Back

Folder: 701/9/11

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titleProjekt zjazdu dyplomatów RP w Waszyngtonie (19-22.II.1953)- korespondencja, listy uczestników. Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej dot. Rządu RP
Folder description 1953 1955 ; akta luźne; maszynopis, druk; polski, angielski
Dates 1953 - 1955

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/11

No. Title Page from Page to
1 Notatka w sprawie zjazdu dyplomatów polskich w Waszyngtonie od 19 do 22 lutego 1953. 1 1
2 Lista uczestników zjazdu dyplomatycznego w Waszyngtonie 12-14 lutego 1953r. 2 2
3 List Jana Libracha do Józefa Lipskiego 3 3
4 List Tadeusza Romera 4 4
5 List Jana Libracha do Józefa Lipskiego 5 5
6 Wyciąg z przemówienia Mieczysława Sokołowskiego na otwarciu czwartej Rady Narodowej R.P. 6 7
7 List ministra Sokołowskiego do K. Sosnkowskiego 8 11
8 Drogi Panie Tadeuszu 12 12
9 List Józefa Potockiego do Józefa Lipskiego 13 13
10 List Józefa Potockiego do Tadeusza Romera 14 14
11 List Józefa Potockiego do Józefa Lipskiego 15 15
12 Depesza M.Sokołowskiego do J. Lipskiego 16 16
13 List do ambasadora Papee w Rzymie 17 17
14 List Kajetana Morawskiego do Józefa Lipskiego 18 19
15 Depesza M.Sokołowskiego do J. Lipskiego 20 20
16 Depesza M.Sokołowskiego do J. Lipskiego 21 21
17 List Tadeusza Romera do Józefa Lipskiego. 22 22
18 Hierarchia wagi i gatunku rzeczy 23 23
19 14 lutego "Konferencja ambasadorów" 24 24
20 List Józefa Lipskiego do Krzysztofa Czarnieckiego 25 26
21 List (?) z Francji do Tadeusza Romera 27 30
22 List Józefa Lipskiego do Tadeusza Romera. 31 32
23 List ministra Sokołowskieko do Józefa Lipskiego 33 33
24 Notatka dotycząca Zjazdu dyplomatów polskich w Waszyngtonie 34 35
25 Gen. Sosnkowski wrócił do Kanady 36 36
26 List Józefa Lipskiego do Mieczysława Sokołowskiego 37 38
27 List Józefa Lipskiego do Kazimierza Papee 39 39
28 List Józefa Lipskiego do Tadeusza Romera 40 41
29 List Tadeusza Romera do Józefa Lipskiego 42 42
30 List Kazimierza Papee do Józefa Lipskiego 43 44
31 List Józefa Lipskiego do Jana Libracha 45 46
32 List Józefa Lipskiego do Jana Libracha 47 47
33 List Jana Libracha do Józefa Lipskiego 48 49
34 List(?) do Józefa Lipskiego 50 50
35 List Jana Libracha do Józefa Lipskiego 51 51
36 List Jana Libracha do Józefa Lipskiego 52 54
37 List Tadeusza Romera do (?) 55 56
38 Projekt programu obrad. 57 62
39 Polski Nowy Rok w Londynie 63 69
40 Polski Nowy Rok w Londynie 63 69
41 Rząd Rzeczypospolitej do Polaków w kraju 70 72
42 Rząd polski w Londynie ostrzega Polaków w kraju 73 73
43 Akcja Rządu R.P. w związku z prześladowaniem Kościoła w Polsce 74 75
44 Otwarcie wiosennej sesji Rady Narodowej 76 76
45 Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej 77 77
46 O Stalinie 78 81
47 Gen. Anders do Polaków w Kraju 82 84
48 Sytuacja w Z.S.R.R. po śmierci Stalina 85 88
49 Na drodze do zjednoczenia 89 89
50 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 162 rocznicę Konstytucji 3 Maja 90 90
51 W sprawie sytuacji w Polsce 91 91
52 Malenkow zaczął kurs antysemityzmu, Bierut poszedł w jego ślady 92 92
53 Sprawozdanie prezesa Rady Ministrów 93 100
54 List Prezydenta R.P. Augusta Zaleskiego do Kardynała Griffina. 101 103
55 Przebieg konsultacji ze stronnictwami 104 105
56 Kancelaria Cywilna Prezydenta R.P. komunikuje 106 106
57 Prace nad rozwiązaniem przesilenia rządowego 107 107
58 Oświadczenie Prezydenta Rzeczypospolitej Augusta Zaleskiego w sprawie długości trwania kadencji prezydenckiej. 108 110
59 Polski Nowy Rok w Londynie 111 112
60 Prace nad rozwiązaniem przesilenia rządowego. 113 113
61 Deklaracja premiera J. Hryniewskiego 114 115
62 Nowy Rząd R.P. Życiorysy członków Rady Ministrów 116 117
63 New Polish Government in Exile in London 118 120
64 Sprawa zjednoczenia i wybory do Rady Rzeczypospolitej 123 123
65 Konferencja u premiera 124 124
66 Komunikat gabinetu prezesa Rady Ministrów 125 125
67 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 163 rocznicę Konstytucji 3 Maja 126 126
68 Komunikat Gabinetu prezesa Rady Ministrów 127 127
69 Załącznik do komunikatu PAT 128 128
70 Józef Piłsudski Institute of America 129 129
71 Komunikat Gabinetu prezesa Rady Ministrów 129 129
72 Życiorysy członków nowego Rządu 130 130
