Back

Folder: 701/2/81

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleCzerwiec- sierpień 1921
Folder description1921 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1921 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/81

No. Title Page from Page to
1 Okładka z nalepką informującą o zawartości teki 81 0 0
2 Informacja o dokumentach znajdujących się w tece 81 1 1
3 Spis dokumentów znajdujących się w tece 81 2 5
4 Zwrot opinii publicznej w Szwajcarii i na Zachodzie wobec kwestii polsko-sowieckiej 6 10
5 Sprawa polskich odznaczeń dla Rumunów 11 17
6 Szczegóły dotyczące granic Rumunii 18 19
7 Raport o sprawach wewnętrznych Włoch 20 23
8 Sprawa Józefa Becka i delegacji polskiej do Rumunii 24 25
9 Informacja o podpisaniu protokołu konwencji rumuńsko-jugosłowiańskiej 26 26
10 Wiadomości dotyczące Rumunii oraz raporty o jej polityce wewnętrznej i zagranicznej 27 40
11 Sytuacja wewnętrzna Jugosławii i jej relacje z innymi krajami 41 86
12 Raporty z Rzymu 87 95
13 Wiadomość o korekcie granicy czesko-rumuńskiej 96 97
14 Informacje o generale Christescu i generale Raskanu 98 99
15 Raporty z wiadomościami w Anglii 100 125
16 Sprawa przyśpieszenia ratyfikacji politycznej i wojskowej konwencji polsko-rumuńskiej 126 127
17 Informacja o Najwyższej Radzie Wojennej we Włoszech 128 130
18 Służba wojskowa w Belgii i udział tego kraju w sprawie Górnego Śląska 131 135
19 Ustępstwa graniczne Rumunii 136 136
20 Raport w sprawie wojskowej konwencji czesko-rumuńskiej 137 139
21 Odłożenie regulacji granicy polsko-rumuńskiej 140 140
22 Sprawa tranzytu przez Czechosłowację 141 143
23 Wiadomości z Włoch 144 150
24 Wiadomości z Jugosławii 151 152
25 Sprawa konwencji polsko-rumuńskiej i korekty granicy łączącej oba kraje 153 154
26 Informacje o poselstwach i dyplomatach japońskich 155 159
27 Informacje z Anglii i o Anglii 160 164
28 Wiadomość o wyjeździe jugosłowiańskiego regenta do Francji 165 166
29 Informacja o zgodzie na podjęcie rokowań w sprawie korektury granicy polsko-rumuńskiej 167 168
30 Informacja o awansie generała Pershinga i zmiejszeniu armii amerykańskiej 169 170
31 Raport Pełnomocnika Wojskowego i Morskiego w Londynie 171 174
32 Powiadomienie o ratyfikowaniu polsko-rumuńskiej konwencji 175 176
33 Konwemcja czesko-rumuńska 177 177
34 Wiadomość o pertraktacjach rumuńsko-bolszewickich 178 178
35 Poufna konferencja z udziałem Sawinkowa i Derenthala 179 179
36 Reorganizacja armii belgijskiej 180 184
37 Pośrednictwo Polski między Bułgarią a Jugosławią 185 185
38 Ponaglenie w sprawie polskich orderów dla Rumunów 186 186
39 Zapowiedź przyjazdu do Warszawy 187 187
40 Informacja o głosowaniu we włoskim parlamencie 188 188
41 Sprawa konwencji czesko-rumuńskiej 189 191
42 Sprawa tranzytu wojskowego przez Rumunię 192 192
43 Wiadomości wojskowe i polityczne z Brukseli 193 196
44 Zapytanie o domniemany zamach na naczelnika państwa 197 197
45 Sprawa tranzytu wojskowego przez Rumunię 198 199
46 Raport z Paryża o położeniu Anglii 200 203
47 Sprawa telegrafu od naczelnika państwa do prezydenta Peru 204 204
48 Wywiad z naczelnikiem Piłsudskim opublikowany w "Il Messaggero Meridano" 205 206
49 Strajk górników angielskich 207 209
50 Przegląd prasy amerykańskiej i polonijnej z kwietnia i maja 1921 roku 210 271
51 Informacja o podpisaniu traktatu polsko-rumuńskiego przez króla Rumunii 272 272
52 Informacja o powrocie z zagranicy jugosłowiańskiego regenta 273 273
53 List informujący o raporcie attache wojskowego z Belgradu 274 274
54 Telegramy szyfrowe z wiadomościami z Jugosławii i Rumunii 275 281
55 Informacja o raporcie o stosunkach angielsko-rosyjskich i spadku waluty polskiej 283 283
56 Sprawa Azji Mniejszej 284 284
57 Sprawa orderu dla nuncjusza apostolskiego 285 285
58 Skutki zawarcia sojuszu między Rumunią a Jugosławią 286 286
59 Informacja o wyjeździe premiera Pasića do Marienbadu 287 288
60 Raporty polityczne z Rzymu 289 297
61 Telegramy szyfrowe do Ministerstwa Spraw Zagranicznych i Naczelnego Dowództwa 298 310
62 Wizyta japońskiego następcy tronu w Rzymie 311 312
63 Kolejne wiadomości z Rumunii 313 313
64 Raport o debacie o Polsce odbytej w angielskiej Izbie Gmin 20 maja 1920 roku 314 324
65 Sytuacja w Rumunii i sprawa polskiego tranzytu 325 335
66 Tekst umowy Rumunii i Jugosławii 336 337
67 Informacja o wykryciu zamachu ma króla Rumunii 338 339
68 Telegramy do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 340 343
69 Francuskie tłumaczenie umowy czechosłowacko-rumuńskiej 344 360