
77 Sprawy dotyczące Polski w depeszy pana Mackenzie 238 242
78 Streszczenie artykułu o Polsce z "Morning Post" 243 245
79 Telegram w sprawie przymierza z Finlandią, Estonią, Łotwą i Litwą i plebiscytu w Cieszynie. 246 246
80 Informacje dyplomatyczne z Watykanu 247 247
81 Depesze do "Morning Post" z wiadomościami z Polski walczącej z bolszewikami 248 252
82 List Stanisława Hempla do nieznanych adresatów z opisem sytuacji w Rumunii 253 261
83 Węgierska amunicja dla Polski 262 262