73 Koło 8 Pułku Ułanów 131 132
74 Postępowanie przed Sądem Obywatelskim w sprawie Bergu 133 133
75 Minister Lozorajtis w Londynie 134 134
76 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyborach do Rady Rzeczypospolitej Polskiej 135 136
77 Generał Franco o stosunkach handlowych za Żelazną Kurtyną 137 137
78 Stanowisko obwinionych w sprawie Bergu 138 138
79 Odpowiedzi 139 139
80 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 10 rocznicę powstania warszawskiego 140 140
81 Przemówienie prezesa Rady Ministrów na konferencji publicznej w sali Rady Narodowej R.P. w dniu 4 sierpnia 1954r. 141 143
82 Smutna i tragiczna "Sprawa Bergu" 144 145
83 Sprawa Bergu 146 146
84 List otwarty. Do Pana Redaktora Dziennika Polskiego i Dziennika Żołnierza w Londynie 147 148
85 Nominacja Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych oraz Ministra i Wiceministra Obrony Narodowej. 149 149
86 Odezwa do obywateli polskich 150 150
87 Wykaz kredytów dodatkowych. Załącznik do art.1. projektu dekretu. 151 153
88 Rozkaz Dzienny na Święto Żołnierza 154 157
89 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów 162 164
90 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 15-tą rocznicę najazdu na Polskę. 165 165
91 Rozkaz Dzienny w rocznicę najazdu na Polskę w 1939 roku. 166 166
92 Zarządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej o wyznaczeniu następcy Prezydenta R.P. 167 174
93 Następca a Zastępca 175 176
94 Powołanie Tymczasowej Głównej Komisji Skarbu Narodowego 177 178
95 Zebranie Inauguracyjne Tymczasowej Głównej Komisji Skarbu Narodowego. 179 181
96 Oświadczenie w sprawie powierników 182 182
97 Wybory powszechne w dniu 7 listopada 1954 r. 183 184
98 Listy strefowe i kandydaci do wyborów do Rady Rzeczypospolitej w dniu 7 listopada 1954 r. na terenie Wielkiej Brytanii. 185 187
99 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na Dzień Święta Niepodległości. 188 188
100 Skarb Narodowy. Komunikat informacyjny. 189 192
101 Wybory do Rady Rzeczypospolitej Polskiej 193 193
102 Dokument w sprawie Bergu. 194 194
103 Próba przedstawienia Legalizmu w niewłaściwym świetle. 195 197
104 Otwarcie Rady Rzeczypospolitej Polskiej 198 203
105 Niekompletny komunikat P.A.T. 204 204
106 O potencjalnych sojuszach i o Bergach 205 205
107 Polski Nowy Rok w Londynie 206 212
108 Posiedzenie Rady Rzeczpospolitej 213 214
109 Rezolucje Rady Rzeczpospolitej Polskiej 215 218
110 Przemówienie generała Romana Odzierzyńskiego na posiedzeniu Tymczasowej Rady Jedności Narodowej 219 222
111 Przemówienie Prezesa Rady Ministrów 223 228
112 Przemówienie Prezesa Rady Ministrów 229 234
113 Rezolucje Rady Rzeczypospolitej Polskiej 235 238
114 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja 239 241
115 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja 242 245
116 Odezwa Rady Trzech na dzień 3 Maja 246 250
117 Uroczystości 3 Maja w Londynie 251 252
118 Pobyt Prezydenta Rzeczypospolitej w Edynburgu 253 254
119 Msza Żałobna za ś.p. Marszałka Józefa Piłsudskiego 255 256
120 Oświadczenie Rządu Rzeczypospolitej Polskiej 257 257
121 Skarb Narodowy. Komunikat Informacyjny 259 260
122 Głosy prasy szkockiej o pobycie Prezydenta R.P. w Edynburgu 261 262
123 Stanowisko Rządu Polskiego w związku z projektowaną Konferencją Czterech 263 264
124 Dymisja Rządu 267 267
125 W Dziesięcioletnią Rocznicę Cofnięcia Uznania 268 268
126 Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta R.P. 271 273
127 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 16-tą rocznicę najazdu na Polskę. 277 280
128 Komitet Wolnych Przedstawicieli Państw Centralnej i Wschodniej Europy w Londynie. 281 282
129 W obronie Państwa Polskiego 283 309
130 Komitet Wolnych Przedstawicieli Państw Centralnej i Wschodniej Europy w Londynie - Aneks 310 310
131 Oświadczenie Prezesa Rady Ministrów. Protokół. 311 315
132 Plan obrony kultury polskiej. 316 321
133 Rząd Rzeczypospolitej Polskiej na Uchodźstwie. Biuro Informacyjne. 322 325
134 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości. 326 328
135 Program i Działalność Rządu Rzeczypospolitej Polskiej. 331 336
136 Ruch Odrodzenia Narodowego 337 339
137 Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. Życzenia Premiera Rządu R.P. 340 343