Back

Folder: 701/2/88

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAdiutantura Generalna Naczelnego Wodza
Folder titleOrdre de Bataille. Kwiecień- sierpień 1919
Folder description1919 1919; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1919 - 1919

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/2/88

No. Title Page from Page to
1 Strona wstępna 1 1
2 Spis zawartości teczki 2 2
3 Ordre de Bataille Kielce 3 4
4 Ordre de Bataille D.O.G. Łódź 5 6
5 Organizacja sztabu brygady Odry 7 7
6 Stan liczebny 1 Dywizji Armii gen. Hallera 8 8
7 Stan liczebny 2. Dywizji Armii gen. Hallera 9 9
8 Ordre de Bataille wojsk czechosłowackich na Śląsku Cieszyńskim 10 13
9 Ugrupowanie sił czeskich na Śląsku Cieszyńskim 12 12
10 Szkic dyslokacyjny Ordre de Bataille Okręgu Generalnego Warszawa 14 14
11 Szkic dyslokacyjny O.D.B. Okręgu Generalnego Warszawskiego 14 14
12 Ordre de Bataille Dywizji Białorusko-Litewskiej 15 15
13 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Warszawskiego 16 16
14 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Warszawskiego 16 16
15 Ordre de Bataille O.G. Warszawa 17 17
16 Ordre de Bataille 18 18
17 Ordre de Bataille grupy gen. Szeptyckiego i gen. Hallera 19 22
18 Ordre de Bataille D.O.G. Lublin 23 26
19 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Lubelskiego 25 25
20 Dyslokacja wojsk i zakładów na terenie Okręgu Generalnego Lubelskiego 25 25
21 Ordre de Bataille 27 46
22 Ordre de Bataille Frontu Zachodniego 47 69
23 Ordre de Bataille Frontu Wschodniego 70 92
24 Ordre de Bataille 93 110
25 Ordre de Bataille Wojsk Służby Łączności Frontu Wschodniego i Zachodniego 110 125
26 Ordre de Bataille Wojsk Służby Łączności na Froncie Poleskim 126 127
27 Ordre de Bataille Wojsk Służy Łączności na Froncie Litewsko-Białoruskim 128 135
28 Ordre de Bataille Wojsk Służby Łączności na Froncie Mazowieckim 136 140
29 Ordre de Bataille Wojsk Służby Łączności na Froncie Wielkopolskim 141 145
30 Ordre de Bataille Wojsk Służby Łączności na Froncie Południowo-Zachodnim 146 153
31 Ordre de Bataille Frontu Wschodniego 154 178
32 Ordre de Bataille Frontu Zachodniego 179 193