Back

Folder: 701/9/13

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce
FondsRząd Polski na Emigracji
Folder titleKomunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej: orędzia, oświadczenia i odezwy Rządu RP, przemówienia Prezydenta RP, premiera i ministrów
Folder description 1968 1986 ; akta luźne; maszynopis, druk; polski, angielski
Dates 1968 - 1986

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 701/9/13

No. Title Page from Page to
1 Przemówienie A. Zaleskiego na Radzie R.P. w 1968r. 1 2
2 Expose Prezesa Rady Ministrów 3 12
3 Przemówienie A. Zaleskiego na Radzie R.P. w 1969 13 13
4 Expose Prezesa Rady Ministrów 14 21
5 Polski Nowy Rok w Londynie 22 26
6 Rząd R.P. w sprawie ostatnich wypadków w Polsce 27 27
7 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na Dzień Święta Niepodległości. 28 28
8 Przemówienie A. Zaleskiego 29 35
9 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 31-tą rocznicę najazdu na Polskę. 36 36
10 Oświadczenie Rządu R.P. w sprawie układu o nieagresji pomiędzy pomiędzy NRF a ZSSR 37 38
11 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na 50-lecie zwycięstwa Polski nad Rosją 39 39
12 Nowy Rząd R.P. 40 41
13 Odezwa Rządu R.P. do narodu polskiego 42 43
14 Oświadczenie Rządu R.P. 44 44
15 Przemówienie A. Zaleskiego 45 47
16 Przemówienie na Radzie R.P. w 1969r. 48 48
17 Polski Nowy Rok w Londynie 49 52
18 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja 53 53
19 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości. Akt pojednania. 54 55
20 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 32-gą rocznicę najazdu na Polskę 56 56
21 Wyjaśnienia Rządu R.P. w sprawie rozmów o zjednoczenie. 57 58
22 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na Dzień Święta Narodowego 3 maja 59 59
23 Wyznaczenie następcy Prezydenta R.P. 60 61
24 Polski Nowy Rok w Londynie 62 66
25 Posiedzenie Komisji Tymczasowej Okresu Przejściowego 67 70
26 Orędzie Prezydenta R.P. na Dzień Święta Niepodległości 71 72
27 Ambasador R.P. przy Watykanie kończy swą oficjalną misję 73 73
28 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej 74 75
29 Apel Głównej Komisji Skarbu Narodowego 76 78
30 Prace połączonego Skarbu Narodowego 79 80
31 Nowy Rząd R.P. 81 85
32 Oświadczenie Rządu R.P. w sprawie Konferencji Bezpieczeństwa Europejskiego 86 87
33 Oświadczenie Prezydenta R.P. w sprawie scalenia emigracji niepodległościowej. 88 88
34 Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Narodowego 3-go maja 89 89
35 Zgon Prezydenta R.P. Augusta Zaleskiego 90 93
36 Dr. Stanisław Ostrowski-nowy Prezydent R.P. 94 94
37 Choroba Prezydenta R.P. Augusta Zaleskiego 95 95
38 Polski Nowy Rok w Londynie 96 99
39 Podstawowe Dekrety Ustrojowe 100 103
40 Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Narodowego 3-go maja 104 104
41 Prace Komisji Tymczasowej Okresu Przejściowego 105 107
42 Polski Nowy Rok w Londynie 1973 108 118
43 Ostatnie posiedzenie Komisji Tymczasowej 119 121
44 Reconciliation of Polish Political Reprezentations. 122 123
45 Memorandum 124 127
46 Orędzie Prezydenta R.P. na dzień Święta Niepodległosci. 128 128
47 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 34-tą rocznnicę najazdu na Polskę 129 129
48 Poland and the Conference on Security and Cooperation in Europe. 130 133
49 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości. 134 134
50 Budowa gmachu POSK w Londynie. 135 137
51 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 35-tą rocznicę najazdu na Polskę. 138 138
52 Oświadczenie Rządu R.P. 139 140
53 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja. 141 141
54 Memorandum Rządu R.P. 142 143
55 Oświadczenie nowego Rządu R.P. po zaprzysiężeniu. 144 144
56 Polski Nowy Rok w Londynie. 145 154
57 Nowy Rząd R.P. 155 156
58 Rada Narodowa R.P. 157 160
59 Premier A. Urbański w Australii. 161 162
