Back

Folder: 709/1/3

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
FondsPiłsudski Józef (1867-1935; Marszałek Polski)
Folder titleKorespondencja Marszałka
Folder description1916 1921; akta luźne; dokumentacja aktowa; mieszana; pol.
Dates 1916 - 1921

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 709/1/3

No. Title Page from Page to
1 List J. Piłsudskiego do podporucznika Armaka. 1 2
2 Bruliony listów J. Piłsudskiego do gen. Beselera. 3 15
3 List J. Piłsudskiego do Ministra Skarbu Gabriela Czechowicza. 16 17
4 List J. Piłsudskiego do Kazimierza Dłuskiego, przewodniczącego Misji Polskiej w Paryżu. 18 22
5 Listy J. Piłsudskiego do R. Dmowskiego, przewodniczącego Komitetu Narodowego w Paryżu. 23 32
6 List J. Piłsudskiego do gen. Gołogórskiego. 33 33
7 List Tadeusza Piskora do szefa Sztabu gen. J. Hallera. 34 36
8 List J. Piłsudskiego do gen. Iwaszkiewicza. 37 39
9 List J. Piłsudskiego do gen. Iwaszkiewicza. 40 41
10 List J. Piłsudskiego do Witolda Jodki. 43 43
11 Listy J. Piłsudskiego do T. Kasprzyckiego. 44 49
12 List J. Piłsudskiego do gen. Listowskiego. 50 52
13 List J. Piłsudskiego do Jerzego Osmołowskiego, Komisarza Generalnego w Wilnie. 53 57
14 Depesza J. Piłsudskiego do prezydenta I. Paderewskiego. 58 58
15 List J. Piłsudskiego do prezydenta I. Paderewskiego. 59 65
16 List J. Piłsudskiego do gen. Puchalskiego. 66 69
17 List płk. Piskora do gen. Raszewskiego. 70 73
18 List J. Piłsudskiego do Władysława Raczkiewicza. 74 74
19 Listy J. Piłsudskiego do gen. J. Romera. 75 82
20 List J. Piłsudskiego do płk. S. Rotarskiego. 83 85
21 List J. Piłsudskiego do płk. Rydza - Śmigłego. 86 87
22 List J. Piłsudskiego do gen. Rydza - Śmigłego. 88 90
23 List J. Pisudskiego do W. Sikorskiego, dowódcy 9 Dywizji Piechoty. 91 92
24 List W. Sikorskiego do Naczelnego Dowództwa. 93 95
25 Raport W. Sikorskiego do Naczelnego Wodza. 96 97
26 List W. Sikorskiego do Dowództwa Frontu Litewsko - Białoruskiego. 98 101
27 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego. 102 104
28 Projekt J. Piłsudskiego dotyczący norm regulujacych pracę inspektorów armii. 105 108