Back

Folder: 701/2/75

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleLuty- grudzień 1920
Folder description1920 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/75

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna jednostki 1 1
2 Spis zawartości jednostki 2 7
3 Raport z Rzymu 8 10
4 Stosunki polsko-rosyjskie 8 10
5 Negocjacje w sprawie pożyczki 13 13
6 Przegląd prasy anglo-amerykańskiej 14 31
7 Perspektywy polityki polskiej w Europie Południowej 32 41
8 Sprawa otwarcia Poselstwa Polskiego w Tokio 42 47
9 Sytuacja wewnętrzna i zewnętrzna w Chinach 48 55
10 List o sytuacji wewnętrznej w Rumunii 56 57
11 Raport z pobytu w Budapeszcie 58 61
12 Depesza z Bukaresztu 62 63
13 Raport z Rzymu 64 72
14 Depesza z Bukaresztu 73 74
15 Raporty polityczne z Berna 75 87
16 Raport z Rzymu 88 90
17 Opinie Misji Angielskiej w Gdańsku 91 92
18 Raport o manifestacjach narodowych we Włoszech 93 99
19 Sytuacja wewnętrzna w S.H.S. 100 127
20 Plebiscyt na terenie Litwy Środkowej 128 128
21 Raport z Bukaresztu 129 133
22 Depesza z Belgradu 134 135
23 Polityka angielska 136 137
24 Sytuacja w Turcji i porozumienie z bolszewikami 138 152
25 Depesza z Rzymu 153 153
26 Depesza z Aten 154 154
27 Potencjalne konsekwencje polityczne małżeństwa króla Ferdynanda 155 156
28 Stosunek Ligi Narodów do Rosji i Niemiec 157 160
29 Telegram z Waszyngtonu 161 161
30 Depesza z Londynu 162 162
31 Raporty z ze Szwecji 163 170
32 Raport z Rzymu 171 173
33 Depesza z Bukaresztu 174 174
34 Depesza z Madrytu 175 175
35 Depesza z Brukseli 176 176
36 Depesza z Bukaresztu 177 177
37 Depesza z Genewy 178 178
38 Depesza z Waszyngtonu 179 179
39 Stosunki panujące w Watykanie 180 180
40 Zmiana gabinetu w Szwecji 181 184
41 Flota szwedzka 185 190
42 Polityka angielska 191 199
43 Polityka Anglii wobec Rosji 200 208
44 Depesza z Bukaresztu 209 209
45 Depesza z Londynu 210 210
46 Depesza z Belgradu 211 211
47 Depesza z Aten 212 212
48 Raport z Konstantynopola 213 216
49 Raport z Brukseli 217 220
50 Sytuacja polityczna w Besarabii 221 235
51 Depesza z Waszyngtonu 236 237
52 Depesza z Londynu 238 239
53 Depesza z Waszyngtonu 240 240
54 Depesza z Bukaresztu 241 243
55 Depesza z Belgradu 244 244
56 Depesza z Londynu 245 245
57 Depesza z Genewy 246 246
58 Depesze z Rzymu 247 251
59 Depesze z Rzymu 252 254
60 Depesze z Berna 255 257
61 Depesze ze Sztokholmu 258 259
62 Depesze z Genewy 260 263
63 Depesze z Genewy 264 271
64 Depesze z Madrytu 272 276
65 Depesze z Waszyngtonu 277 284
66 Depesze z Nowego Jorku i Waszyngtonu 285 286
67 Depesze z Bukaresztu 287 294
68 Depesze z Belgradu 295 299
69 Depesze z Hagi 300 301
70 Depesze z Aten 302 305
71 Depesze z Londynu 306 315
72 Depesze z Tokio 316 317
73 Depesze z Santiago i Rio de Janeiro 318 319
74 Raport polityczny z Londynu 319 329
75 Depesza z Sofii 320 320
76 Depesza z Konstantynopola 321 321
77 Przegląd prasy anglo-amerykańskiej i polonijnej w Ameryce 330 352
78 Strona przewodnia do depeszy z Waszyngtonu 353 353
79 Depesza z Belgradu 354 354
80 Depesza z Brukseli 355 356
81 Raport z Rumunii 357 368
82 Konwencja wojskowa z Rumunią 369 371
83 Depesza z Waszyngtonu 372 372
84 Depesza z Belgradu 373 374