Back

Folder: 701/2/80

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleKwiecień- maj 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/80

No. Title Page from Page to
1 Okładki teki 80 0 0
2 Spis dokumentów znajdujących się w tece 80 2 3
3 Różnorodne wiadomości z Włoch 4 15
4 Polityczne, wojskowe i gospodarcze wiadomości ze Szwecji 16 28
5 Sprawy wewnętrzne Włoch 29 33
6 Misja bolszewików do Rumunii 34 34
7 Wiadomości ze Szwecji 35 43
8 Kolejne wiadomosci z Anglii 44 49
9 Sprawy wewnętrzne Włoch 50 52
10 Depesza z Tokio do Naczelnego Dowództwa 53 53
11 Charakterystyka attache wojskowego Jugosławii w Warszawie 54 56
12 Sytuacja wewnętrzna socjalizmu włoskiego 57 63
13 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 64 72
14 Zapowiedź raportu pełnomocnika wojskowego i morskiego w Londynie 73 73
15 Informacja o strajku górników w Anglii 74 74
16 Wiadomości polityczne z Anglli 75 78
17 Przegląd prasy anglo-amerykańskiej i polonijnej 79 128
18 Informacje o przymierzu czesko-rumuńskim i przyjeżdzie delegacji rumuńskiej dla pertraktacji handlowych z Polską 129 130
19 Sytuacja w Stanach Zjednoczonych i ich polityka zagraniczna 131 148
20 Depesze w sprawie konwencji czesko-rumuńskiej 149 150
21 Telegramy szyfrowe do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 151 159
22 Kolejne wiadomości z Anglii 160 172
23 Generał Pershing szefem Sztabu Generalnego 173 174
24 Informacja o niepodpisaniu konwencji rumuńsko-czeskiej 175 175
25 Zagadnienia włoskie i międzynarodowe widziane z włoskiej perspektywy 176 182
26 Aluzyjne wypowiedzi premiera Bułgarii 183 184
27 Wiadomości z Anglii 185 193
28 Raport o działalności Hugo Stinnesa 194 197
29 Informacja o koncentracji dywizji belgijskiej 198 198
30 Sytuacja w Turcji na Kaukazie i w Persji 199 210
31 List w sprawie W. Ostrowskiego 211 211
32 Listy w sprawie likwidacji placówki attache wojskowego w Brukseli 212 216
33 Raport z wiadomościami z Rzymu 217 221
34 Raport w sprawie ekonomicznego wywiadu amerykańskiego 222 223
35 Początek referatu posła amerykańskiego o sytuacji politycznej w Polsce 224 225
36 Informacja o batalionach angielskich wyruszających na Górny Śląsk 226 226
37 Sytuacja w Rumunii 227 239
38 Odznaczenia rumuńskie 240 240
39 Sprawa mniejszości węgierskiej na Słowacji w Rumunii 241 241
40 Nieufność Rumunii wobec premiera Bułgarii 242 242
41 Informacja o wojnie albańsko-greckiej 243 243
42 Ostrzeżenie przed najazdem bolszewickim na Polskę 244 244
43 Raport o polityce zagranicznej Stanów Zjednoczonych 245 256
44 Czesko-rumuńska konwencja wojskowa 257 257
45 Dywagacje wynikające z koncentracji wojsk sowieckich na Ukrainie 258 260
46 Informacje o rzekomej ewakuacji Besarabii 261 261
47 Raport o stosunku społeczeństwa angielskiego do Polski 262 265
48 Sprostowanie informacji dotyczącej przyjazdu do Warszawy przestawiciela Ameryki 265 265