60 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości. 163 164
61 Samozwańcze poczynania p. Juliusza Sokolnickiego. 165 165
62 Premier Alfred Urbański w Australii. 166 166
63 Odezwa Prezydenta Rzeczypospolitej. 167 168
64 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej w 36-tą rocznicę najazdu na Polskę. 169 169
65 Oświadczenie Rządu R.P. 170 170
66 Oświadczenie Rządu R.P. 171 171
67 VIII Posiedzenie Rady Narodowej R.P. 172 173
68 Komunikat Rządu R.P. 174 174
69 Piąte posiedzenie Rady Narodowej R.P. 175 177
70 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja. 178 179
71 Oświadczenie Rządu R.P. w sprawie udziału delegatów reżimu warszawskiego w sesji Międzyparlamentarnej Unii w Londynie. 180 180
72 Uchwała Rady Narodowej R.P. w 30 rocznicę układu w Jałcie. 181 181
73 Przemówienie Alojzego A. Mazewskiego. 182 182
74 Polska 183 185
75 Timely Letter 189 192
76 Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej. 193 197
77 XIV Posiedzenie Rady Narodowej 198 201
78 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości. 202 205
79 Zmiany w składzie Rządu R.P. 206 208
80 Odsłonięcie pomnika katyńskiego. 209 214
81 Komunikat Głównej Komisji Skarbu Narodowego 215 215
82 Ustąpienie Rządu. 216 217
83 Oświadczenie Rządu. 218 218
84 Dar Ameryki na pomnik katyński. 219 220
85 Akcja Rządu R.P. w sprawie doktryny p. Sonnefielda. 221 222
86 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja. 223 223
87 Uchwała Rady Narodowej R.P. 224 224
88 Premier A. Urbański w Australii i Nowej Zelandii. 225 227
89 Polski Nowy Rok w Londynie. 228 237
90 Życzenia Prezydenta Rzeczypospolitej. 238 239
91 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja. 240 241
92 Orędzie Generalnego Inspektora Sił Zbrojnych na dzień 15 sierpnia. 242 245
93 XV posiedzenie Rady Narodowej R.P. 246 248
94 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Niepodległości. 249 256
95 Oświadczenie Rządu R.P. w sprawie polityki odprężenia. 257 257
96 Otwarcie nowej kadencji Rady Narodowej Rzeczypospolitej Polskiej. 258 259
97 Orędzie Prezydenta Rzeczypospolitej na dzień Święta Narodowego 3 Maja. 260 263
98 Premier rządu Sokolnickiego zrywa więzy z Sokolnickim i ostrzega rodaków przed szkodliwą jego działalnością. 264 265
99 Ogolny Zjazd Polaków w W. Brytanii w dniach 25 i 26 lutego 1978 r. 266 268
100 Oświadczenie w sprawie wizyty papieża w Polsce. Nowy Rząd R.P. na Obczyźnie. 269 271
101 Życzenia Prezydenta i Rządu Rzeczypospolitej. 272 275
102 W 40-tą rocznicę zbrodni katyńskiej. 276 276
103 W rocznicę Konstytucji Majowej. 277 277
104 Komunikat Kancelarii Cywilnej Prezydenta Rzeczypospolitej. 278 278
105 Komunikat Rządu R.P. z dnia 18 kwietnia 1977. 279 282
106 Oświadczenie dr Juliusza Szygowskiego 287 287
107 Memorandum 288 288
108 Pan Ppłk. dypl. Fr. Kalinowski, 18, Brooke Road n. 16 289 289
109 J. Wielmożny Pan dr Edward Raczyński 290 291
110 Do wiadomości! 292 293
111 Prezes Sabbat w Stanach Zjednoczonych 296 296
112 Wizyta Premiera Kazimierza Sabbata w Stanach Zjednoczonych. 297 297
113 Sprawozdanie z działalności Rządu R.P. za okres od 5/8/1976 do 3/12/1977. 298 305
114 List otwarty do Pana Prezydenta R.P. prof. dr Stanisława Ostrowskiego. 306 309
115 Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej 310 317
116 Powstanie Oddziału Rady Narodowej R.P. w NRF. 318 319
117 Trzeci list otwarty do Prezesa Rady Ministrów p. K. Sabbata. 320 321
118 Szanowny Panie Inżynierze. 322 324
119 Oświadczenie Rządu R.P. 349 349
120 Dziennik Ustaw RP 358 370
121 Dziennik Ustaw RP 358 370
122 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej 371 376
123 Uroczystość Noworoczna 371 376
124 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej 377 383
125 Życzenia Prezydenta RP na 1984 377 383
126 Komunikaty Polskiej Agencji Telegraficznej 385 385