Back

Folder: 709/1/12

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
FondsPiłsudski Józef (1867-1935; Marszałek Polski)
Folder titlePrace Marszałka - "Rok 1920", "O Polsce i wojnie"; teksty przemówień na oficjalnych uroczystościach, myśli, aforyzmy oraz wiersz
Folder description1916 1931; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1916 - 1931

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 709/1/12

No. Title Page from Page to
1 Mowa J. Piłsudskiego na podwieczorku urządzonym na jego cześć w hotelu Bristol 1 2
2 Przemówienie J. Piłsudskiego na otwarcie Sejmu Ustwodawczego 3 4
3 Deklaracja J. Piłsudskiego dotycząca złożenia urzędu Naczelnika Państwa 4 6
4 Uwagi J. Piłsudskiego o froncie galicyjskim w czasie od 23.06 do 01.07.1919 7 10
5 Spis treści wydania niemieckiego do pism J. Piłsudskiego 11 14
6 Referat J. Piłsudskiego o organizacji armii 15 32
7 "Rozmowy" Z. Kernowej (Zawiszanki) poświęcone J. Piłsudskiemu 33 113
8 Przemówienie J. Piłsudskiego na Zjeździe Legionistów w Warszawie 114 117
9 Przemówienie J. Piłsudskiego w rocznicę powrotu z Magdeburga 118 119
10 Przemówienie J. Piłsudskiego przy składaniu prochów Słowackiego na Wawelu 120 125
11 Laurka wykonana przez J. Piłsudskiego dla A. Piłsudskiej 126 126
12 Mapy, złączniki do "Rok 1920" J. Piłsudskiego 127 133
13 Informacje o publikacjach na temat J. Pisudskiego w jęz. angielskim i francuskim 134 136
14 Fragment książki "Problems in the Baltic" 137 137
15 Notatka A. Krzyżanowskiego na temat "Myśli Marszałka Piłsudskiego" 138 138
16 Wypowiedzi J. Piłsudskiego na temat organizacji naczelnych władz wojskowych oraz relacja A. Piłsudskiej 139 158
17 Przedmowa do listów J. Piłsudskiego z okresu 1919 - 1920 159 161
18 Zbiór wypowiedzi J. Piłsudskiego "Gdyby żył Marszałek Piłsudski" 162 187
19 Pismo J. Piłsudskiego do Najwyższej Wojskowej Komisji Opiniującej 188 231