Back

Folder: 709/1/4

ArchiveInstytut Józefa Piłsudskiego w Londynie
FondsPiłsudski Józef (1867-1935; Marszałek Polski)
Folder titleKorespondencja Marszałka
Folder description1916 1920; akta luźne; dokumentacja aktowa; maszynopis, rękopis; pol.
Dates 1916 - 1920

Search in folder

Person::
Place:
Type:
Language:
Searched text:
Starting date:
Ending date:

Items in folder 709/1/4

No. Title Page from Page to
1 List J. Piłsudskiego do L. Skulskiego 1 2
2 List J. Piłsudskiego do S. Szeptyckiego 2 7
3 List J. Piłsudskiego do L. Skulskiego 3 6
4 List J. Piłsudskiego do L. Skulskiego 7 14
5 List J. Piłsudskiego do L. Skulskiego 15 27
6 List J. Piłsudskiego do J. Rybaka 28 29
7 List J. Piłsudskiego do J. Rybaka 30 31
8 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 32 35
9 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 36 37
10 List J. Piłsudskiego do H. Radlińskiej 38 38
11 List J. Piłsudskiego do J. Ulrycha 39 41
12 List J. Piłsudskiego do W. Sławka i T. Kasprzyckiego 42 46
13 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 47 49
14 List J. Piłsudskiego do L. Wasilewskiego 50 51
15 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego i innych 52 55
16 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 56 58
17 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 59 60
18 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 61 65
19 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 66 73
20 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 74 76
21 List J. Piłsudskiego do przyjaciół z PPS 77 78
22 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 79 82
23 List J. Piłsudskiego do płk. Hranilovica 83 88
24 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 89 93
25 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 94 95
26 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 96 97
27 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 98 98
28 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 99 100
29 List J. Piłsudskiego do W. Sławka i T. Kasprzyckiego 101 101
30 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 102 102
31 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 103 103
32 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 104 105
33 List J. Piłsudskiego do W. Sławka 106 106
34 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 107 107
35 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 108 110
36 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 111 113
37 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 114 114
38 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 115 115
39 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 116 117
40 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 118 121
41 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 122 130
42 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 131 135
43 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 139 140
44 List J. Piłsudskiego do K. Sosnkowskiego 141 141