Back

Folder: 709/1/1

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
FondsPiłsudski Józef (1867-1935; Marszałek Polski)
Folder titleOdpisy i kserokopie dot. Józefa Piłsudskiego: podanie do rektora Uniwersytetu w Charkowie, akta personalne z Kriegsarchivs w Wiedniu, książeczka oszczędnościowa
Folder description1885 1974; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol., ros., niem.
Dates 1885 - 1974

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 709/1/1