Back

Folder: 701/3/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsAkta Szefa Sztabu Generalnego Wojska Polskiego Generała Tadeusza Rozwadowskiego
Folder titleRozkazy związane z wojną 1920 r; listy i wnioski operacyjne gen. J. Hallera; rozmowa J. Piłsudskiego z gen. T. Rozwadowskim; meldunki Dowództwa 3, 5 i 6 Armii; plany umocnień; stany zaopatrzenia; zarzuty gen. J. Stachiewicza wobec gen. M. Kukiela
Folder description1920 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1920 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/3/3

No. Title Page from Page to
1 Okładka, strona tytułowa i spis dokumentów z teki III 0 4
2 Zapis rozmowy marszałka Piłsudskiego z generałem Rozwadowskim wraz z depeszami z informacjami o sytuacji na froncie polsko-bolszewickim 5 13
3 Wyjaśnienia i dochodzenia w sprawie nagannych sytuacji na froncie 14 51
4 Zażalenia, spory i sprawy personalne 52 72
5 Informacje dotyczące generała Stanisława Hallera 73 81
6 Organizacja służby medycznej na Froncie Północnym 82 86
7 Inspekcja generała Jana Wroczyńskiego 87 93
8 Dyrektywy dla generała Sikorskiego 94 96
9 Listy z propozycjami ratowania sytuacji na froncie antybolszewickim w 1920 roku wraz z informacjami prasowymi 97 115
10 Meldunki sytuacyjne grupy pułkownika Przeździeckiego od 29 lipca do 10 sierpnia 1920 roku. 116 131
11 Sprawa transportu czołgów 132 135
12 Okładka drugiego zbioru dokumentów w tece 003 136 136
13 Różne rozkazy z okresu Bitwy Warszawskiej 137 144
14 Generał Rozwadowski o mobilizacji przemysłu 145 151
15 Rozporządzenia Rady Obrony Państwa 152 181
16 Meldunek dowództwa 6 Armii 182 187
17 Prośba generała Sikorskiego o zwolenienie z dowództwa 188 189
18 Meldunek 3 Armii 190 195
19 Informacje o artylerii pozycyjnej 196 199
20 Rozkaz dotyczący Dowództwa 3 Armii i generała Sikorskiego 200 203
21 Wnioski strategiczne i personalne generała Józefa Hallera 204 206
22 Listy generała Józefa Hallera do generała Tadeusza Rozwadowskiego i Naczelnego Dowództwa W.P. 207 218
23 Zakupy w Wiedniu w lipcu 1920 roku 219 224
24 Informacje o ewakuacji Lublina 225 234
25 Krytyczne uwagi o dywizjach frontowych 235 237
26 Plan umocnień na froncie 238 241
27 Rozmowa generała Rozwadowskiego o atakach litewskich w okolicach Augustowa, Suwałk i Grodna 242 247
28 Sprawozdanie generała Witkowskiego o zajściach przy Grupie Północnej od 27 lipca do 6 sierpnia 1920 roku wraz ze szkicami sytuacyjnymi 248 285
29 Rozkaz generała Bolesława Roji z dnia 6 sierpnia 1920 roku 286 286
30 List generała Lamezan-Salinsa do niezidentyfikowanego generała 287 290
31 Informacje o sytuacji na froncie 291 300
32 Raport porucznika Michalskiego o armii Wrangla 301 326
33 Rozkaz wodza naczelnego Józefa Piłsudskiego 327 328
34 Rozkaz ministra spraw wojskowych wydany oficerom walczącym na froncie antybolszewickim 329 330
35 Zarzuty generała Juliana Stachiewicza w stosunku do generała Mariana Kukiela 331 359
36 Wykaz dokumentów wybranych do publikacji "Wojna polsko-sowiecka" 360 360
37 Dalsze wnioski generała Weyganda 361 368
38 Raport oficera łącznikowego Francuskiej Misji Wojskowej 369 372
39 Rozkaz operacyjny nr 33 dowódcy Frontu Południowo-Wschodniego 373 378
40 Rozkaz operacyjny nr 8358/III szefa Sztabu Generalnego 380 386
41 Tajny rozkaz operacyjny specjalny nr 10000 własnoręcznie napisany przez generała Rozwadowskiego. 387 395
42 Raport z objazdu służbowego z Misją Amerykańską obszarów uwolnionych z najazdu bolszewickiego 396 397
43 Dyrektywy operacyjne generała Weyganda 398 411
44 Wytyczne dla V Armii 412 415
45 Rozkaz operacyjny naczelnego wodza z 15 sierpnia 1920 roku 416 419
46 Postulaty generała Rozwadowskiego w sprawie przebiegu granicy z Sowietami 420 422
47 Rozmowa hughezowa generała Rozwadowskiego z generałem Nowotnym 423 426
48 Rozkaz o przegrupowaniu do pościgu 427 429
49 Rozkaz Oddziału III Sztabu Generalnego 430 433
50 Rozkaz Oddziału III nr 9773 z dyrektywami operacyjnymi 434 437
51 Drugi referat dla Rady Obrony Państwa, dla naczelnego wodza 438 440
52 Strona tytułowa referatu o granicy dla delegacji pokojowej. Samego referatu brak. 441 441
53 Podziękowanie naczelnego wodza dla generała Rozwadowskiego wraz z awansem na stopień generała broni. 442 444
54 Szyfrogramy bolszewickie 445 448
55 Memoriał generała Rozwadowskiego po Bitwie Warszawskiej 449 451