Back

Folder: 701/2/68

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleMaj- czerwiec 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/68

No. Title Page from Page to
1 Strona informująca o zawartości teki 68 grupy V Adiutantury Generalnej Naczelnego Dowództwa 1 1
2 Spis dokumentów znajdujących się w tece 68 2 7
3 Informacja o wyjeździe gen. Rozwadowskiego z Rzymu do Paryża 8 9
4 Sprawa składki na dar dla komendanta Piłsudskiego 10 14
5 Depesze posła polskiego w Waszyngtonie wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 15 18
6 Informacja o wypadkach w Nikołajewsku 19 23
7 Najnowsze wiadomości polityczne z Berna 24 27
8 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 28 36
9 Wojna polsko-bolszewicka w oczach Anglików. 37 38
10 Sprawy środkowo i wschodnioeuropejskie w optyce rumuńskiej 39 47
11 Sytuacja w Konstatynopolu 48 49
12 Informacje dotyczące spraw niemieckich, tureckich, sowieckich i polskich widzianych z Londynu i San Remo 50 54
13 Wiadomości z Turcji 55 56
14 Telegramy szyfrowe wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 57 66
15 Informacja o spodziewanej akcji Ligi Narodów przeciw Polsce 67 68
16 Wiadomość wyjeździe pełnomocnika wojskowego w Rzymie na były front włoski 69 69
17 Opis sytuacji w Rumunii 70 77
18 Telegramy szyfrowe wysłane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 78 86
19 Wiadomości z Rumunii 87 88
20 Sprawozdanie prasowe z Drugiego Kongresu Włoskiej Partii Ludowej 89 110
21 Informacje o Muzułmanach 111 112
22 Wytyczne dla generała Rozwadowskiego dotyczące kwestii ukraińskiej 113 115
23 Stosunki polsko-węgierskie 116 117
24 Wiadomości z Turcji 118 121
25 Informacja o posiedzeniu z Krasinem 122 123
26 Sprawozdanie z wizyty w Watykanie 124 126
27 Życzenia i hołd pod adresem naczelnika Piłsudskiego i generała Hallera 127 129
28 Sprawozdanie z rozmów prowadzonych w Rzymie 130 133
29 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 134 139
30 Wiadomości z Danii 140 144
31 Depesze szyfrowane do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 145 147
32 Artykuł do "Timesa" z wiadomościami o Polsce 148 155
33 Zawiadomienie o przyjeździe do Polski dziennikarza Heraldhansena 156 157
34 Sprawozdania attache wojskowego w Sztokholmie 158 205
35 Raporty polityczne z Anglii sporządzone przez księcia Sapiehę pełniącego stanowisko posła polskiego w Londynie 206 212
36 Wiadomości z Rumunii 213 214
37 Informacje o przeciwnikach Lloyda George'a 215 217
38 Anglia wobec Polski walczącej z bolszewikami 218 223
39 Odpis wyciągu z prasy włoskiej piszącej o Polsce 224 231
40 Ameryka wobec polskiej ofensywy na Ukrainie i sowietów 232 235
41 Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna Jugosławii 236 252
42 Telegramy szyfrowe otrzymane przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych 253 263
43 Informacje o relacjach polsko-rumuńskich 264 267
44 Sprawy bolszewickie i litewskie widziane w Londynie i Paryżu 268 273
45 Sprawa Irlandii 274 283
46 Raporty o sytuacji w Rumunii 284 294
47 Informacja o stosunkach włosko-rosyjskich 295 295
48 Wewnętrzna i zewnętrzna sytuacja Jugosławii 296 308
49 Wiadomości z Anglii i Irlandii. 309 311
50 Sprawa transportu polskiego przez Rumunię 312 313
51 Informacja o wyborze senatora Herdinga przez konwent republikański 314 314