Back

Folder: 709/1/10

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
FondsPiłsudski Józef (1867-1935; Marszałek Polski)
Folder titleKopia listu gończego policji carskiej za Józefem Piłsudskim; dokumenty dot. Legionów Polskich, lista kompanji 2-ej baonu II; działalność Józefa Piłsudskiego w PPS, Tymczasowej Radzie Stanu; list rezygnacyjny ze stanowiska Naczelnika Państwa i Naczelnego
Folder description1895 1935; akta luźne; dokumentacja aktowa; rękopis, fotokopia, odpis; pol., ros., franc., niem.
Dates 1895 - 1935

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 709/1/10

No. Title Page from Page to
1 Relacja J. Bobra na temat inwigilowania J. Piłsudskiego w Wilnie w sierpniu 1923 1 11
2 List gończy za J. Piłsudskim 12 14
3 Lista Kompanii II, Batalionu II za okres 7-22 września 1914 15 23
4 Raport K. Trzaski Durskiego w sprawie Legionów 24 27
5 List J. Piłsudskiego do przyjaciół z PPS 28 29
6 List E. Knolla Kownackiego do J. Piłsudskiego 30 30
7 Zapiski J. Piłsudskiego z posiedzeń Tymczasowej Rady Stanu 31 58
8 Depesza iskrowa notyfikujca powstanie państwa polskiego 59 59
9 List J. Piłsudskiego do Ministerstwa Spraw Wojskowych 60 64
10 Karta Kwaterunkowa I. Drewnowskiego 65 65
11 List J. Piłsudskiego do L. Skulskiego 66 67
12 List J. Piłsudskiego do W. Witosa 68 68
13 Dyplom nadania prawa noszenia odznaki "Pierwszej Kadrowej" J. Głuchowskiemu 69 69
14 List J. Piłsudskiego do W. Sikorskiego 70 71
15 List J. Piłsudskiego do Komitetu Obrony Narodowej w Ameryce 72 72
16 Luźne dokumenty POW i PON 73 77
17 Komunikat prasowy o zajęciu Kalenkowicz i Mozyrza 78 79
18 Druk ulotny " W sprawie wojska" 80 83
19 "Dziennik Personalny" z listą mianowanych przez Naczelnego Wodza 84 91
20 List J. Piłsudskiego do nieznanej instytucji 92 92
21 List J. Piłsudskiego do L. Skulskiego 93 93
22 List J. Piłsudskiego do L. Skulskiego 94 94
23 List J. Piłsudskiego do L.Skulskiego 95 96
24 List biskupa Pelczara do J. Piłsudskiego w sprawie jego pielgrzymki do Częstochowy 97 99
25 Mowa S. Kutrzeby podczas uroczystości nadania J. Piłsudskiemu tytułu doktora honoris causa UJ 100 102
26 Dokumenty związane z nadaniem J. Piłsudskiemu honorowego obywatelstwa Verdun 103 116
27 Formularz zaproszenia na spotkanie towarzyskie z J. Piłsudskim 117 117
28 List J. Piłsudskiego do A. Skrzyńskiego 119 124
29 "Z morskich podróży Marszałka Piłsudskiego" 125 126
30 Zbiór map dotyczących wojen i podróży J. Piłsudskiego 127 131
31 List H. Połońskiego do Ministerstwa Spraw Zagranicznych 132 132
32 List K. Libickiego do Federacji Polskich Zwiazków Obrońców Ojczyzny 133 133
33 List M. Szumlakowskiego do H. Połońskiego 134 135
34 Dyplom Wielkiej Gwiazdy Górnośląskiej dla J. Piłsudskiego 136 136
35 "Dziennik Personalny" z informacją o nadaniu J. Piłsudskiemu Złotego Krzyża Zasługi 137 137
36 "Dziennik Personalny" z informacją o nadaniu J. Piłsudskiemu Złotego Krzyża Zasługi 138 138
37 Artykuł "Historyczny Dzień w Uniwersytecie Warszawskim" 139 146
38 List K. Iłłakowiczówny do Komendy Głównej Policji 147 147
39 Artykuł o wypadku samochodowym J. Piłsudskiego w 1914 roku 148 148